[ปิดหน้าต่างนี้]
  สายตรงคณบดี
  เล่าความคิด ให้ข้อมูล ผ่านระบบ share.psu.ac.th
 
     

ติดต่อคณบดีโดยตรง E-mail : taweesak.n@psu.ac.th

 
   
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์