ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

เปิดวิชาเลือกเสรีใหม่ เพื่อศาสตร์และสุนทรียศิลป์ของชีวิต

 

 

วิชา สัตว์เลี้ยงแสนรัก ( Companion Animals )

515 201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

คณาจารย์จากภาควิชาสัตวศาสตร์และ

    ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพจากหน่วยงานภายนอก     

 

 

ท่านจะได้ทราบ

 วิธีการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดอย่างถูกต้อง

 วิธีการเลี้ยงดูสุขภาพสัตว์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

 การฝึกหัดสุนัขเบื้องต้น ( ยืน นั่ง หมอบ คอย )

 การเตรียมสัตว์เข้าประกวด

 การดำเนินงานธุรกิจ Pet Shop

 พร้อมรับสมัครผู้โชคดีที่ต้องการนำสัตว์เลี้ยงมาฝึกขั้นเบื้องต้นที่กองบิน 56 เป็นเวลา 1 เดือน จำนวน 1 ท่าน     ฟรี!

 

 

รายละเอียดโครงร่างรายวิชา