<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

ผกากรอง

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lantana camara
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Verbenaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Cloth of Gold
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : Hedge flower, ผกากรอง

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) ผกากรองเป็นไม้ดอกอายุหลายปี ตามลำต้นมีขนปกคลุม แตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้น ใบเป็นรูปไข่ ขอบใบจัก ปลายใบแหลม ใบออกเป็นคู่ ๆสลับกัน สีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อ บริเวณส่วนยอดของกิ่งก้าน มีหลายสี ทั้งสีเดียวและสีผสม ขนาดดอกเล็ก

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) การเพาะเมล็ด
arrow1.gif (56 bytes) การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) ผกากรองเป็นไม้กลางแจ้ง ชอบแสงแดดจัด
arrow1.gif (56 bytes) ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย หรือดินปนทราย