<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

คุณนายตื่นสาย, แพรเซี่ยงไฮ้

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Portulace grandiflora
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Portulacaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Portulaca
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : Rosemoss, คุณนายตื่นสาย, แพรเซี่ยงไฮ้

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) ชนิดที่ปลูกประดับกันทุกวันนี้ มีทั้งพันธุ์แท้และพันธุ์ผสม เป็นไม้ดอกที่เลี้ยงง่าย ปลูกง่ายอีกชนิดหนึ่ง ไม่ต้องการการดูแลเอาใจใส่มากนัก เหมาะกับสภาพฟ้าอากาศของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง มีถิ่นกำเนิดในแถบประเทศบราซิล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) ไม้ดอกในสกุลนี้ส่วนใหญ่เป็นไม้พุ่มต้นเตี้ย การเจริญเติบโตค่อนไปทางเลื้อย ใบมีลักษณะอวบน้ำเป็นแท่งรูปเข็มยาวประมาณ 1 นิ้ว สีเขียวอ่อนเป็นมัน ออกดอกและบานพร้อม ๆ กัน ดอกจะมีขนาดประมาณ 1-2.5 นิ้ว แล้วแต่พันธุ์ กลีบดอกบางมีทั้งดอกชั้นเดียวและดอกซ้อนหลายสี เช่น สี ม่วงอ่อน บานเย็น ส้ม แดง ขาว เหลือง ชมพู

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) การเพาะเมล็ด

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) คุณนายตื่นสายนั้นเหมาะที่จะปลูกในที่ ๆ มีอากาศร้อน และแห้งแล้ง
arrow1.gif (56 bytes) ปกติคุณนายตื่นสายชอบดินทรายหรือดินปนทราย ไม่ชอบแฉะ จึงทนแล้งได้ดีกว่าแฉะ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมดิน ที่มีการระบายน้ำได้ดี
arrow1.gif (56 bytes) ระยะเวลาจากเพาะเมล็ดจนให้ดอกประมาณ 6-8 สัปดาห์