<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

ซ่อนกลิ่น

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polianthes tuberosa
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Agavaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Tuberose
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : ซ่อนกลิ่น

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) ซ่อนกลิ่นเป็นไม้ในวงศ์เดียวกันกับพลับพลึง มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ จะมีกลิ่นหอมตั้งแต่เวลาเย็นถึงตอนกลางคืน ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีอายุหลายปี

   " ซ่อนกลิ่นกลิ่นแก้วซ่อน         นาสา เรียมฤา…"
                                 : ลิลิตตะเลงพ่าย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) เป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีหัว ซึ่งเป็นลำต้นอยู่ใต้ดิน ลักษณะของหัวจะคล้าย ๆกับหัวหอม ใบมีสีเขียว เล็กและเรียวยาวใบจะโผล่ออกมาจากพื้นดิน ใบยาวประมาณ 1-1.5 ฟุต ดอกจะชูช่อออกมาตรงกลางกอของลำต้น และจะมีดอกเกาะตรงก้านดอกเรียงกันเป็นแนวตามก้านดอก ดอกมีสีขาว ดอกยาวประมาณ 1 นิ้ว ช่อดอก หนึ่งๆ จะยาวประมาณ 2-2.5 ฟุต แต่ละข่อดอกจะมีดอกย่อย 40-90 ดอก กลีบดอกแต่ละกลีบจะไม่เท่ากัน กว่า จะบานหมดทั้งช่อใช้เวลา 5-7 วัน และมีกลิ่นหอมมากโดยเฉพาะเวลากลางคืน

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) ใช้หัว

พันธุ์ที่ใช้ปลูก

arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ดอกลา จะมีกลีบดอกเพียงชั้นเดียว
arrow1.gif (56 bytes) พันธุ์ดอกซ้อน จะมีกลีบดอกซ้อนกัน

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) ซ่อนกลิ่นเป็นไม้กลางแจ้งที่ต้องการแสงแดดจัดควรปลูกไว้กลางแจ้ง
arrow1.gif (56 bytes) ซ่อนกลิ่นชอบดินร่วนไม่ชอบดินเหนียว และต้องมีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอ
arrow1.gif (56 bytes) ซ่อนกลิ่นชอบน้ำเราต้องหมั่นรดน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ อย่าปล่อยให้ดินแห้งผากจะทำให้ซ่อนกลิ่นดอกไม่ดก