<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

ซัลเวีย

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Salvia spp.
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ :   Labiatae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Salvia
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : ซัลเวีย

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) ซัลเวียมีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิล

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) ซัลเวียเป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นไม่สูงจะออกเป็นกอ สูงประมาณ 1-2 ฟุต ใบจะมีลักษณะมนรี ปลายใบแหลม ขอบใบมีจักเล็กน้อย ดอกจะออกเป็นช่อชูตั้งเหนือลำต้น ช่อหนึ่งจะยาวประมาณ 6-8 นิ้ว ดอกจะดกและแตกเรียงกันขึ้นมาตามช่อก้านดอก มีหลายสี เช่น สีแดง ส้ม ชมพู ม่วง ครีม และขาว สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) เพาะเมล็ด
arrow1.gif (56 bytes) การปักชำ

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) เมล็ดของซัลเวียต้องการแสงแดดในการงอก จึงควรหว่านโดยไม่ต้องกลบ 1-2 วัน หลังจากนั้นจึงกลบเมล็ดบาง ๆ เพื่อรักษาความชื้น
arrow1.gif (56 bytes) ซัลเวียเป็นไม้กลางแจ้งต้องการแสงแดดจัด และสายลม
arrow1.gif (56 bytes) ดินที่ใช้ควรเป็นดินร่วนซุย มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์
arrow1.gif (56 bytes) ในระยะที่ดอกโรยควรให้ปุ๋ยสักระยะหนึ่งเพื่อที่ซัลเวียจะสามารถออกดอกได้อีก
arrow1.gif (56 bytes) ต้องการน้ำปานกลาง