:: ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลงานใน ว.พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (SJPS) ได้รับการรับรองสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (Download)

ว. พืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ

วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ได้รับพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)


 :: TCI กลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  • TCI กลุ่มที่ 1 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)