คุณพัชรินทร์ สุขแต้ม

 

นางสาวพัชรินทร์ สุขแต้ม
นักวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ห้อง 467 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
074 286213
phatcharin.s@psu.ac.th


Comments are closed.

blank