บันทึกประวัติศาสตร์ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ ของบุคลากรกรชาวทรัพยากรธรรมชาติ ที่นำมารวมกันให้เราได้ มองอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต


ขอเชิญผู้มีวันวานของสถาบันแห่งนี้ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" ร่วมบันทึกความทรงจำบอกผ่านเวปไซด์นี้ เพื่อชนรุ่นหลังร่วมภาคภูมิใจกับสถาบันการเกษตรเขตรั้วสีบูล แห่งนี้ "คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"