สื่อกลางเพื่อบันทึกความทรงจำ ติดต่อ

ศรีนรา แมเร๊าะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา