ถ่ายทอดเทคโนโลยี พันธุ์พืชที่เป็นผลงานจากการวิจัยและศึกษาของภาควิชาพืชศาสตร์
ได้แก่  ถั่วฝักยาว พันธุ์คัด-ม.อ.   พริกหยวก พันธุ์คัด-ม.อ.     ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์ KPS-292
   พันธุ์พืชผักเมืองหนาว  ที่สามารถปลูกเป็นการค้าได้ในภาคใต้   ได้แก่   กะหล่ำปลี  พันธุ์  60 วัน
บรอคโคลี พันธุ์ Top Green, หยกเขียว และ Green Queen          กะหล่ำดอก พันธุ์จักรพรรดิ   กะหล่ำปม พันธุ์              White  Vienna
    พืชแนะนำ  ข้าวโพดฝักสดสุขภาพ แฟนซีสีม่วง ที่มีสารแอนโทไซยานินสูง ที่มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระสูง
    พืชผักสวนครัว  มะเขือเปราะ มะเขือยาว พริกขี้หนูแคระ แตงกวา แตงร้าน แตงไทยอ่อน ฟักทอง (ขึ้นร้าน) ผักสลัดสำหรับผู้รักสุขภาพ รวมทั้งคะน้า กวางตุ้ง  กวางตุ้งฮ่องเต้  
     พืชที่น่าสนใจ  มันแกว  กระเจี๊ยบเขียว มะระขี้นก ปอเทือง
    ไม้ดอกไม้ประดับ  เสี้ยนฝรั่ง ทานตะวัน ดาวกระจาย ดาวเรืองกระถาง ดาวเรืองตัดดอก ผักบุ้งฝรั่ง แพงพวย สร้อยไก่ เทียนซ้อน บานชื่น พริกประดับ และกะหล่ำประดับ

- Morning glory ...แปลงสาธิตงานเกษตรภาคใต้รั้งที่ 20

 

All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com