คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555
ณ บริเวณหน้ากองอำนวยการงานเกษตรภาคใต้

18.30 น. - ฉายวีดิโอทัศน์ พระราชกรณียกิจ
19.00 น.

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- ประธานขึ้นเวทีที่ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ฯ
- ประธานเปิดกรวยธูปเทียนแพ วางพานพุ่ม
- ประธานจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
- ประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวาย พระพรชัยมงคล
- ประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญบารมี
- ประธานและผู้เข้าร่วมในพิธีร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา

20.00 น.

- เสร็จพิธีพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
โดย คุณชวน หลีกภัย
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขลานครินทร์
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.

09.30 น. - ดนตรีไทยบรรเลง
10.00 น.

- ต้อนรับผู้ร่วมพิธีเปิด
- พิธีกรกล่าวแจ้งกำหนดการ

10.30 น.

- ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี

11.00 น. 

- คณบดีกล่าวรายงาน
- ประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้สนับสนุนการจัดงาน
- ประธานกล่าวเปิดงานฯ 
- ประธานตัดริบบิ้น และปล่อยปลาสวยงาม

11.30 น. - คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ นำประธานชมนิทรรศการ

All Rights Reserved, Copyright © 2010
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์ 0-7428-6060 ,0-7428-6059 โทรสาร 0-7455-8803
E-mail : agrifair.fnr@gmail.com