หน้าหลัก

กำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24
โดย นายชวน หลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานเปิดงาน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559

14.00 น. - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธีเปิดงาน
14.30 น.

- ประธานเดินทางถึงบริเวณพิธี
- นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบสูจิบัตรแก่ประธาน
- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติมอบของที่ระลึก

15.00 น. 

- คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน
- ประธานมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ
- ประธานกล่าวเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24

15.30 น. - ประธานเดินชมงานและนิทรรศการทางวิชาการ

"การประกวดและสาธิตการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง" ในงานเกษตรภาคใต้ ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 โดยการประกวดแข่งขันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมือง จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
     1.โครงการการประกวด
     2.รายละเอียด

Theme (หัวข้อ) คือ "เกษตรเพื่อชาวใต้"