หน้าหลัก

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26
10-19 สิงหาคม 2561


                งานเกษตรงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2561

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
            คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น้อมนำแนวพระราชดำริทางการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงาน ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการเกษตร ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อให้ปวงชน และ เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้     และโอกาสที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งครบ 50 ปี คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้นำเสนอการเกษตรที่สะท้อน แนวคิดพอเพียง และการเรียนรู้ วิถีเกษตรตามรอยพ่อ การนำนวัตกรรมงานด้านผลผลิตทางเกษตร มุ่งนำเกษตรยุคใหม่ สมาร์ทฟาร์ม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ งานแสดงสินค้า เครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตร และการประชุมสัมนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีสมัยใหม่ และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง
   
คลิปวีดิโอ :
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เที่ยว ช๊อบ ชิม ชิลล์ EP.01
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เที่ยว ช๊อบ ชิม ชิลล์ EP.02
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เที่ยว ช๊อบ ชิม ชิลล์ EP.03
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”เที่ยว ช๊อบ ชิม ชิลล์ EP.04
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “เกษตรคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร้านกาแฟ@ตลาดเกษตร ม.อ.
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 เรือนไม้ดอกไม้ประดับ ตลาดเกษตร ม อ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 26 “ Foreland Flora Nursery MALAYSIA คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.


  • เชิญติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทางเพจงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.