หน้าหลัก

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27
9-18 สิงหาคม 2562


  จองพื้นที่จำหน่ายสินค้า
  โซนพิเศษ 13-17 พ.ค.62 (ยกเว้นอาหาร)
  โซนพิเศษ จำหน่ายอาหาร/พื้นที่โรงอาหาร 21-24 พ.ค.62
  โซนพิเศษ รอบที่ 2 3-7 มิ.ย.62 (กรณีรอบแรกมีผู้สละสิทธิ์)
  โซนปกติ 10-14 มิ.ย.62 (กรณีมีพื้นที่คงเหลือจากโซนพิเศษ)
              งานเกษตรงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
            งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "เกษตรปราณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
            เป้าหมายของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง การเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
คลิปวีดิโอ :


 • เชิญติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทางเพจงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.