หน้าหลัก

งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27
9-19 สิงหาคม 2562


พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้

                งานเกษตรงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
            งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "เกษตรปราณีต เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน"
            เป้าหมายของการจัดงานเพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การทำงานจริง การเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
   
คลิปวีดิโอ :


  • เชิญติดตามข่าวสาร อย่างใกล้ชิด ทางเพจงานเกษตรภาคใต้ คณะทรัพย์ ม.อ.