ประชาสัมพันธ์

  • งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559

    ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันเวลาราชการ
    หมายเลขโทรศัพท์ 0 7428 6007, 0 7428 6042, 0 7455 8811