เอกสาร ตำรา สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
 ชื่อตำรา : มนุษยสัมพันธ์
 ผู้เขียน : ผศ.ดร. ยุพินพรรณ ศิริวัธนนุกูล
 จำนวนหน้า : 147 หน้า
 ปีที่พิมพ์ : 2539
 ราคา : 70 บาท
 เนื้อหาโดยสังเขปประกอบด้วย  
  หลักการทั่วไปของมนุษยสัมพันธ์  |   การสร้างความสัมพันธ์  |   การปรับปรุงบุคลิกภาพของเราอย่างไรดี  |   การปรับตัวให้ชีวิตมีความสุข  |   วัยรุ่นกับชีวิต  |   เทคนิคของผู้นำ  |   ศิลปการพูดและฟัง  |   การพัฒนาตนเองและวิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเกษตรกร
  Back

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและหาซื้อเอกสารทางวิชาการ ติดต่อ
ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
โทรศัพท์ :074-286121 โทรสาร: 074-212848  e-mail: ksomjai@ratree.psu.ac.th