<กลับสู่สารบัญ

หน้าแรก>

บัวสวรรค์, บัวดิน, บัวฝรั่ง

arrow1.gif (56 bytes) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Zephyranthes spp.
arrow1.gif (56 bytes) วงศ์ : Amarylieaceae
arrow1.gif (56 bytes) ชื่อสามัญ : Zephyranthes
arrow1.gif (56 bytes) ชื่ออื่น ๆ : Zephyranthes Lily, Rain Lily ,Fairy Lily, Little Witches, บัวสวรรค์, บัวดิน, บัวฝรั่ง

ข้อมูลทั่วไปและประวัติ

arrow1.gif (56 bytes) โดยธรรมชาติแล้วในต่างประเทศบัวสวรรค์จะออกดอกในช่วงฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วง โดยเฉพาะหลังฝนตกไม่กี่วัน จึงได้ชื่อว่า Rain Lily และออกดอกอยู่เพียงวัน หรือ 2 วัน หลังจากนั้นก็จะเหี่ยวแห้งหายไปอย่างรวดเร็ว จึงถูกเรียกว่า Fairy Lily เพราะไปเร็วมาเร็วเหมือนกับนางฟ้า บัวสวรรค์นั้นเดิมมีถิ่นกำเนิดในแถบอเมริกากลาง ,อเมริกาใต้ หรือ เม็กซิโก
arrow1.gif (56 bytes) ในประเทศไทยได้ชื่อว่าบัวสวรรค์ เนื่องจาก ปกติ จะไม่มีใครสนใจสังเกตเห็นต้นบัวสวรรค์เลย แต่พอ จู่ ๆ ฝนตกเพียงไม่กี่วัน บัวสวรรค์จะออกดอกพร้อมกันดูสะพรั่งไปหมด จึงทำให้คิดว่า เป็นดอกไม้มาจากสวรรค์ อีกทั้งการชูก้านดอกและสีดอกคล้ายดอกบัวสีแดง
arrow1.gif (56 bytes) ในต่างประเทศ ส่วนมากใช้ปลูกประดับในสวนหิน เนื่องจากพุ่มต้นเตี้ย ดอกเด่น หรือ ปลูกตามขอบสนามหรือ แนวรั้ว ทั้งนี้เพื่อให้มีดอกสวยงามในฤดูฝน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

arrow1.gif (56 bytes) บัวสวรรค์เป็นไม้หัว ขนาดเล็กเป็นไม้ล้มลุกกิ่งยืนต้น หัวมีลักษณะกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 นิ้ว ต้นเจริญ จากหัว มีใบยาวเรียว บางชนิดใบแบน บางชนิดใบกลม ความยาวของใบ 6-12 นิ้ว ในประเทศหนาวพอเข้าฤดูหนาว บัวสวรรค์จะทิ้งใบหมด คงเหลือแต่หัวอยู่ในดิน พอเข้าปลายฤดูใบไม้ผลิหรือฤดูร้อนจึงเริ่มงอกต้นใหม่ ส่วนในประเทศแถบร้อน เช่น เมืองไทย ถึงหน้าแล้วบัวสวรรค์จะหยุดการเจริญเติบโต แต่ไม่ถึงกับทิ้งใบ แต่จะอยู่เฉย ๆ ไม่ออกดอก มองดูคล้ายต้นหญ้า แต่พอเข้าฤดูฝน เมื่อได้รับน้ำฝน จึงจะแทงช่อดอกและออกดอกดูสวยงามมาก ดอกเป็นรูปกรวย มี 6 กลีบ การจัดเรียงของกลีบดอกเป็นแบบสลับ ดอกแบบชั้นเดียว มีก้านดอกยาว 4-12 นิ้ว ดอกมีหลายสี เช่น สีขาว เหลือง และชมพู

การขยายพันธุ์

arrow1.gif (56 bytes) ใช้เมล็ด
arrow1.gif (56 bytes) โดยการแบ่งแยกหัวไปปลูก

การปลูกและการดูแลรักษา

arrow1.gif (56 bytes) ดินที่ใช้ปลูกต้องปรับปรุงให้โปร่ง ร่วนซุย กักเก็บความชื้นดี แต่น้ำไม่ขังจนแฉะ
arrow1.gif (56 bytes) วางหัวในแนวตั้ง กลบดินนิดหน่อยเพียงเพื่อรักษาความชื้นไว้เท่านั้น ไม่ควรปลูกลึกเพราะจะทำให้หัวเน่าได้ แต่ถ้าปลูกตื้นเกินไป ต้น อาจล้มได้
arrow1.gif (56 bytes) รดน้ำวันละครั้งในช่วงเข้า
arrow1.gif (56 bytes) ถ้าเป็นหัวขนาดใหญ่จะเริ่มออกดอกประมาณ 15วัน และหัวขนาดกลางและเล็กจะใช้เวลานานขึ้น
arrow1.gif (56 bytes) การบังคับให้บัวสวรรค์ออกดอก ใช้หลักการ dry & wet เหมือนกับที่ใช้กับไม้หัวโดยทั่ว ๆไป คือ ถ้าเราไม่ต้องการให้ออกดอก ก็งดน้ำติดต่อกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่ไม่ควรต่ำกว่า 15 วัน ในช่วงนี้ อาหารจะถูกเก็บสะสมที่หัว และหลังจากนั้นจึงค่อยรดน้ำ ตาดอกจะเจริญทันที และจะออกดอกหลังจากรดน้ำเพียง 5-7 วัน