ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือ

 • Add Font windows XP
 • Add Font windows 7 วิธีที่ 1
 • Add Font windows 7 วิธีที่ 2
 • คู่มือ skype
 • การ Share Printer บน windows 7
 • การ Share Printer บน Windows xp
 • วิธีการสำรองข้อมูลด้วยแผ่นซีดี
 • การ Resize Picture โดยศรีนรา แมเร็าะ
 • เรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่อง LCD ห้องประชุม 122
 • การตั้งค่าระยะห่างระหว่างบรรทัดที่มีรูปแบบผิดปกติ : จุดทศนิยม (.) กลายเป็น (,)
 • ขั้นตอนการใช้เครื่อง Scanner Ricoh (เครื่องพิมพ์ออนไลน์)
 • คู่มือการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
 • คู่มือการ Scan เอกสาร เครื่องพิมพ์ออนไลน์ รุ่น 2025i
 • คู่มือการใช้งานกระดานข่าวภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
 • คู่มือการใช้งานเครื่อง Konica Minolta bizhub 423
 • วิธีการติดตั้งฟอนต์ PSU Stidti และ DB ChuanPim PSU สำหรับ Windows วิธีที่ 1
 • วิธีการติดตั้งฟอนต์ PSU Stidti และ DB ChuanPim PSU สำหรับ Windows วิธีที่ 2