หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ


หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร 074 - 286049, 074 - 286235 แฟกซ์ 074 - 286003