หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
    รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ.
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 4 อัตรา
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
    กำหนดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

   
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556” ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) ด้านบริการวิชาการ “ระดับดีเด่น”
สกว.หนุน ม.อ.พัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันทนแล้ง-ผลผลิตสูง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 และมีกิจกรรมมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาตัวอย่าง และโครงการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
กิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง “รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3”
โดยคณะทำงานจัดการความรู้
ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด ตอน 1 | ตอน 2 | ตอน 3::..

ดูย้อนหลัง>>
   
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
      (23 ก.ค.57)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (22 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้ผ่านสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (22 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตลาดเกษตร ม.อ.
      (22 ก.ค.57)
    ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร
      (15 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์
      (15 ก.ค.57)
    ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
      (9 ก.ค.57)
    รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
      (9 ก.ค.57)
    การรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
      (4 ก.ค.57)
    แก้ไขคุณสมบัติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา
      (12 มิ.ย.57 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 4 อัตรา
      (28 พ.ย.56)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เหลือ 2 อัตรา
      (20 พ.ย.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
      (18 พ.ย.ค.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
      (18 พ.ย.56)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -04-07-57)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -04-07-57)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 3 กันยายน 2556
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th