หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                  วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
   

    ประกาศสอบราคาซื้อสถานีตรวจอากาศเคลื่อนที่
    ประกาศสอบราคาซื้อชุดถ่ายภาพสารพันธุกรรมระบบกล้องดิจิตอล
    ประกาศสอบราคาซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
    ผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
    ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 และวาระพิเศษ 2/2557
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา

   
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฎ สระสวย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ บทความประกอบภาพเกี่ยวกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หัวข้อเรื่อง “สุขพอที่พ่อให้” โดยได้รับ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สำนักเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณิศา ธรรมเศวตร นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชได้รับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับ "ยอดเยี่ยม" ใน "ด้านอารักขาพืชสวน" โดยนำเสนอผลงานชื่อ "ผลของเชื้อรา Metarhizium anisopliae PSUM02 ต่อการจับคู่ผสมพันธุ์และการรอดชีวิตของแมลงวันแตง Bactrocera cucurbitae (Diptera: Tephritidae)" โดยมี อาจารย์ ดร.นริศ ท้าวจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ กับ รางวัล “อาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556” ประเภทอาจารย์ดีเด่น (ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดอยู่ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป) ด้านบริการวิชาการ “ระดับดีเด่น”
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

 
    

                                              
 
   
   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้
กิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง “รวมพลคนเขียน Blog NR. ครั้งที่ 3”
โดยคณะทำงานจัดการความรู้
ในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด ตอน 1 | ตอน 2 | ตอน 3::..

ดูย้อนหลัง>>
   
    ผลการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งยาม สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
      (30 ก.ย.57)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 13 อัตรา
      (26 ก.ย.57)
    แก้ไขคุณสมบัติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาพืชศาสตร์ 2 อัตรา
      (12 มิ.ย.57 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เหลือจำนวน 4 อัตรา
      (28 พ.ย.56)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ เหลือ 2 อัตรา
      (20 พ.ย.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
      (18 พ.ย.ค.56 เปิดรับสมครตลอดทั้งปี)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาสัตวศาสตร์
      (18 พ.ย.56)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -04-07-57)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -04-07-57)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 30 กรกฎาคม 2557
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th