หน้าหลัก รู้จักคณะ ภาควิชา/หน่วยงาน สรุปข่าวภายในคณะ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อคณะ English กระดานข่าว  
   ค่านิยมองค์กร : พัฒนาเกษตรไทยใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน                                                                        วัฒนธรรมองค์กร : ขยัน กตัญญู รู้งาน สานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

   

    [ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา] ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการ ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ( 07/ 01/ 2559 )
    [ข่าวนักศึกษา] ยืนยันสิทธิ์รายชื่อสำรองผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 04/ 02/ 2559 )
    [ข่าวนักศึกษา] รายชื่อนักศึกษาที่ต้องเข้าทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ (PSU English Test) ( 01/ 02/ 2559 )
    [ข่าวสมัครงาน] ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร ( 20/ 01/ 2559 )
    [ข่าวนักศึกษา] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรักเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ( 12/ 01/ 2559 )
    [ข่าวสมัครงาน] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกลุ่มงานสถานนีวิจัยและบริการกลาง จำนวน 1 อัตรา ( 12/ 01/ 2559 )
    [ข่าวนักศึกษา] ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา ประเภททุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ( 06/ 01/ 2559 )
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558 ( 06/ 01/ 2559 )
    [ข่าวประชาสัมพันธ์] ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. สายัณห์ สดุดี และผู้ร่วมประดิษฐ์ ( 11/ 12/ 2558 )
    [ข่าวนักศึกษา] ค่ายร่วมวิชาการและอาสาพัฒนา ทรัพย์-พยาบาล ปีการศึกษา 2558 ( 09/ 12/ 2558 )

   
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จำหน่ายหนังสือ
เส้นทางเศรษฐี สวนปาล์มน้ำมัน
ราคาเล่มละ 250 บาท
โทร. 0-7428-6059

    

                                              

   

กลุ่มงานบริการวิชาการ จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมขยายผล
จากการ ศึกษาดูงานเกษตรอินทรีย์เชิงท่องเที่ยว จ.เชียงราย
โดย : คุณโสธร เดชนครินทร์ คุณเขมินี ทองมา
              และคุณพงศ์เทพ ศรีเอียด
ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ดูย้อนหลัง>>
   
    ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
      (24 พ.ย.58)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 8 อัตรา
      (26 ก.ย.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งป)
    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาธรณีศาสตร์ 1 อัตรา
      (27 ต.ค.57 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี)
 

   
    ใบสมัครจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (update -17-06-58)
    ใบสมัครจำหน่ายสินค้าตลาดเกษตร ม.อ. (update -17-06-58)
    ใบสมัครพนักงานเงินรายได้ /ลูกจ้างชั่วคราว (update -14-11-54)
    ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (update -14-11-54)
    ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (update -1-9-51)
 
ปรับปรุงล่าสุด 8 มกราคม 2558
จัดทำโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0 7455 8802 , 0 7428 6018-20 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0 7455 8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th