ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2554:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดเลี้ยงอำลาปีเก่า...
ก้าวเดินหน้าสู่ปีแห่งความสุขสันต์ (พ.ศ.)สอง ห้า ห้า ห้า
ในวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 - 16.00 น.
ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 26 (4/2554)
ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดการรับรองการเลือกตั้ง
นายกสโมสรนักศึกษาและคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติตามที่คณะฯ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Miyazaki นั้น
ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2554 มีการสัมมนาวิชาการร่วมกันเป็นครั้งแรก
(PSU-University of Miyazaki Joint Seminar)
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. นับคะแนนเวลา 15.15 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา 19.19 น.
ณ ริมอ่างเก็บน้ำศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตัวแทนภาควิชา/หน่วยงาน ประชุมเตรียมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพื่อพิจารณารูปแบบการจัดงาน และแต่งตั้งคณะทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ84 พรรษาพระมหาบารมี ร่วมทำความดี เพื่อพ่อของแผ่นดิน
ร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตให้กับผู้อื่น
ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด 1 | 2 ::..งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2003”
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2554
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดการประชุมการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ ปีการศึกษา 2554
ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 15.30-22.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่โครงการสัมมนา เรื่อง
"การรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554-2559"
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ภาพบรรยากาศ::..|..::นำเสนอ โดย คณบดี::..การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
โดย หน่วยพัสดุกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง
ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด)
เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์และสมัครงานนักศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จัดโครงการ Student journey
"Road Map to Success" ร่วมมือกับผู้บริหารคณะฯ ภรควิชาวาริชศาสตร์
และภาควิชาสัตวศาสตร์ ในการพัฒนานักศึกษาในอนาคต
ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์รับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์เข้าทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 138 , 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยงานในสำนักงานเลขานุการ นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานเวลาการปฎิบัติงาน
ในส่วนที่รับผิดชอบด้านต่างๆ เพื่อความเข้าใจแก่ผู้รับบริการ
ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหกรรม share แนวทางการเบิกจ่ายกรอบรายการที่ตั้งจากแหล่งเงินรายได้คณะฯ
ปีงบประมาณ 2555 ตอน "กระบวนการทำงานด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์"
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมคณะทำงานออกแบบ
ระบบบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการกรรมการสัญจร
พบสมาชิกคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตได้นำรถสำหรับทำลายเอกสาร โดยการย่อยภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง
"พหุวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย"
โดย รศ.ดร.อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
วันครบรอบการก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 36 ปี
ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์
นักเรียนโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ บริเวณลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์
นักเรียนโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555
มีผู้เข้าสัมภาษณ์ 41 คน จากผู้มีสิทธิ์ 59 คน
ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 08.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดกิจกรรม Innovation Day
รับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ
"นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา"
โดย ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ
และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-17.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดให้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มาสัมภาษณ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ (รอบสอง) เพื่อเข้าทำงานและสหกิจศึกษา
ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554 เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง 138, 120 และ 262 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดบรรยายเรื่อง
"การขึ้นทะเบียนและสถานการธุรกิจสารเคมีทางการเกษตรในประเทศไทย"
โดย คุณบัณฑิต พัวบัณฑิตกุล รองผู้จัดการฝ่ายตลาด บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด
ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2554คณะทร้พยากรธรรมชาติ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดกิจกรรม "บัณฑิตจบใหม่สู่เส้นทางธุรกิจนานาชาติ"
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 16.30-20.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชาสัมพันธ์ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดโครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย
แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพ ผลงานวิจัยเชิงวิชาการจาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง "การพัฒนางานวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย และเทคนิคการเขียนบทความวิจัย
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ "
ในวันศุกร์ที่ 2 และ 9 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 25 (3/2554)
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัด การนำเสนอสัมมนา 2 หัวข้อ ดังนี้
- การอารักขาพืชในประเทศเซอร์เบีย
- Knowledge gained and the academic exchange
program between PSU and UNS
ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00-13.30
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดให้ ผู้มีสิทธิจำหน่าย รายงานตัวยืนยันการจำหน่าย
และจับฉลากเลือกพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
พิธีลงนามความร่วมือ เรื่อง ส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้
และจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"Q อาสา เพื่อการผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย"
ในวันที่ 27-29 สิงหาคม 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

|

ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19
ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมมหกรรม Share
เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่
วิทยากร : อ.อานนท์ อุปบัลลังก์
ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::บันทึกที่เกี่ยวข้อง 1 | 2 ::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 14 (2/2554) ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ จัดกิจกรรม
"ตรวจวัดดัชนีมวลกาย" เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ
ด้วยการตอบแบบบันทึก ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบเอวและวัดความดันโลหิต
มาให้บริการตรวจวัดดัชนีมวลกายแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณหน้าหน่วยอาคารฯ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนแสงทองวิทยา นำนักเรียนชั้น ม.2 จำนวน 98 คน ครู 4 คน
เข้าชมการสกัด DNA ของภาควิชาพืชศาสตร์ การผสมเทียมสัตว์น้ำของภาควิชาวาริชศาสตร์
การรีดน้ำแพะ และฟาร์มเลี้ยงไก่ ของภาควิชาสัตวศาสตร์
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-17.30 น.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล นำนักเรียพร้อมอาจารย์
จำนวน 30 คน ฟังบรรยายและศึกษาดูงานวิจัย/LAB
ภาควิชาวาริชศาสตร์ ภาควิชาธรณีศาสตร์ ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.สรุปผลการประเมินด้วยวาจา คุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2553
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2553::..การนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2553 โดย คณบดี
วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควาริชศาสตร์ จัดการบรรยายเรื่อง Amino Acid in Animal Nutrition
โดย Dr. Andreas Lemme,
Head Animal Nutrition, Health & Nutrition, Evonik Degussa GmbH
ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัทเบทาโกรภาคใต้จำกัด จัดประชาสัมพันธ์บริษัทและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา
ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง 151 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต..
จิตสาธารณะถวายเป็นพระราชกุศล ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เนื่องในวโรกาสพระชนมมายุ 84 พรรษาในปี 2554
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยาย
เรื่อง... จิตอาสา โดย Mrs.Peng Chion Yuh
จากมูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวัน และ อาสาสมัครฉือจี้
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีนักศึกษาเข้าฟังประมาณ 400 คนการอบรมพัฒนาความพร้อมเตรียมตัวเป็นบัณฑิต
และสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2554 แบ่ง 2 รอบ (เช้า และบ่าย)
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะแนวนอกสถานที่แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยม
ใน 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต
ตรัง และนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554
ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสอบถามเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นจำนวนมากคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการความร่วมมือการบริการทางวิชาการ
เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"การผลิตสื่อการเรียนรู้และจัดอบรม เรื่องยางพารา"
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4
เรื่อง ประสบการณ์การทำงานในบริษัทเอกชน โดยได้เชิญศิษย์เก่าสัตวศาสตร์
ที่ทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนมาเล่าประสบการณ์
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2003”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 ระหว่างวันที่ 3-19 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “The student’s life in Germany”
โดย Ms. Martina Matzke นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก University of Bayreuth (Bavaria)
ซึ่งมาฝึกปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2554
ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิชาการ
“จะเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ลงตีพิมพ์” วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร ศรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
ได้นำคณาจารย์และนักศึกษา จาก Universiti Teknikal Malaysia Malaka ประเทศมาเลเซีย รวม 32 คน
ซึ่งมาร่วมแลกเปลี่ยนการแสดงศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มาเยี่ยมชมคณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554
โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ
พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาระกิจการดำเนินงานของคณะ
จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงแพะของฟาร์มของภาควิชาสัตวศาสตร์
และศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ ภาควิชาวาริชศาสตร์บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 6
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก นายชวน หลีกภัย
ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์สถานีวิจัยเทพา กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการ ฝ่ายวิจัยและบริการ
จัดอบรมเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในระบบนิเวศเกษตร”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ สถานีวิจัยเทพา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากร : นายสุระพงษ์  สายบุญ นายสมศักดิ์ นวลขาว 
นายสาโรจน์  ศรีสมปอง  นายจรวย  เพ็ชรหนองชุม
นายสุชาติ มณีคุณ  นายมูฮัมหมัด หัดขะเจ
โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 1/2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชา/หน่วยงาน ประชุมพิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
พนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้ จัดอบรมเรื่อง
- การทำเชื้อ Trichoderma ควบคุมโรครากขาวยางพารา
-การใช้ เพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใส แตนเบียนไข่ Trichogramma เพื่อควบคุมแมลงศัตรูผัก
วิทยากร : ผศ.เสมอใจ ชื่นจิตต์
น.ส.สุกัลยา สุทธิการ ผู้ช่วยวิจัย
ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอข้อมูลผลงานเด่น ตามรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เยือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาภาคใต้ตอนล่าง
ประชุมหารือเพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ
ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
..::รายละเอียด::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.เยือน เทศบาลเมืองคอหงส์ เพื่อทำความร่วมมือด้านบริการชุมชน
ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
..::รายละเอียด::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาตัวอย่าง นักศึกษาเรียนดี
นักศึกษาเรียนดียอดเยี่ยม นักศึกษาคนดีขวัญมะลิ และนักกิจกรรมดีเด่น
เพื่อมอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554
ซึ่งมีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการพิจารณาทุนนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือก
ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554 เวลา 11.00 - 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติDr. Guy Trebuil มาบรรยาย เรื่อง Collaborative Modelling for
collective natural resources management: approach and Thai case studies
ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 9.30 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดการนำเสนอ
รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตบัณฑิต จำนวน 10 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 -16.15 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 เวลา 08.00-22.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา โดยวิธีพิเศษ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ บริเวณลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏบัติงาน
เพื่อการพัฒนาและการเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมินครั้งที่ 2/2554
ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554
ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ นำบุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงาน
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
วิทยากรโดย คุณปฐมพงศ์ วงเลี้ยง
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2554
ณ เรือนกระจก คณะทรัพยากรธรรมชาติผศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้มอบอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 ชุด ให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42
จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาคณะฯ
วิทยากรโดย อ.เนตรนภา พรหมเทพ คณะพยาบาลศาสตร์
ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดโครงการอบรม "ความรู้เบื้องต้นในการเลี้ยงสุนัข"
วิทยากรโดย สพ.ญ.ดวงกมล เจริญกุบล
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว
ผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย
ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้อง 3207 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์ระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง "เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานในสวนยางพารา
ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาวะ และคุณภาพชีวิตของเกษตร อ.สะเดา จ.สงขลา"
วิทยากรโดย : รศ.ดร.ศิริจิต ทุ่งหว้า ภาควิชาพัฒนากาีรเกษตร
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักวิจัยและพัฒนา และ สถานวิจัยพืชกรรมปาล์มน้ำมัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
จัดงานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน : ความมั่นคงทางอาหาร
โอกาสของพลังงานทางเลือก และความยั่งยืนของเกษตรกร” และ
พิธีลงนามและการแถลงข่าวความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2554
ณ ห้อง ทธ.102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
"สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ"ช่วงที่ 1
โดย ดร.พัฒนิจ โกญจนาท คณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 -16.30 น.
ณ ห้องประชุม ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ เข้าเยี่ยมชมดูงาน
ฟาร์มสุกร ฟาร์มแพะ การสาธิตการทำนมพาสเจอร์ไรด์
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น.
ณ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดบรรยายเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
เรื่อง "แรงจูงใจ สู่ตำแหน่งทางวิชาการ"
โดย รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
นายเริงศักดิ์ ธรานุเวชน์
ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ
การพัฒนา "จิตสำนึกสาธารณะ ด้วย พุทธวจน"
โดยพระวิทยากร พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และคณะ
ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 รอบเช้า 08.30-16.00 น. รอบค่ำ 18.00-20.30 น.
ณ ห้องประชุม ทธ.260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติชุมชนบ้านคลองหรัง อ.นาหม่อม จ.สงขลา จำนวน 30 คน นำโดยพัฒนากรอำเภอ
ดูงานเรื่อง “การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง”
ในวันที่ 11 เมษายน 2554 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 260 และหน่วยเรือนกระจกทดลอง
โดยมี คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง เป็นวิทยากรบรรยายคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2554
ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้การใช้งาน "ระบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC) Version 2" โดยวิทยากรจากศูนย์คอมพิวเตอร์
ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง
"กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ"
(Thai Qualifications Framework for Higher Education : TQF)
โดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 10.00 - 16.00 น.
ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้อง ทธ. 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รางวัล::.. | ..::สรุปผลการประเมิน::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้คณาจารย์ลงคะแนนเสนอชื่อกรรมการประจำคณะ
แทนกรรมการที่จะหมดวาระ ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิคส์แบบพึ่งพาตนเอง
ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2554
ณ ห้อง ทธ 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
วิทยากร : รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ดร.นริศ ท้าวจันทร์
รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 19 ครั้งที่ 1/2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ออกเชิญชวนร่วมบริจาคเพื่อประสบภัยแผ่นดินไหว
และสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ณ บริเวณตลาดเกษตร ม.อ. ในวันที่ 18 , 21 , 23 มีนาคม 2554
และในวันที่ 25 มีนาคม 2554 ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกรับบริจาคที่ย่านการค้าใจกลางเมืองหาดใหญ่
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 24 (2/2554)
ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2554
ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาการจัดการศัตรูพืช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ในงานวิจัย
ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
โดยมี รศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ์ เป็นวิทยากร
ในระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..ภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดการฝึกอบรมเรียนรู้การใช้งาน LMS@PSU สื่อ Interactive
สื่อทางเลือกของผู้สอนสื่อถึงผู้เรียน
วิทยากร : อาจารย์อานนท์ อุปบัลลังก์ ภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ ทธ.159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน
โครงการเด็กดีมีคุณธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุม 262 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ
ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ
Scientific Writing โดย Miss Stefania Vignotto
เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2554
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 13 (1/2554) ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการ "การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้"
(ส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
อบรม...เรื่อง "ผักพื้นบ้าน พลังมหัศจรรย์เพื่อครอบครัวเด็กไทยรุ่นใหม่...ใส่ใจสุขภาพ"
ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2554 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงเรียนวัดสถิตย์ชลาธาร อ.สิงหนคร จ.สงขลาโครงการสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสุขภาพ มาให้บริการ
"ตรวจวัดดัชนีมวลกาย" แก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 - 16.00 น.
ณ บริเวณหน้าหน่วยอาคารฯ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ภาควิชา/หน่วยงาน
ประชุมรับฟังคำชี้แจงเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน
รวมถึงถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554
ในวันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยการรับฟังโอวาสจากท่านคณบดีและหัวหน้าภาควิชาต่างๆบริษัทศรีสุบรรณฟาร์ม จำกัด สอบสัมภาษณ์งานนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์
เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ จำนวน 21 คน
ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดสัมมนากิจกรรมประจำปี 2554
ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ.
ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2553
ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30-13.30 น.
..::กำหนดการ | รายละเอียด 1 | 2 ::..หน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หัวข้อบรรยาย "บัณฑิตคืนถิ่น เกษตรเพื่อแผ่นดินเกิด"
ในวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
หัวข้อบรรยาย "การสร้างบุคลิกภาพที่ดี"
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“ทำอย่างไร 5ส ในองค์กรจึงจะยั่งยืน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..:: กำหนดการ | รายละเอียด ::..
..:: สรุปข้อมูลกิจกรรม ตอน 1 , ตอน 2 , ตอน 3 | สรุปประเมิน ::..

การนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส ของ 5 อันดับแรก ในการตรวจเยี่ยม ครั้งที่ 1/2553
- ภาคการจัดการศัตรูพืช
- ภาคพืชศาสตร์
- กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง
- ภาควิชาธรณีศาสตร์
- ภาควิชาวาริชศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการบรรยายหัวข้อ "สะอาดคิด พิชิตงาน"
โดย : ดร.สมไทย วงษ์เจริญ เจ้าของธุรกิจวงษ์พาณิชย์ ขยะรีไซเคิล
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..:: รายละเอียด 1 | 2 ::..ข้าราชการจากกรมประมงของประเทศมาเลเซีย มาเยี่ยมชมกิจกรรม
ทางด้านการพัฒนาการเกษตร สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ และวาริชศาสตร์
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.หน่วยกิจการนักศึกษา จัดบรรยายเรื่อง "วางแผนชีวิต เวลาและการจัดการ"
โดย : คุณปฐมพงษ์ วรเจริญ
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานบริการการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ
โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 131 คน
ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 08.30 น.งานบริการการศึกษา จัดบรรยายพิเศษให้กับคณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาของคณะฯ
ในหัวข้อ "ทิศทางการเกษตรของโลกและไทย ในปี 2554"
ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 เวลา 17.45-19.45 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดย : ดร.พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ จากสำนักที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ เครือเจริญโภคภัณฑ์หน่วยกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมการเขียนใบสมัคร และสัมภาษณ์งาน
โดยคุณซารีฟะ เก็บเบ็ณหมาน วิทยากรจากผู้จัดการฝ่ายบริหารฝ่ายบุคคล บริษัทเบทาโกร
ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ประชุมห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประธานคณะกรรมการ 5ส เชิญประชุมคณะกรรมการ 5ส
และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2553
ประชุมครั้งที่ 23(1/2554) ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2003”
ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2554
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติวิทยาลัยประมงปัตตานี นำนักศึกษาชั้น ปวส.1/1 ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั่วไป จำนวน 20 คน
มาศึกษาดูงานภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 17.00 น.
วิทยากร : ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ผศ.ดร.ดวงรัตน์ มีแก้วด้วยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้มาจัดกิจกรรมHomeroom
ให้กับภาควาริชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาเข้าร่วม 25 คน ซึ่งทางบริษัท
ได้มาแนะนำบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ อนุญาตให้บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำ
ตำแหน่งงานและเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมงานกับเครือเบทาโกร
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะฯ จัดให้มีการลงคะแนนเสนอชื่อกรรมการประจำคณะฯซึ่งแต่งตั้งจากคณาจารย์ประจำ
แทน รศ.ดร.สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ ซึ่งจะหมดวาระในวันที่ 22 มกราคม 2554
ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และจะมีการนับคะแนนเวลา 15.15 น. ณ ห้องประชุม 120 ในวันเดียวกัน