ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2555:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดเลี้ยงสังสรรค์ อำลาปี 55
ชาวทรัพยา ก้าวไปข้างหน้าต้อนรับปี 2556
ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส ประชุมครั้งที่ 30(4/2555)
ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการชี้แจงข้อมูลสิทธิประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมการแข่งขันกีฬา สามัคคีวิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
รางวัลชนะเลิศ วิ่งผลัดกระสอบ , รางวัลชนะเลิศ วิ่ง 6 ขา
กองเชียร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 12.30 น.
ณ อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬา ม.อ.
..::รายละเอียด::..การฝึกอบรม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเบื้องต้น
ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2555
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ
ครั้งที่ 30 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ กองเชียร์สปิริต
ในวันที่ 2-8 ธันวาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ภาควิชาสัตวศาตร์ จัดให้มีการบรรยาย เรื่อง สหกิจศึกษา
โดย บริษัทเบทาโกรภาคใต้ จำกัด และมีการสัมภาษณ์
นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่อฝึกสหกิจ
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2555
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 15.30-22.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่กลุ่มบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด ร่วมกับ หน่วยกิจการนักศึกษา
จัดกิจกรรม Career Advice "รู้จักงาน รู้จักอาชีพ ก้าวหน้ากับบริษัทืี่มั่นคง"
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
ในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการลงคะแนนเสียง สรรหาคณะกรรมการ สอ.มอ.
ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ หน้าสำนักงานเลขานุการ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโรงเรียนแสงทองวิทยา นำนักเรียนชั้น ม.2
เข้าชมการสกัด DNA ของภาควิชาพืชศาสตร์
การผสมเทียมสัตว์น้ำของภาควิชาวาริชศาสตร์
การรีดน้ำเชื้อแพะ และฟาร์มเลี้ยงไก่ ของภาควิชาสัตวศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น.สโมสรนักศึกษา จัดดำเนินการกิจกรรมรับรองผู้บริหารสโมสรนักศึกษา
ชุดใหม่ ประจำปี 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน ครั้งที่ 4
ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาวาริชศาสตร์ ได้ร่วมมือกับ University of Miyazaki นั้น
Dr.Itami Toshiaki, และ Dr.Sakai นำทีมนักศึกษามาเยือน
ในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2555
จัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีมอบทุนการศึกษา
โครงการผลิตบัณฑิตมืออาชีพด้านยางพารา
โดย บริษัทไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..Innovation in Agriculture and Natural Resources
ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.30-17.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติศิษย์เก่าดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ เสวนาให้กับนักศึกษาปี 1
เรื่อง NR ทรัพยาที่เราภูมิใจ
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555
ในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2555คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม
อบรมการใช้งานระบบ "Share Psu"
ในวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการภาควิชาพืชศาสตร์ จัดให้บริษัทไทยเอ วี แอล อินเตอร์เทรด จำกัด
บรรยายให้ความรู้และชี้แจงการให้ทุน
ให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาพืชศาสตร์
วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ฝ่ายสถานที่และตกแต่งซุ้ม
วันพุธ ที่ 24 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะ ครบ 37 ปี
วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์โครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556
ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 17 (3/2555) ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ประชุมเพื่อพิจารณา
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2556
ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมหารือความร่วมมือกับ
บริษัทไทย เอวีแอล อินเตอร์เทรด จำกัด
ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบต้นทุนต่ำ (Low Cost Hydroponics)
ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2555
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 , อาคาร 2 และเรือนกระจกทดลอง
วิทยากร : รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู ดร.นริศ ท้าวจันทร์
รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ นายเชิงชาย ทองชู และนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงประชุมคณะทำงานจัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน "มหิดล"
ในวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์คณะทร้พยากรธรรมชาติ จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555
ในวันอังคารที่ 18 กันยายน 2555 เวลา 09.30 - 14.00 น.
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่
..::บทสัมภาษณ์::..คณะกรรมการ 5ส และคณะกรรมการ 5ส ห้องปฏิบัติการ
ร่วมประชุมครั้งที่ 29 (3/2555)
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เข้าทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าฝึกงาน
และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าทำงาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120, 122, 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 7 ภาคการศึกษาที่ 2/2555
ทบทวนการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Microsoft Office)
สารสนเทศและการสื่อสาร (Internet /E-mail)
ในวันที่ 5-7 กันยายน 2555 เวลา 19.00-21.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์นักศึกษาฝึกงาน สหกิจศึกษา และรับเข้าทำงาน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3,4 ภาควิชาวาริชศาสตร์และภาควิชาสัตวศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 265,266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้มีสิทธิจำหน่าย รายงานตัวยืนยันการจำหน่าย
และจับฉลากเลือกพื้นที่ตลาดเกษตร ม.อ. ปี 2555
ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาตินายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติการอบรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
"หลักสุขาภิบาลอาหาร"
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00-20.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติการอบรม งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
"แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันเหตุร้าย"
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติการอบรมนักศึกษาฝ่ายจราจร งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
"เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร"
ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติวันอังคาร ที่ 7 สิงหาคม 2555
รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
นายประกิจ ทองคำนักวิชาการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 1
ในโครงการเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันพันธุ์ทรัพย์ ม.อ. 1
ณ สถานีวิจัยท่าเชียด คณะทรัพยากรธรรมชาติ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากโครงการสร้างความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2555วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2555
รศ.ดร. ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
นายประกิจ ทองคำนักวิชาการจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน รุ่นที่ 1
ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อชุมชน
ณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
ซึ่งรับทุนวิจัยจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี/นวัตกรรมจากผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2555หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรม
"คิดเป็นระบบครบวงจรเพื่อการวิเคราะห์งานอย่างมีประสิทธิภาพ"
โดย อาจารย์นิพทธ์ กานตอัมพร และคณะฯ
ในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการสัมมนาในหัวข้อ
Knowledge gained from the exchange program
โดย นักศึกษาจาก SOUNTH CHINA
AGRICULTURAL UNIVERSITY
ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขออนุเคราะห์อบรม
เรื่อง "เทคนิคการปลูกพืชไร้ดิน"
โดย คุณปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-13.00 น.
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
เรื่อง "เทคนิคการเขียนรายงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ"
โดย รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง ภาควิชาธรณีศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ภาควิชาวาริชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ
เรื่อง New Perspectives on Lipid Nutrition of Fish
Dr.Santosh Lall
Nationnal Research Council, Canada
และ Nutrition and Immunity of Aquatic Animals
Dr.Vivien Verlhac-Trichet
Research Center for Animal Nutrition and Health DSM
ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมบริจาคโลหิตแด่แม่ของแผ่นดิน
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ลานอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและ
กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
อบรมการเตรียมพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" ขอความอนุเคราะห์วิทยากร
และแหล่งเรียนรู้ ในการบรรยายและปฏิบัติการ เรื่อง การปลูกพืชไม่ใช้ดิน
โดย นายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียน ม.5 จำนวน 32 คน และครูผู้ควบคุมดูแล 2 คนการนำเสนอผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2554 โดย คณบดี
วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
สรุปผลการประเมินด้วยวาจา คุณภาพภายในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2554
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 11.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพิชศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง
โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์ และธุรกิจเมล็ดพันธุ์เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ (ผศ.ดร. ชุติมา ตันติกิตติ)
และหัวหน้าภาควิชาและผู้แทนหัวหน้าภาควิชา
ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก South China Agricultural University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 โดยมีกำหนดศึกษาดูงาน ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่างวันที่ 17-27 กรกฎาคม 2555 ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาหน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา
จัดกิจกรรม น้องใหม่บำเพ็ญประโยชน์
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา
ประจำปีงบประมาณ 2555 ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับภาควิชวาริชศาสตร์และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
สัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อไปเป็น CP Ambassder
ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 151 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ประชาสัมพันธ์บริษัท
และรับสมัครงานนักศึกษาภาควิชาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2010”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2555
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฏาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดประชุมเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2555
ในวันอังคารที่ 3 กรกฏาคม 2555 เวลา 09.30-10.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดพบปะเสวนา
เรื่อง "นโยบายและแนวทางการให้ทุนด้านการวิจัย สกว."
โดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ (รองผู้อำนวยการ สกว.)
ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสถานีวิจัยเทพา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกรีดยางอย่างมืออาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
ณ สถานีวิจัยเทพา อ.เทพา จ.สงขลาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและบัณฑิตศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับเกียรติบัตร
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Conference Hall
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สโมสรนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรมตักบาตรคณะ ประจำปี 2555
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2555
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชา/หน่วยงาน นำเสนอข้อมูลผลงานเด่นตาม
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำการศึกษา 2554
ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
มีความประสงค์จะร่วมแสดงความยินดี ให้แก่ นายธีระพงศ์ จันทรนิยม
ได้รับการคัดเลือกจาก สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)
ให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงาน ดีเด่น ประจำปี 2554 ด้านบริการดีเด่น
ในวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2555
ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัด Workshop "การใช้งานระบบประเมิน Competency Online"
โดยทีมวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่
ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศด้านการพัฒนานักศึกษา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดสอบสัมภาษณ์การคัดเลือก
นักศึกษา โดยวิธีพิเศษ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะฯ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทาง
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2/2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการ สำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2555
ในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2555
ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-10.00 น.
ณ ห้อง ทธ.3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum II : ภาคภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ "SCAU Education Trip"
นำโดย ดร.นริศ ท้าวจันทร์ และ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติศูนย์คอมพิวเตอร์ เข้ารับทราบความต้องการในการใช้บริการศูนย์คอมพิวเตอร์
และแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา และการนำเสนอ
กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ของสโมสรนักศึกษา
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 16 (2/2555) ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมโครงการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัย
วิทยากร คุณธีรพัฒน์ อ่อนจันทร์ และทีมงาน
จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา
ในวันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก
ในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2555
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.00-15.30 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 มีการจัดประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ครั้งที่ 2/2555
(โครงการศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ ประเทศมาเลเซีย)
มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 26 สถาบัน
โดยในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 มีกำหนดการที่คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยเรือนกระจกทดลอง กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์แบบพึ่งพาตนเอง (Low Cost Hydroponics)
ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2555
ณ ห้อง 103 อาคาร 1 , อาคาร 2 และเรือนกระจกทดลอง
วิทยากร : รศ.ดร.จำเป็น อ่อนทอง รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู รศ.ดร.อรัญ  งามผ่องใส
รศ.ดร.จิราพร  เพชรรัตน์  และนายปฐมพงศ์ วงษ์เลี้ยงโครงการสัมมนาบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
"การนำแผนสู่การปฏิบัติ"
ในวันที่ 26-27 เมษายน 2555
ณ อุทยานประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
และโรงแรมราชมังคลา พาวีลเลียนบีช รีสอร์ท อ.เมือง จ.สงขลา
..::รายละเอียด::..ประชุมเตรียมความพร้อม และซักซ้อมความเข้าใจของกิจกรรมสัมมนาบุคลากร
ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 13.30-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ร่วมประชุมความคืบหน้า
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 39
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 28 (2/2555)
ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2555
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 09.30-14.30 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมพบปะเสวนา
"ปาล์มน้ำมัน...วันวาน วันนี้ วันหน้า"
โดย รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
คุณธีระพงศ์ จันทรนิยม
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 20
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 2/2554
ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรม Knowledge Sharing Forum : ภาคภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อ "Can human create the synthetic life?"
นำเสนอโดย ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย
ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 17.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดเสวนา "เคล็ด (ไม่ลับ) จากใจพี่สู่น้อง"
โดย รศ.เสวนิต คูประเสริฐ
ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 10.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด 1 | 2 ::..หน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับบริษัทกรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด
สอบสัมภาษณ์การทำงานกับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา รับผิดชอบประสานงานการสอบสัมภาษณ์
โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2555 และวิชาสามัญ 7 วิชา)
ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ตรวจเยี่ยมคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
..::ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์::..เทคนิคการพัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความสำเร็จอย่างมืออาชีพ
โดยวิทยากร ดร.สุชาติ สังข์เกษม
ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ภาพกิจกรรม::..โครงการคุยกันฉันท์พี่น้อง : การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดให้มีการนำเสนอผลการปฎิบัติสหกิจศึกษา
ในหน่วยงาน/สถานประกอบการของนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 6 จำนวน 61 คน
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชึ้นปีที่ 4
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.00-17.30 น.
ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::กำหนดการ::..| ..::รายละเอียด::..ประชุมผู้รับผิดชอบข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ และผู้รายงานตัวบ่งชี้ระดับคณะฯ
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานรอบ 9 เดือน (มิถุนายน 2554-กุมภาพันธ์ 2555)
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา ร่วมกับ บริษัทกรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด (มหาชน)
สัมภาษณ์งานกับนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.30-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร นักศึกษา และผู้ประกอบการในตลาดเกษตร ร่วมกิจกรรม
Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2554
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::กำหนดการ::..
รายละเอียดใน Share.psu.ac.th ดังนี้
- Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2554 (1)
- 2 กุมภาพันธ์ 2555 วัน Big Cleaning Day
- รวมการเฉพาะกิจBig Cleaning@คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- รวมพลังชาวทรัพย์ Big Cleaning Day : ช่วงพักเที่ยง
- รวมพลังชาวทรัพย์ Big Cleaning Day : ลุ้นรางวัลซับเหงื่อหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการบรรยายพิเศษ
หัวข้อ "การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อสร้างสินค้าเกษตรและ
อาหารที่ได้มาตรฐานคุณภาพและปลอดภัย"
โดย คุณนลินทิพย์ เพณี นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2555 เวลา 16.30-18.45 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรม
หัวข้อ "การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ใหม่"
ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::ไฟล์เสียง::..หน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดให้ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อฯ ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ บริเวณหน้าสำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส คณะฯ ได้กำหนดโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส
โดยจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และการป้องกัน Virus คอมพิวเตอร์”
วิทยากร คือ นางจรรยา เพชรหวน นางสาวยุวภา โฆสกิตติกุล
และนางสาวศศิธร ลิ่มจู้ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8::..คณะทรัพยากรธรรมชาติ สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักเรียนในภาคใต้
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30 น.
ณ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ซ เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
กระบวนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันของ
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ ภาควิชาพืชศาสตร์
ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..งานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 15 (1/2555) ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานประกันคุณภาพ จัดประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 27 (1/2555)
ในวันอังคารที่ 17 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะฯ ร่วมกับ ชมรมการศึกษาเพื่อสัมคม ม.อ.
จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2555
ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2555 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มาเยี่ยมชม
ในการเตรียมรับการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ มาสัมภาษณ์สมัครงาน
นักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา
จัดสัมมนากิจกรรม (ปฏิทินกิจกรรมปี 2555)
ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2555
ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ