ภาพข่าวกิจกรรม ปี 2558:
ปี 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550งานปีใหม่ ประจำปี 2559
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่าสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ตามโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น.
ณ ลานเรือ อาคาร 1 คณะรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดงานปีใหม่ 2559
ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่กำหนดจัดโครงการ ขยายผลเพื่อการพัฒนางาน
โครงการ "ห้องปฏิบัติการทีวีสตูดิโอเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา"
โดย รศ.ดร.สมบัติ เครือทอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่กำหนดจัดโครงการ ขยายผลเพื่อการพัฒนางาน
โครงการ "การพัฒนากระบวนการทำงานผ่านระบบ Lean"
โดย คุณนภัสสธรณ์ วสันตฐิติชัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนา
เส้นทางการขอทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่และ
การเขียนต้นฉบับตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
โดย ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช ผศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์
และ ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะรัพยากรธรรมชาติปันความรู้สู่เกษตรพื้นฐานสานอาขีพ
วิทยากรโดย คุณเยาวลักษณ์ ชัยพลเดช
จัดโดย งานจัดการผลประโยขน์ทางวิชาการ
ให้ความรู้แก่ชุมชนตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะรัพยากรธรรมชาติบุคลากร และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 17.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตลาดเกษตร ม.อ.คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ ผู้จำหน่ายอาหารในตลาดเกษตร ม.อ.
และ ตลาดนัดเกษตรกร ขอมอบพันธุ์ไม้ : ผักสวนครัว พืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ยืนต้น
ให้ผู้มาใช้บริการตลาดเกษตร ม.อ. เพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้าน
ถวายแด่พ่อหลวง .. เดินตามรอยพ่อ “แบบพอเพียง" ลดรายจ่าย สร้างสีเขียวให้บ้านเรือน
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.หาดใหญ่ภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดให้ พี่ NR 10 จุดประกายน้อง NR 37
ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการสำนักวิชาการอาหารสัตว์
บ.เครือเจริญโภคภัคภัณฑ์ จำกัด
เสวนา " เรียนเกษตร เขตปลอดคนตกงาน"
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาคธรณีศาสตร์ จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังฉันพี่น้อง
ความภาคภูมิใจในปฐพี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00-11.00 น.
ณ ห้อง 164 อาคาร 2 คณะทรัพยกรธรรมชาติบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2557
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558เสวนาเรื่อง NR ทรัพยาฯ ที่เราภูมิใจ โดย
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน :
คุณนิพัฒน์ เกื้อสกุล (สาขาวิชาพืชศาสตร์)
ดร. ไพรัตน์ ศรีชนะ (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
คุณสัญชิต แสงกล้า (สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร)
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม:
คุณสุดใจ เกตุเดชา (สาขาปฐพีศาสตร์)
ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นใหม่ :
ผศ.ดร. สรพงศ์ เบญจศรี (สาขาพืชศาสตร์)
ดำเนินรายการโดย : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาตินักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประดิษฐ์กระทงส่ง
เข้าร่วมงานลอยกระทง ม.อ. ปี 2558
ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558ประชุมการปฏิบัติงานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ งานพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาสัตวศาสตร์ จัดให้บริษัท goldenfoon siam มาบรรยาย
ให้นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมบูรณาการ "การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม"
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
ฝ่ายฝึกซ้อมของบัณฑิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ Happy University
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 43(3/2558)
ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 25(2/2558)
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการ "ขยายผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ "
วิทยากร ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์
ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษาดูงาน เรื่อง การส่งเสริมชุมชนปลูกพืชและการจัดการตลาดเกษตร
ในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มในวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (ผู้ประสานงาน ของแต่ละคณะ)
เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการของฝ่าย
ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยกิจการนักศึกษา จัดอบรมนักศึกษา เรื่อง พลังกลุ่มและภาวะผู้นำร่วม
ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00-19.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานฉลองครบ 40 ปี วันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
พร้อมต้อนรับการกลับมาของมะลิคืนถิ่น
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ ม.อ.หาดใหญ่งาน..รำลึกวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครบ 40 ปี
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.15-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดการสอบสัมภาษณ์
การคัดเลือกนักเรียน ผู้มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานนโยบายและแผน จัดประชุมเพื่อชี้แจง กรอบรายจ่ายที่สอดคล้องกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยที่กำหนดในปีงบประมาณ 2559
เพื่อทราบข้อมูลในเบื้องต้น ก่อนลงมือปฏิบัติใน "ระบบ ฐานการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย"
ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2013”
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมแนวทางการปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2558
ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ยริษัท กรีนเวย์ การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด
ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 และ ตลาดเกษตร ม.อ.สาธิตการกรอกข้อมูลในระบบ e-GP
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 140 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติอบรม CHE QA Online System ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 158 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คู่มือ CHE QA ปีการศึกษา 2557
ผู้บริหารตลาดนัดไก่ดำ ดูงานการจัดการบริหารตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30-17.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 และ ตลาดเกษตร ม.อ.บุคลากรและนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวัน "มหิดล" ประจำปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนกบริษัท ซี พี เอฟ มาจัดกิจกรรม CPR Gateway 2015
สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ ทุกชั้นปี
วันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้อง 102 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการอบรมเตรียมพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2557
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.The academic member of School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia
and collaborator from RISDA, Malaysia visit to Tissue Culture Research Laboratory
at the Department of Plant Sciences on 15 september 2015งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการบรรยายวิชาการ
"เทคโนโลยีชีวภาพกับการปรับปรุงพันธุ์ข้าว"
วิทยากรโดย ดร.ศิวเรศ อารีกิจ ภาควิชาพืชไร่นาและศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว
คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 11.00-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 คณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่
ในการประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558
ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 9"
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)
และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลกำแพงเพชร ศึกษาดูงาน
การจัดการตลาดนัดสีเขียว (ตลาดเกษตร ม.อ.)
ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดบรรยายและทดสอบ
Placement Test ของระบบ Tell Me More
ในวันที่ 7-11 กันยายน 2558
ณ ห้องปฏบิติการคอมพิวเตอร์ 158, 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสัมมนา Knowledge gained from the exchange program
โดย นักศึกษาจาก South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 11.30-13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาแนะนำโครงการสร้างเสริมสมรรถนะ
บัณฑิตให้ดำเนินธุรกิจเองได้ ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
กำจัดสารเคมีและวัตถุอันตรายที่ใช้แล้วจากห้องปฏิบัติการของภาควิชา/หน่วยงาน
ประจำปี 2558 โดยมีรถขนส่งขนาดบรรทุก 10 ตัน
จากบริษัทรีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เข้ารับสารเคมี
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 08.00-14.00 น.
ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสัมมนาผู้ประกอบการผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดเกษตร ม.อ./โรงอาหาร
ในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรมตักบาตรน้องใหม่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 - 13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปีการศึกษา 2557
ระหว่างวันที่ 26- 28 สิงหาคม 2558คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก
South China Agricultural University (SCAU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งมาเยือนคณะฯ ในโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา
ภายใต้ MOU Addendum ปี 2015 ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม -4 กันยายน 2558
ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ 4 คนและนักศึกษา 7 คนพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-13.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติบุคลากร และนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
ในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภายในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23นายชวน หลีกภัย เป็นประธานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จัดกิจกรรม
การประกวดแพะ ม.อ. ครั้งที่ 2
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อม
ทางวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558
ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558
ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.อ.การนำเสนอผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร
และผลงานเด่นตามรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR)
ประจำปีการศึกษา 2557/ ปีงบประมาณ 2557
ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดแพะ ม.อ. ครั้งที่ 2
เพื่อเตรียมการจัดงานในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 นี้
ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 266 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโดยวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30-09.00 น.
ณ ห้องประชุม 265 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมประธานคณะกรรมการจัดงานเกษียนอายุราชการ ปี 2558
ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4
หัวข้อ "ธรรมชาติขอดินและความจริงของปุ๋ยเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน"
ในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาโครงการ Summer School คณะทรัพยากรธรรมชาติ โครงการศึกษาดูงาน
และฝึกปฏิบัติงานด้านการเกษตรระยะสั้น ในหัวข้อ “Tropical Agriculture”
ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และในวันที่ 27 มิถุนายน 2558 เป็นการทัศนศึกษานอกสถานที่ (Excursion)
..::รายละเอียด::..จับฉลากเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าพื้นที่ปกติ
ในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมการจัดทำเป้าหมายการดำเนินงาน (KPIs) ปีการศึกษา 2557-2561
ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยทะเบียนฯ ขอแจ้งกำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติด้วย
การใช้โปรแกรม Microsoft Word ครั้งที่ 1/2558
ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้ Microsoft Word เพื่อจัดวิทยานิพนธ์อย่างมืออาชีพ"
โดย คุณณรงค์ บางท่าไม้
ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 159 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาเรื่อง
"ผู้บริหารโครงการวิจัยและนวัตกรรม"
วิทยากร ผศ.ดร.อนุรักษ์ สันป่าเป้า
ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการอบรมการทำงานเป็นทีมเชิงรุกยุคใหม่ ด้วยทัศนคติเชิงบวก
วิทยากร ดร.คณน ไตรจันทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐประศาสนศตร์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทำงานโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University
ได้ร่วมใช้เครื่องมือวัดความสุข Happinometer แก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ท่านสามารถให้ความร่วมมือวัดความสุขในการทำงานได้ที่
http://www.enterprise.happy.mahidol.ac.th/SignIn.phpการสอบสัมภาษณ์นักเรียน โดยวิธีรับรวม(Admission) ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานเรือ อาคาร 1 และ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการศึกษา การวิจัยและงานฟาร์มปศุสัตว์
ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งาติ ครั้งที่ 4 และ
การจัดการประชุมภาคีสัตวบาล-สัตวศาสตร์ ครั้งที่ 7
ในวันที่ 9-14 มิถุนายน 2558
ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาศึกษาดูงาน 5ส : ระบบงาน 5ส การบริหารจัดการให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558
ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราชการจัดทำ มคอ. 3-7 ออนไลน์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์/วาริชศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวันอังคารที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23
ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานเลขานุการคณะฯ"
ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราชนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง
จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ศึกษาดูงาน
ด้านส่งเสริมการเกษตร และห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
การตรวจวิเคราะห์ดิน และใบปาล์มน้ำมัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมสำหรับบุคลากร
หลักสูตร “มารู้จัก Google Apps for Education (GAFE)”
ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 259 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติชมรมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าหมู่บ้านเด็กโสสะ/สุขภาพ
จาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลพะตง
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
เรื่อง ตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลตำบลนาทวีนอก เข้าศึกษาดูงาน
"การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์"
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน "ตลาดเกษตรปลอดภัย"
ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติปัจฉิม ลาครู ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 13.00-19.00 น.
ณ ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารจัดการระบบงาน 5ส
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00-11.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
Happy University เพื่อรายงานผลและติดตามความก้าวหน้า
ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 120 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดบรรยายวิชาการ
เรื่อง "วิจัยเกษตรอย่างไร ให้ใช้ได้จริง"
วิทยากร : รศ.ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติค่ายเกษตรกรตัวน้อย...อยู่ดีมีสุข
ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2558
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติงานสืบสานประเพณีไทย สานสายใยชาวทรัพยากร
ประเพณีวันสงกรานต์ แนวคิด "สงกรานต์บ้านนา ตามประสาบ้านเรา "
พิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ ขอพรจากคณาจารย์ ผู้อาวุโส
ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-14.00 น.
ณ ลานไทร อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติโครงการ "เดินตามรอยพ่อ.. อยู่อย่างพอเพียง"
ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์นักเรียนในโครงการ GAT-PAT คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพืชศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
"การใช้อุปกรณ์บัทึกภาพรากของพืชภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยของ สวก."
ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5 ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประชุมครั้งที่ 42(2/2558)
ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015)
ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราช สมบัติครบ 60 ปีโครงการ สอ.มอ.สัญจรพบสมาชิกในคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2558
ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติภาควิชาพัฒนาการเกษตร จัดบรรยายเรื่อง "ความสำเร็จในต่างแดน
กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส"
โดย คุณจิระเดช ส่องสง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการงานขายเมล็ดพันธุ์และปุ๋ย
ประเทศแทนซาเนีย ศิษฐ์เก่าภาควิชาพัฒนาการเกษตร NR 16
ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
มาสอบสัมภาษณ์งานนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้อ 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติเวทีนำเสนองานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด ตอนที่ 1 | ตอนที่ 2::..
ประเภทนวัตกรรม :
1. วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)
2. ระบบตรวจสอบการเรียนครบตามหลักสูตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ (รางวัลชนะเลิศ)
3. Low Cost Hydroponics (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
4. ลดโรครากของยางด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ประเภทพัฒนางานทั่วไป :
1. ประเมินความเสี่ยงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ต่อการเกิดอุบัติภัยในห้องปฏิบัติการภาควิชาวาริชศาสตร์
2. ความก้าวหน้าการปลูกปาล์มเปรียบเทียบเชิงการค้า 8 สายพันธุ์
3. การลดต้นทุนโดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
4. การเพิ่มประสิทธิภาพทักษะวิชาชีพให้กับนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ (รางวัลชนะเลิศ)
5. ลดกระดาษ...ลดเวลา...ลดค่าโทร
6. เครือข่ายเกษตรกร
7. ความปลอดภัยทางด้านอาหารผักริมรั้ว ตลาดเกษตร ม.อ. (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1)
8. ฐานข้อมูลผลงานวิจัย
9. การทำรถเข็นจ่ายตลาดจากเก้าอี้เลคเชอร์ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2)

Show & Share :
1. การใช้ Excel เพื่อสร้างสูตรปุ๋ย ตามความต้องการของพืชเปิดธนาคารขยะ ตลาดเกษตร ม.อ.
ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 เปิดรับฝากขยะทุกวันจันทร์สุดท้ายของเดือน
ณ ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประชุมครั้งที่ 24(1/2558)
ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเยี่ยมชมดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
(ตลาดเกษตร ม.อ.)
ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ
จัดสัมมนาโครงการปรับปรุงแผนการสอน (Course Syllabus)
ในวันที่ 6-7 มีนาคม 2558 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
และลำปำรีสอร์ท จังหวัดพัทลุงคณะทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม เวลา 13.00-15.00 น.
ณ ประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและองค์การบริหารนักศึกษาคณะฯ ปีการศึกษา 2558
ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม เวลา 08.30-15.00 น.
ณ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมสรุปการจัดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2/2558
ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ จัดการเสวนาเรื่อง
"เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน"
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังสุภานิช
ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอบสัมภาษณ์นักเรียน โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณลานเรือ อาคาร 1 และ ลานชั้น 1 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะเทคโนโลยีฯ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ร่วมแลกเปลี่ยนรียนรู้
เรื่อง สหกิจศึกษา ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-11.30 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะครูและนักเรียน โรงเรียนแสงทองวิทยา มาเยี่ยมชมและดูงาน
"การปลูกพืชไร้ดิน, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการสกัด DNA"
ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติผู้มีสิทธิ์เสนอชื่ออธิการบดี เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-14.00 น.
ณ ห้องสำนักงานหน่วยการเจ้าที่ อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสอ.มอ.ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการ สอ.มอ.
แทนตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 1 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ บริเวณหน้าหน่วยคลัง อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติสโมสรนักศึกษาคณะทัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยกิจการนักศึกษา
จัดโครงการ "บริจาคโลหิต คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 8"
ในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 14.00 น.
ณ ลานทรัพย์สัมพันธ์ อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาวิชาสัมมนา หลักสูตร “Microsoft Office 2013”
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
ณ ห้องปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::Share Big Cleaning Day บันทึก 1 | บันทึก 2 | บันทึก 3 | บันทึก 4
บันทึก 5 | บันทึก 6 | บันทึก 7 | บันทึก 8 | บันทึก 9
บันทึก 10 | บันทึก 11 | บันทึก 12 | บันทึก 13 | บันทึก 14::..ประชุมการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติหน่วยการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม "ขยายผลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ"
สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานเงินรายได้
วิทยากร : ดร.กอบชัย วรพิมพงษ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 11.30-13.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส ประธานคณะอนุกรรมการ เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการ
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจำกลุ่ม
หัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่มพื้นที่ปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมครั้งที่ 41(1/2558) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะกรรมการ 5ส จัดกิจกรรมย่อยกระดาษ ครั้งที่ 1/2558
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 11.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยบริษัทวงศ์บัณฑิตจะนำรถสำหรับทำลายเอกสารมาให้บริการThe 2nd PSU-USM Hevea TISSUE CULTURE WORKSHOP
19-20th of January 2015
Room 260
Faculty of Natural Resources, PSUคณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสอบคัดเลือกนักเรียน
ในโครงการรักเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ลานเรือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น เข้าสอบคัดเลือก จำนวน 116 คน