หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | ข่าวภายในคณะ | ติดต่อ
 
หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะฯ > NR Music > เพลงเกษตรรำพัน
เพลงตรึงใจในทรัพยาฯ
 
เพลงเกษตรรำพัน
          เกษตรศาสตร์ของเราแต่ก่อน เป็นป่าดงดอนไร้ความงามตา
เหล่าพี่ชายของเราสร้างมา ฝ่าฟันพงพี
ปลดทิ้งซึ่งความปราชัย หากใครอาจมาย่ำยี
ก่อกรรมมากมี ทุกคนพลีชีพตน
เกษตรศาสตร์ครั่งก่อนยากแค้น ตอบแทนแก่เราหมองหม่น
ตรากตรำลำเค็ญยากเข็นจำทน เข้มเลือดเราเข้มข้น รักกันเปี่ยมล้นใจ
          * ให้เกษตรของเราคงอยู่ เคียงคู่ดำรงผืนธงนำชัย
สร้างเสรีให้เกษตรไทย ตลอดสมัยงามพร้อม
ต่อสู้ศัตรูองอาจ จนสามารถยิ่งกว่าเขา
เพื่อเกษตรของเรา ขอยอมเอาร่างแทน
ให้เกษตรนั้นอยู่ยืนยง เกษตรกรก็คงหนาแน่น
เกียรติคุณแผ่ไปทั่วทุกดินแดน ร่วมรักเป็นปึกแผ่น ณ แดนถิ่นของไทย
( ซ้ำ * )
 

เริ่ม 30 มิถุนายน 2548
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th