ข่าวสาร - ประกาศUpdate newsการลงทะเบียน
Registration


ข่าวสาร - ประกาศ
Update News
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มิ.ย. 58 ผ่านทาง e-mail หรือ fax หรือ วันที่ 2 ก.ค. 58 ณ จุดรับลงทะเบียน
ข่าวสาร/ประกาศทั้งหมด

การส่งบทความวิจัย
Research Programผู้ร่วมงานและสนับสนุน Parners & Supported by

ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 2558
จัดทำโดย ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286172, 074-558809 โทรสาร 074-558809
สำหรับคำแนะนำ email: surachart.p@psu.ac.th
Webmaster: sasitorn.l@psu.ac.th ,yuwapha.k@psu.ac.th, surachart.p@psu.ac.th