ยินดีต้อนรับสู่หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา งานบริการการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ   Academic Supporting Unit  Faculty of Natural Resources


   สาระน่ารู้การเรียนการสอน

สหกิจศึกษา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่จะเลือกภาควิชา
คุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์
การเทียบวุฒิสาขาเกษตรศาสตร์
แผนการพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร บัณฑิตศึกษา
แผนการพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร ป.ตรี

 

จัดทำโดย : หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-6049, 0-7444-6653 โทรสาร 0-7455-8803

ปรับปรุง : 3 พฤศจิกายน 2554