..หน้าหลักคณะฯ | รายงานการใช้รถของ พขร. | ค่าธรรมเนียมการขอใช้รถ..
ป้อนวันที่ :     
รายการใช้รถประจำวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560     ..รายละเอียด..
รถ 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
รถคณบดี                 อาคารฯ/ต่อทะเบียน   คุณสุนัทณี/หาดใหญ่    คณบดี/สนามบิน            
ตู้ 5157            อ.ธีระ (ใช้รถ 24-29 พ.ย)/ภาคตะวันออกเฉียงใต้ 
ตู้ 4026คุณวรภัทร/ประจวบฯ 
ฟอร์ด 2087                  พัสดุ/หาดใหญ่                 
อีซูซุ 6377                                                
กระบะ 4032                                                
บรรทุก 81-2740                                                
มินิบัส 0169                                                
บัสแอร์ 0331                                                
บัส 0186                                                
บัส แพทย์                                                
บัส สนอ.                                                
บัส วิศวะ                                                
บัส บริษัท                                                
กระบะ 225                           คุณอุษา/ไปรษณีย์                   
บัส พยาบาล                                                
ตู้ 40-0513                คุณสุนัทณี/หาดใหญ่            
ตู้ 40-0512                     อาคารฯ/เช็คระยะ                
vigo 3892                                                

หมายเหตุ * พนักงานขับรถมีทั้งหมด 7 คน
ต้องการจองรถโปรดติดต่อ : คุณธีรนิตย์ ฉั่วสุวรรณแก้ว โทร.6031
รายชื่อพนักงานขับรถ
1 นาย ภูษิต ฝาเจริญ 08-4853-4094
2 นาย จรัญ จิตต์สกูล 08-1094-7257
3 นาย พรรรพต กองสวัสดิ์ 08-6960-3428
4 นาย ศิลา ณ มณี 08-6960-8257
5 นาย ปัฐน์ณิศ ราชหุ่น 06-2080-2148
6 นาย ทรงศิลป์ ไชยสงคราม 08-1328-3435
7 นาย กรกต กองแก้ว 08-5080-2388
8 นาย ประเสริฐ พงษ์นุรักษ์ 09-0483-2805

.. ผู้ดูแลระบบ ..
CopyRight © 2010.หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ.