ความรู้สึกของนักศึกษาทุน

กองทุนคุณยายซวด รัตรสาร

กองทุนศาสตราจารย์จรัญ จันทลักขณา

กองทุนคุณแม่แป้น อ่อนทอง

กองทุนคุณแม่เล็ก ตันติกิตติ

กองทุนธรณีศาสตร์

กองทุนบริษัท ที เจ ซี เคมี จำกัด

กองทุนรองศาสตราจารย์ ดร.กิจการ ศุภมาตย์

กองทุนบริษัทเพริ์ลออย ประเทศไทย จำกัด

กองทุนบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

  หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th

กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-286050-1 โทรสาร 074-286050