หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ > ผลการดำเนินงานกองทุนคณะฯ
กิจกรรม กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่14 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557
ในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2556
ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 16.30-17.30 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ ครั้งที่ 1/2556
ในวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ..::รายละเอียด::..

 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 16.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2คณะทรัพยากรธรรมชาติ

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาทุนประจำปี 2555
ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2557
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-28605-1 โทรสาร 074-286050