หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ > รายงานการประชุมกองทุนคณะฯ
 
รายงานการประชุมกองทุน คณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานการประชุมกองทุนคณะฯ
ครั้งที่ เรื่อง วันที่ แสดงหนังสือ
1/2557 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 6 กรกฎาคม 2557
1/2556 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 3 กุมภาพันธ์ 2556
1/2555 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 7 มกราคม 2555
1/2554 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 2 เมษายน 2554
2/2552 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 31 ตุลาคม 2552
1/2552 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 18 กรกฎาคม 2552
1/2551 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 24 กันยายน 2551
1/2550 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะฯ 11 มิถุนายน 2550จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th