หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ > ผลการดำเนินงานกองทุนคณะฯ

ผลการดำเนินงานกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
รายงานการดำเนินการกองทุนคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการดำเนินการกองทุนคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
รายงานการดำเนินการกองทุนคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2554
ผลการดำเนินงานของกองทุนคณะฯ ปี 2548-2551


ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 ตุลาคม 2557
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-28605-1 โทรสาร 074-286050