หน้าหลัก PSU > หน้าหลักคณะ > กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ประกาศการให้ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"
การรับสมัครขอรับทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตราคใต้ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2557
ใบสมัครทุนช่วยกิจกรรมงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (.pdf) คลิกที่นี่

ท่านที่ต้องการบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (.doc) คลิกที่นี่

 

 
ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2557
ในวันอังคารที่14 ตุลาคม 2557 เวลา 16.30-18.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2557
ในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
..::รายละเอียด::..
คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556
ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณสุวภัทร วชิรอนันต์ โทร 074-286022 E-mail : doungrat.w@psu.ac.th
คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ โทร 074-286028 E-mail : wilailuk.s@psu.ac.th
คุณวิตชุณีย์ ศรียะพันธ์ โทร 074-286051 E-mail : wichunee.sr@psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 28 ตุลาคม 2557
กองทุนคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-28605-1 โทรสาร 074-286050