ระบบยืม-คืน อุปกรณ์งานไอที
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

พัฒนาโดย
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

# รหัส ชื่อ จำนวน รายละเอียด
1 IT000 อื่น ๆ (ระบุ) 96
2 IT001 สายแปลงสัญญาณ HDMI to DVI ยาว 1.5 เมตร 1
3 IT002 สาย HDMI ยาว 5 เมตร (สายถัก) 1
4 IT003 สาย HDMI ยาว 10 เมตร 1
5 IT004 ตัวแปลงสัญญาณ HDMI to VGA 1
6 IT005 ตัวแปลงสัญญาณ VGA to HDMI 1
7 IT006 ตัวแปลงสัญญาณ USB to LAN 1
8 IT007 USB HUB ( ตัวขยายช่องเสียบ USB ) 1
9 IT008 ตัวแปลง แยก หูฟัง ไมค์ 2
10 IT010 กล่องใส่ฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุ๊ค ขนาด 2.5 1
11 IT013 Switch HUB 8 Port ยี่ห้อ 3Com 1
12 IT014 Switch HUB 8 Port ยี่ห้อ D-Link 1
13 IT018 โน๊ตบุ๊ค 9
14 IT019 โปรเจคเตอร์ 2
15 IT020 รถเข็น 1
16 IT021 POINTER 1
17 IT022 ลำโพง ไมค์ลอย 2
18 IT023 CARD READER 1
19 IT024 ที่ตัดกระดาษ 1
20 IT025 เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ 1
21 IT026 ตัวแปลง HDMI to VGA 1
22 IT027 ตัวแปลง USB TYPE-C to VGA 1

ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ไอที งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

074-286053,074-286010