โครงการธุรกิจเกษตรชุมชน

เกิดจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ที่จำหน่ายสินค้าอยู่ในตลาดเกษตร ม.อ. และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ดำเนินกิจกรรมทำแปลงปลูกผักปลอดสารพิษบนพื้นที่ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยทำการปลูกครั้งแรกเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2558 เป็นการปลูกเพื่อจัดแสดงในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 9-18 สิงหาคม 2558 และงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 12-21 สิงหาคม 2559 การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความรู้จากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์และจากนักวิชาการทางการเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ สาธิตและถ่ายทอดวิธีการปลูกพืชแบบปลอดสารพิษ การใช้กรรมวิธีทางธรรมชาติในการจัดการศัตรูพืช เช่น การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมเชื้อรา การใช้เชื้อราบิวเวอเรีย,สารสกัดจากสะเดา,น้ำส้มควันไม้ และการปล่อยแมลงศัตรูธรรมชาติ ตัวห้ำ ตัวเบียน เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช

 

 

ธุรกิจเกษตรชุมชน ธุรกิจเกษตรชุมชน
ธุรกิจเกษตรชุมชน ธุรกิจเกษตรชุมชน

 

 
 
 
 

บุคคลากร กลุ่มงานจัดการผลฯตลาดเกษตร ม.อ.
สมัครจำหน่ายสินค้า ตลาดเกษตร ม.อ.
ธุรกิจเกษตรชุมชน
ทรัพย์ช้อป
ทรัพย์ Shop
acคลีนิคเกษตร และเทคโนโลยีทรัพย์ ม.อ. พันธุ์ไม้งานเกษตร ภาคใต้acac

ตลาดเกษตร ม.อ.