m
เนื้อสุกรชำแหละ
ราคา / กิโลกรัม
สันใน
 
สันนอก
 
เนื้อแดงล้วน
 
หมูบด
 
สามชั้น
 
ซี่โครง
 
ขาหน้า
 
ขาหลัง
 
กระดูกซุป
 
สันหลัง
 
เครื่องใน หัวใจ ไต
 
ไส้อ่อน ไส้ตัน
 
ตับ
 
หนังหมู
 
ปอด(ช้อ)
 
ลิ้น
 
หัวกลม
 
หัวปอก
 
เลือด
 
ไข่ไก่
ราคา / 1ถุง 10 ฟอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1
 
ไข่ไก่ เบอร์ 2
 
ไข่ไก่ เบอร์ 3
 
ไข่ไก่ เบอร์ 4
 
สินค้าอื่นๆ
ราคา / ชิ้น
น้ำผึ้ง(ผลิตผลจากการสอน)
 
ผักปลอดสาร(ผลิตผลจากการเรียน)
 
ข้าวสังข์หยด
 
ผลิตภัณฑ์คณะทรัพยากรธรรมชาติ
b

บุคคลากร กลุ่มงานจัดการผลฯตลาดเกษตร ม.อ.
สมัครจำหน่ายสินค้า ตลาดเกษตร ม.อ.
ธุรกิจเกษตรชุมชน
ทรัพย์ช้อป
ทรัพย์ Shop
acคลีนิคเกษตร และเทคโนโลยีทรัพย์ ม.อ. พันธุ์ไม้งานเกษตร ภาคใต้acac

ตลาดเกษตร ม.อ.