ทรัพย์ช้อป

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น เนื้อหมูสด ไข่ไก่สดจากฟาร์ม ผักปลอดสารพิษ ข้าวสังหยด น้ำผึ้ง เป็นต้น นอกนี้แล้วยังมีผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรและผู้กอบการในท้องถิ่นภาคใต้ สิ่งสินค้าเข้ามาวางจำหน่ายอีกด้วย

 

วัน เวลา สถานที่จำหน่าย

วันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ระหว่างเวลา 9.00 - 19.00 น.

วันอังคาร พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.

บริเวณพื่นที่ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร 074-286041