ทรัพย์ ม.อ.พันธุ์ไม้

จำหน่ายพันธุ์ไม้ผม ไม้เศรษฐกิจ ไม้พื้นเมือง อาทิเช่น ผักเหรียง สะตอ ส้มแขก มังคุด ลองกอง ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ มีหลากหลายสายพันธุ์มากกว่า 120 รายการ รวมถึงมีต้นมะม่วงทาบกิ่งต้นใหญ่พร้อมให้ผลผลิตทันที
ทรัพย์ ม.อ. พันธุ์ไม้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เวลา สถานที่จำหน่ายติดต่อ

วันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ระหว่างเวลา 9.00 - 19.00 น.

วันอังคาร พฤหัสบดี ระหว่างเวลา 9.00 - 16.30 น.

บริเวณพื่นที่ตลาดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โทร 074-286041

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลีนิคเกษตร คลีนิคเกษตร ม.อ.