บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2542
 
เรื่อง เลี้ยงปลาในบ่อกลม
 

นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง (เปิดเพลงดอกไม้ให้คุณ เริ่มจากไตเติ้ลจนถึงขอมอบดอกไม้ในสวน...จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่าน พบกับรายการสาระความทางการเกษตรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กันอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณขอเสนอเรื่อง เลี้ยงปลาในบ่อกลมค่ะ
 
  เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามและปลาดุกบิ๊กอุยจำนวนอย่างละ 300,000 ตัวลงในเขื่อนป่าสักของประมงจังหวัดลพบุรี เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณเขื่อนมีสัตว์น้ำบริโภคกันในอนาคต เป็นที่น่าเสียดายว่าในปัจจุบันได้มีประชาชนบางรายใช้วิธีการจับสัตว์น้ำแบบผิดๆ เช่น การใช้ระเบิด ใช้ไฟฟ้าช็อต หรือ การใช้ยาเบื่อ ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นสาเหตุทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ได้ค่ะ
 
  ด้วยเหตุนี้เองทางกรมประมง จึงได้มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้านรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรในแหล่งน้ำแทนการจับกุม พร้อมทั้งให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทุกครั้งด้วย เพราะจะทำให้รู้สึกหวงแหนด้วยตัวเองค่ะ
 
  และในวันเดียวกันนั้น ทางประมงจังหวัดลพบุรี ก็ยังได้จัดอบรม "โครงการเลี้ยงปลาในบ่อกลม"ให้กับเกษตรกรด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอบรมให้แก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนค่ะ
 
  นายไพทูลย์ สกุลโทน ประมงจังหวัดลพบุรี ประธานการอบรม กล่าวกับเกษตรกรว่ากรมประมงตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการสร้างเขื่อนป่าสัก"โครงการนี้จัดเป็นโครงการพระราชดำริ" ดังนั้นเราต้องทำด้วยหัวใจ เพื่อพ่อหลวงของเรา อย่าทำให้ท่านต้องผิดหวัง" นายไพทูลย์ สกุลโทนกล่าวค่ะ
 
  สำหรับโครงการนี้ ทางกรมประมงจะจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการเตรียมบ่อซีเมนต์ การเตรียมน้ำ วิธีการดูแลรักษา หากปลาเกิดป่วยเป็นโรคขึ้นมา เพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุและวิธีการรักษาที่ถูกต้องนะคะ นอกจากนั้นกรมประมงก็ยังพยายามหาพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่าย ไม่ค่อยเป็นโรค อย่างเช่น ปลาดุกบิ๊กอุย และอาหารสำเร็จรูปมาแจกให้ฟรี โดยให้ครัวเรือนละ 100 ตัวอีกด้วยค่ะ
 
  วิธีการและขั้นตอนในการเตรียมบ่อเลี้ยงมีดังต่อไปนี้ คือ เมื่อเราได้บ่อซีเมนต์กลมมาแล้วให้ใส่น้ำพร้อมหยวกกล้วยแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 7-8 วัน เพื่อให้หยวกกล้วยดูดกลิ่นปูนซีเมนต์ออกให้หมดก่อน จากนั้นล้างบ่อให้สะอาดโดยไม่ขัด เพราะถ้าขัดจะทำให้กลิ่นปูนออกมาได้อีก จากนั้นจึงจะใส่น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ กรณีที่เป็นน้ำบาดาลหรือน้ำประปา ควรจะต้องพักน้ำไว้ 3-5 วัน ก่อนที่จะให้ปลาลงไปค่ะ
 
  วิธีการให้อาหารก็ให้อาหารเม็ดที่กรมฯแจกให้ไป โดยนำอาหารผสมน้ำนิดหน่อยแล้วปั้นเป็นก้อน ใส่ภาชนะวางไว้ในบ่อ เพื่อจะดูว่าปลากินอาหารหมดหรือไม่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปลาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ให้โปรตีนสูง มีกรดอะมิโนที่จะเป็นต่อร่างกายครบถ้วน นอกจากนั้นยังมีไขมันที่ไม่อิ่มตัว ซึ่งจะช่วยลดปริมาณไขมันในเส้นเลือดได้อีกด้วยค่ะ
 
  คุณผู้ฟังที่รักค่ะ หากคุณผู้ฟังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมไม่วาจะเป็นเรื่องใด หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชมอย่างไรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. (074)-211030-49 ต่อ 2370 หรือที่สถานีวิทยุมอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. (074)-211030-49 ต่อ 2999 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 
  สำหรับวันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ ณ สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz ทุกวันจันทร์เวลาประมาณสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999