บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2543
 
เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกชนิดใหม่
 

นางดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้เขียน/ ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ เพลงบรรเลง (เปิดเพลงดอกไม้ให้คุณ เริ่มจากไตเติ้ลจนถึงขอมอบดอกไม้ในสวน.. จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักท่านค่ะ พบกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กันอีกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ ขอเสนอเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกชนิดใหม่ ค่ะ
 
  เมื่อเร็ว ๆ นี้กรมปศุสัตว์ได้จัดประชุมและนิทรรศการแนะนำวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และโรคกัมโบโรชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตายชนิดใหม่ที่กรมปศุสัตว์ผลิตขึ้น โดยได้เชิญเกษตรกรผู้ประกอบการเลี้ยงสัตว์และเจ้าของฟาร์มต่างๆ เข้าร่วมงานมากมาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
  ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้ให้ข้อทมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของวัคซีนชนิดใหม่ที่ผลิตในโครงการผลิตวัคซีนนิวคลาสเซิลเชื้อเป็น สเตรนบลาโซต้า วัคซีนนิวคลาสเซิลเชื้อตาย สเตรนลาโชต้า วัคซีนนี้เป็นสเตรนซียูวันเอ็ม วัคซีนกัมโบโรเชื้อตาย สเตรนซียูวันเอ็ม ซึ่งมาตรฐานของวัคซีนทั้ง 4 ชนิดนี้เป็นไปตามมาตรฐานของ USDA, Europain Pharmacopoia หรือ NIAH 
 
  วัคซีนเชื้อเป็น จะมีลักษณะเป็นวัคซีนดูดแห้งบรรจุขวดแก้ว ภายใต้สุญญากาศ ใช้ป้องกันโรคในไก่เล็ก มีขนาดบรรจุ 1,000 โด๊ส/ขวด ส่วนวัคซีนเชื้อตาย จะมีลักษณะเป็นน้ำมัน บรรจุขวดพลาสติกมีขนาดบรรจุ 250 ซีซี ต่อขวด ใช้ได้ในไก่ 500 ตัว หรือ 500 โด๊ส ค่ะ
 
  สำหรับประสิทธิภาพของวัคซีน วัคซีนนิวคาสเซิล สเตรนลาโซต้า ซึ่งเป็นวัคซีนสเตรนใหม่ ที่ทางกรมปศุสัตว์นำมาใช้นั้น เป็นเชื้อไวรัสนิวคาสเซิลชนิดไม่รุนแรง แต่สามารถกระตุ้นให้ไก่สร้างความคุมโรคได้เร็วมีการผลิตทั้งชนิดเชื้อเป็นและเชื้อตาย โดยเฉพาะวัคซีนเชื้อเป็นสามารถใช้ได้หลายวิธี เช่น หยอดตา-หยอดจมูก ละลายน้ำดื่ม และพ่นละอองฝอย ค่ะ
 
  วัคซีนนิวคลาสเซิล สเตรนลาโซต้า เป็นสเตรนที่นิยมใช้ในการผลิตวัคซีนกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในทวีปยุโรป ซึ่งใช้ได้ผลดีในไก่เนื้อและไก่ไข่ตั้งแต่อายุ 7-10 วันขึ้นไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวัคซีนนิวคลาสเซิลชนิดเดิมที่ผลิตอยู่นั้นจะใช้ไวรัสนิวคลาสเซิล สเตรนอ่อน ซึ่งวัคซีนใช้ได้ผลดีในไก่ อายุสัปดาห์แรกเกิดซึ่งมีข้อบ่งใช้ โดยวิธีหยอดตา-หยอดจมูกเท่านั้นค่ะ
 
  ดังนั้นในฟาร์มไก่ที่มีจำนวนมากกว่า 500 ตัวขึ้นไปควรใช้วัคซีนนิวคลาสเซิลชนิด 1,000 โด๊ส ละลายน้ำให้ไก่ดื่ม ซี่งเป็นวิธีสากล เพราะสะดวกแก่ผู้เลี้ยงและประหยัดเวลา แรงงาน
 
  สำหรับวัคซีนกัมโบโร เป็นวัคซีนชนิดใหม่ที่กรมปศุสัตว์นำมาผลิต โดยทางกรมปศุสัตว์ได้เลือกเชื้อไวรัสกัมโบโร สเตรนรุนแรงปานกลางชื่อ "ซียูวันเอ็ม" มาใช้ และผ่านขั้นตอนเพื่อทำให้เชื้ออ่อนกำลังลงไม่ทำอันตรายกับไก่และสามารถกระตุ้นร่างกายไก่ ให้สร้างภูมิคุ้มกันโรคภายใน 7 วัน หลังจากได้รับวัคซีน โดยเฉพาะไก่เล็กที่ได้รับเชื้อไวรัสกัมโบโรจากการกิน ค่ะ
 
  เมื่อไก่เล็กได้รับเชื้อไวรัสกัมโบโร เชื้อไวรัสก็จะเข้าสู่ระบบภูมิคุ้มกันโรคเฉพาะที่ของต่อมเบอร์ซ่าก่อน ต่อจากนั้นร่างกายจึงจะเกิดภูมิต้านทานในกระแสเลือด ในการผลิตวัคซีนกัมโบโรนั้น มีการผลิตวัคซีนเชื้อทั้งเชื้อเป็นเชื้อตายนะคะ สำหรับวัคซีนเชื้อเป็น จะใช้ละลายน้ำดื่ม ซึ่งสะดวกเพราะทำได้ตรั้งบะจำนวนมากในไก่ค่ะ ส่วนวัคซีนกัมโบโรสเตรนรุนแรงปานกลางชื่อ "ซียูวันเอ็ม" นี้เหมาะที่ใช้ในฟาร์มที่ไม่เคยเกิดโรคนี้มาก่อน หรือไม่เคยมีการระบาดรุนแรง ค่ะ
 
  การใช้วัคซีนกัมโบโรและนิวคลาสเซิลชนิดเชื้อตาย ซึ่งมีลักษณะเป็นน้ำมันจะใช้กับไก่อายุ 18-22 สัปดาห์ ซึ่งเป็นระยะก่อนไข่ ภายหลังการฉีดวักซีนเข้าสู่ร่างกายไก่ ไก่จะสร้างความต้านทานโนกระแสเลือดอย่างช้าๆ แต่ความคุ้มโรคจะอยู่ในร่างกายเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นจึงมักใช้วัคซีนเชื้อตายภายหลังการใช้วัคซีนเชื้อเป็นมาแล้ว เพื่อรักษาระดับภูมิคุ้มโรคในกระแสเลือด โดยเฉพาะภูมิคุ้มโรคนี้สามารถถ่ายทอดไปสู่ลกไก่ได้ ซึ่งทำให้ลูกไก่มีภูมิต้านทางโรคระยะต้านนานถึง 2-3 สัปดาห์ ค่ะ
 
  คุณผู้ฟังที่รักค่ะ หากคุณผู้ฟังต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือต้องการให้คำแนะนำติชมแก่ทางรายการสาระความรู้ทางการเกษตรนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะ อาจจะเป็นทางจดหมายหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ยินดีนะคะ โดยขอให้ติดต่อมาที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ (074)-211030-49 ต่อ 2370 หรือที่สถานีวิทยุมอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ (074)-211030-49 ต่อ 2999 ในวันและเวลาราชการค่ะ
 
  สำหรับวันนี้เวลาของรายาการสาระความรู้ทางการเกษตรได้หมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการสาระความรู้ทางการเกษตรได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุมอ. FM 88 MHz ทุกวันจันทร์เวลาประมาณ สิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาที สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ สวัสดีค่ะ
 
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14 แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999