บทความวิทยุรายการสาระความรู้ทางการเกษตร
ประจำวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2546
 
เรื่อง พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา
ตอน “ฝางเสน”
 

ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ นักวิชาการเกษตร 6 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้เขียน ผู้ดำเนินรายการ
 

เริ่มรายการ  เพลงบรรเลง (เปิดเพลง รั้วศรีบลู จากนั้นลดเสียงเพลงลงให้คลอเบาๆ)
 
ผู้ดำเนินรายการ       สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ วันนี้ดิฉันดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัยและบริการคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะในรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” สำหรับวันนี้ดิฉันขอเสนอเรื่อง “พืชผักผลไม้ไทยมีคุณค่าเป็นทั้งอาหารและยา” ตอน “ฝางเสน” ค่ะ

       ก่อนจะเริ่มรายการดิฉันขอเชิญชวนพ่อ แม่ พี่ น้องและคุณผู้ฟังทุกท่านเที่ยวชม"งานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 11" ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 46 นี้นะคะ ได้มีผู้สนใจโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดอบรมเข้ามาเป็นจำนวนมาก ดิฉันขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะคะ ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งนี้จะได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมจำนวน 6 โครงการและบรรยายพิเศษทางวิชาการอีก 1 โครงการ ซึ่งมีทั้งโครงการที่เก็บค่าลงทะเบียน และโครงการที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียนดังนี้
โครงการที่เก็บค่าลงทะเบียนคือ
1.โครงการอบรม "การพัฒนาระบบการจัดการสวนลองกองในภาคใต้" วันที่ 15-16 สิงหาคม 2546 ห้อง ทธ. 102 งานนี้เก็บค่าลงทะเบียน 400.- บาท
สำหรับโครงการที่ไม่เก็บค่าลงทะเบียนมี 6 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการอบรม "การเพาะเลี้ยงแมลงกินได้ เพื่อการค้า" วันที่ 15 สิงหาคม 2546 ห้องทธ. 260
2. การอบรม “การเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่มะพร้าวอ่อนน้ำหอม โดยการทำให้เหมาะสมและง่ายต่อการรับประทานฯ” วันที่ 16 สิงหาคม 2546 ห้อง ทธ. 260
3. การบรรยายพิเศษทางวิชาการ เรื่อง “ไบโอเบนซิน” และ “เกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม”วันที่ 18 สิงหาคม 2546 ห้อง ทธ. 260
4. การอบรม "การพัฒนาระบบการผลิตผักให้ปลอดภัยต่อการบริโภค และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน" วันที่ 19-20สิงหาคม 2546 ห้อง ทธ. 260
5. โครงการอบรม "การผลิตส้มโอพันธุ์หอมหาดใหญ่ เพื่อการค้าตามวิธีการเกษตรดีที่เหมาะสม" วันที่ 20 สิงหาคม 2546 ห้องทธ. 102
6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีวิชาชีพการเกษตรเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 เรื่อง "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยสกัดชีวภาพ, การทำน้ำผลไม้, สมุนไพรและไวน์ผลไม้ วันที่21-22 สิงหาคม 2546 ห้อง ทธ. 260
โครงการทั้ง 6 โครงการนี้ ไม่เก็บค่าลงทะเบียน คือนอกจากจะ ฟรี ! แล้ว ยังมีอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้บริการอีกด้วย คุณผู้ฟังที่สนใจจะสมัครเข้ารับการอบรมหรือฟังบรรยายพิเศษ เชิญติดต่อสมัครได้ที่คุณดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 074-219-234 หรือ 074-286-059-60 ทุกวันในเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2546 ค่ะ

ฝางเสน มีชื่อภาษาท้องถิ่นว่า ฝาง ง้าย หนามโค้ง และฝางเสน มีชื่อภาษาอังกฤษว่า แซบแพน (Sappan) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า เคสซาลพิเนียแซบแพน (Caesalpinia sappan L.) จัดอยู่ในวงศ์ เคสซาลพิเนียซีอี้ (Caesalpiniaceae)

ฝางเสน มีคุณค่าทางโภชนาการคือ มี tannin สูง มีสารสีแดงที่เรียกว่า บราซิลิน (Brazilin) ซึ่งให้สีแดง(sappan red)หรือสีส้ม

สรรพคุณของฝางเสนและวิธีใช้ ใช้แก่นต้มกับน้ำ ได้น้ำยาอุทัย ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำ บำรุงโลหิตของสตรี แก้ปอดพิการ แก้ร้อนใน แก้ธาตุพิการ แก้โลหิตออกทางทวารหนักและทวารเบา แก้กำเดา แก้เสมหะ แก้คุดทะราด แก้ท้องร่วง
จากการสำรวจข้อมูลพบว่า ใช้แก่นของฝางเสนที่ตากแห้งแล้วประมาณ 5 กรัม ชงกับน้ำร้อน 1 ถ้วยกาแฟ ใช้ดื่มก่อนอาหารเช้า-เย็น จะช่วยรักษาอาการดังกล่าวข้างต้นได้ดีค่ะ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการขอฝากถึงเกษตรกรผู้มีปัญหาทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับสภาพพื้นที่ดินในการทำการเกษตรว่า จะปลูกพืชอะไรดีจึงจะเหมาะสมกับสภาพดิน หรือปลูกพืชไม้ผลไปแล้วมีปัญหาว่าควรจะใส่ปุ๋ยสูตรใดจึงจะเหมาะสมเพื่อให้ต้นไม้ผลให้ผลผลิตได้ดีขึ้น สามารถเก็บตัวอย่างดินมาส่งวิเคราะห์ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ฟรีจำนวน 10 รายแรก ทั้งนี้นับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2546 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 11 โดยส่งตรงมาที่ดิฉัน ดวงจันทร์ เกรียงสุวรรณ หรือส่งไปที่ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง คณะทรัพยากรธรรมชาติค่ะ

       วันนี้เวลาของรายการสาระความรู้ทางการเกษตรหมดลงอีกแล้วนะคะ คุณผู้ฟังจะติดตามรับฟังรายการ “สาระความรู้ทางการเกษตร” ได้ใหม่ ณ สถานีวิทยุ มอ. เอฟเอ็ม แปดสิบแปด เม็กกะเฮิร์กซ์ ทุกวันจันทร์ เวลาประมาณสิบห้านาฬิกายี่สิบนาที หากคุณผู้ฟังต้องการได้รายละเอียดเกี่ยวกับรายการสาระความรู้ทางการเกษตรเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ หรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาทางการเกษตรต้องการคำปรึกษา แนะนำ หรือต้องการให้คำแนะนำ ติชม แก่ทางรายการฯ ก็ตามนะคะ ขอเชิญติดต่อเข้ามาได้ค่ะ ทั้งทางจดหมายและโทรศัพท์ ทางจดหมายจ่าหน้าซองถึง คุณดวงจันทร์เกรียงสุวรรณ หัวหน้างานฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝ่ายวิจัยและบริการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90112 ส่วนทางโทรศัพท์กรุณาติดต่อมาที่หมายเลข 074–219-234 และ 074-286059-60 ได้ทุกวันในเวลาราชการนะคะ สำหรับวันนี้ดิฉันขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
งานศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม
ผ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร.  (074) 211030-49  ต่อ 2370  ต่อ 14,212849 ต่อ 14   แฟกซ์ (074) 558803

สถานีวิทยุมอ.FM 88 MHz
ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา : 15.45-15.55  น.
โทร.  (074) 211030-49 ต่อ 2999