ระบบสืบค้นชื่อเรื่องปัญหาพิเศษ
  ระบุชื่อเรื่อง หรือ คำสำคัญ หรือ key word อย่างใดอย่างหนึ่ง  

ทั้งหมด
 
ลำดับที่เลขที่ปีที่แต่งชื่อผู้แต่งชื่อเรื่องภาษาไทย ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคำสำคัญkey wordกลุ่ม
Ent 0011940Julian Gilbert Leach-Insect Transmission of Plant Diseases-Insect Transmission of Plant Diseases
Ent 0021944K.P.Srivas TAVA-STUDIES ON LEMON-BUTTERFLY, PAPILIO DEMOLEUS L.-LEMON-BUTTERFLY, PAPILIO DEMOLEUS L.
Ent 0031945John H. Perkins-Insects, Experts, and the Insecticide Crisis-Insects, Experts, Insecticide
Ent 0041949Roy A.Grout-The Hive and the Honey Bee-Hive, Honey Bee
Ent 0051954S.N.Banerjee-Insect pests of rice-Insect pests of rice
Ent 0061956Harry D.Pratt-A key to some beetle commonly found in stored foods (Coleoptera)-A key to some beetle, Coleoptera
Ent 0071958O.Mochida & T.Okada-TAXONOMY AND ECOLOGY-TAXONOMY, ECOLOGY
Ent 0081963Edward A. Steinhaus-INSECT PATHOLOGY-INSECT PATHOLOGY
Ent 0091965--A Host List of the Insects of Thailand-Host, Insects
Ent 0101967S.A.Graham-Principles of Forest Entomology-Forest, Entomology
Ent 0111968Lady plowden-the world of Insects-Insect
Ent 0121969M.D. Pathak-Insect pest of rice-Insect pest, rice
Ent 0131969R.F.Chapman-The Insects Structure and Function-Insects Structure, Function
Ent 0141969Nelson M. Esguerra-INSECT PESTS OF VEGETABLES-VEGETABLES, INSECT PESTS
Ent 0151971Bernrdo P. Gabriel-Insect Pests of Field Corn in the Philippines-Insect Pests of Field, Corn
Ent 0161972Walter Linsenmaier-Insects of the World-Insects of the World
Ent 0171972John henry comstock-An Introduction to Entomology-Introdvction, Entomology
Ent 0181974George E. cantwell-Insect Diseases-Insect Diseases
Ent 0191974FRANK NORRIS NORRIS TODD-Amateur Beekeeping-Beekeeping
Ent 0201975Cornell University-Bees & Beekeeping-Bees, Beekeeping
Ent 0211976K.K.Nayar-general and applied entomology-general, applied, entomology
Ent 0221977Dr.Boonsong lekagul-Field Guide to the Butterflies of Thailand-Butterflies
Ent 0231978Richard J. Elzinga-Fundamentals of Entomology-Entomology
Ent 0241979--Brown Planthopper : Treat to Rice Production in Asia-Brown Planthopper
Ent 0251979ROBERT F.HAWOOD-ENTOMOLOGY IN HUMAN AND ANIMAL HEALTH-ENTOMOLOGY, ANIMAL
Ent 0261979Dr. P.M.Room-Insects & spiders of Australian Cotton Fields-Insects, spiders
Ent 0271980W.Mordue-Insect Physiology-Insect Physiology
Ent 0281981Bro.Amnuay Pinratana-BUTTERFLIES IN THAILAND VOL.1(PAPILIONIDAE AND DANAIDAE)-BUTTERFLIES, PAPILIONIDAE, DANAIDAE
Ent 0291981Bro.Amnuay Pinratana-BUTTERFLIES IN THAILAND VOL.TWO(PIERIDAE AND AMATHUSIIDAE)-BUTTERFLIES, PIERIDAE ,AMATHUSIIDAE
Ent 0301981Bro.Amnuay Pinratana-BUTTERFLIES IN THAILAND VOL.THREE(NYMPHALIDAE)-BUTTERFLIES,NYMPHALIDAE
Ent 0311981Bro.Amnuay Pinratana-BUTTERFLIES IN THAILAND VOL.FOUR (LYCAENIDAE)-BUTTERFLIES, LYCAENIDAE
Ent 0321981Bro.Amnuay Pinratana-BUTTERFLIES IN THAILAND VOL.SIX(SATYRIDE LIBYTHEIDAE AND RIODINIDAE)-BUTTERFLIES, SATYRIDE LIBYTHEIDAE, RIODINIDAE
Ent 0331982John Wiley & Sons-A Textbook of Entomology-Entomology
Ent 0341983Dr.Marco-Giornale Italiano Di Entomologia-Entomologia
Ent 0351983Merle Shepard, R.J.Lawa-Insects on Grain Legumes in Northrn Australia-Insects, Grain Legumes, Northrn Australia
Ent 0361984Eva Crane-DIRECTORY OF IMPORTANT WORLD HONEY SOURCES-HONEY
Ent 0371986Steyskal,George-Insects and Mite;Techniques for Collection and Preservation-Insects, Mite
Ent 0381987Supat Sucharit-PRACTICAL ENTOMOLOOGY MALARIA AND FILASIS-Entomology, MALARIA
Ent 0391988Anuchit Chinajariyawong M.Sc.-The Sap-Sucking Bugs Attacking Cotton: Biological Aspects and Economic Damage-The Sap-Sucking Bugs, Biological
Ent 0401990N.S. Talekar-Diamondback Moth and Other Crucifer Pests-Diamondback Moth, Crucifer Pests
Ent 0411991ดร.ทนงจิตร วงษ์ศิริ-List of Insect, Mite and other zoological Pests of Economic Plants in Thailand-Insect, Mite, zoological Pests
Ent 0421991Hiroshi Nakakita-STUDIES ON QUALITY PRESERVATION OF RICE GRAINS BY THE PREVENTION OF INFESTATION BY STORED-PRODUCT INSECTS IN THAILAND-RICE GRAINS, STORED-PRODUCT INSECTS
Ent 0431991Asian Vegetate Research and Development Center-Thrips in Southeast Asia-Thrips
Ent 0441992Ian M. White -FRUIT FLIES OF ECONOMIC SIGNIFICANCE:THEIR IDENTIFICTION AND BIONOMICS-FRUIT FLIES OF ECONOMIC, SIGNIFICANCE, IDENTIFICT
Ent 0451992S.C.Saxena-Biology of Insects-Biology of Insects
Ent 0461993Hiroshi Kuroko and Angoon Lewvanich-Lepidopterous Pests of Tropical Fruit Trees In Thailand-Lepidopterous Pests of Tropical Fruit
Ent 0471993Larry P.Pedigo -Handbook of Samping methods for Arthropods in Agriculture-Samping methods, Arthropods, Agriculture
Ent 0481993-MEDICAL AND VETERINARY ENTOMOLOGY-MEDICAL, VETERINARY, ENTOMOLOGY
Ent 0491994-antifeedants-antifeedants
Ent 0501994P.J.GULLAN-THE INSECTS:AN OUTLINE OF ENTOMOLOGY-INSECTS, ENTOMOLOGY
Ent 0511994BARRY BOLTION-IDENTIFICATION GUIDE TO THE ANT GENERA OF THE WORLD-IDENTIFICATION GUIDE, THE ANT GENERA ,THE WORLD
Ent 0521995Donald E. Bright-A Catalog of Scolytidae and Platypodidae (Coleopterqa),Supplement 2 (1995-1999) -A Catalog , Scolytidae , Platypodidae Coleopterqa,
Ent 0531995Chaweewan Hutacharern-Forest Insects in Thailand-Forest Insects in Thailand
Ent 0541996J.M.VIAK,C.D.DE GOOIJER,J.TRAMPER-INSECT CELL CULTURES FUNDAMENTAL AND APPLIED ASPECTS-INSECT CELL CULTURES FUNDAMENTAL,APPLIED ASPECTS
Ent 0551997Henry L.G.Stroyan-Aphids of the principal fruit bearing crops-Aphids
Ent 0561997SIMON LEATHER-INSECT SAMPLING IN FOREST ECOSYSTEMS-INSECT SAMPLING, FOREST ECOSYSTEMS
Ent 0571998Chou Io-Classification and Identification of Chinese Butterflies-Classification Identification , Chinese Butterflie
Ent 0581999Marcus Matthews-Heliothine moths of Australia-Heliothine moths of Australia
Ent 0592001HERRY F.HARRIS-VIRUS-INSECT-PLANT INTERACTIONS-VIRUS, INSECT, PLANT INTERACTIONS
Ent 0602002NORMAN MACLEOD AND PETER L.FOREY-MORPHOLOGY, SHAPE AND PHYLOGENY-MORPHOLOGY, SHAPE ,PHYLOGENY
Ent 0612002MONIKA HILKER,TORSTEN MEINERS-CHEMOECOLOGY OF INSECT EGGS AND EGG DEPOSITION-CHEMOECOLOGY , INSECT EGGS ,EGG DEPOSITION
Ent 0622003ROSS H.CROZIER AND PEKKA PAMILO-EVOLOTION OF SOCIAL INSECT COLONIES SEX ALLOCATION AND KIN SELECTION-EVOLOTION OF SOCIAL INSECT
Ent 0632004Steven L Chown & Sue W Nicolson-Insect Physiological Ecology-Insect Physiological Ecology
Ent 0642005FERNANDO E.VEGA MEREDITH BLAACKWELL,EDITORS-INSECT-FUNGAL ASSOCIATIONS:ECOLOGY AND EVOLOTION-INSECT-FUNGAL ASSOCIATIONS,ECOLOGY , EVOLOTION
Ent 0652006Larry L.Rockwood-Introduction to Population Ecology-Introduction ,Population Ecology
Ent 0662006HANS G.SCHABEL -FOREST ENTOMOLOGY IN EAST AFRICA FOREST INSECT OF TANZANIA-FOREST ENTOMOLOGY IN EAST AFRICA, FOREST INSECT,TA
Ent 0672007Chaweewan Hutacharern-Checklists of Insects and Mites in Thailand-Checklists of Insects , Mites in Thailand
Ent 0682007M.J.B.VREYSEN,A.S.ROBINSON,J.HENDRICHS-AREA-WIDE CONTROL OF INSECT PESTS-AREA-WIDE, CONTROL , INSECT PESTS
Ent 0692007LAWRENCE I. GILBERT AND SARJEET S.GILL-INSECT CONTROL-INSECT CONTROL
Ent 0702007K.S.S.NAIR-TROPICAL FOREST INSECT PESTS-TROPICAL FOREST, INSECT PESTS
Ent 0712008ERIC WAJNBERY-BEHAVIORAL ECOLOGY OF INSECT PARASITOIDS-BEHAVIORAL ,ECOLOGY, INSECT PARASITOIDS
Ent 0722009JENS ROLFF AND STUART E. REYNOLDS-INSECT INFECTION AND IMMUNITY-INSECT INFECTION, IMMUNITY
Ent 0732009T.R.NEW -INSECT SPECIES CONSERVATION-INSECT SPECIES CONSERVATION
Ent 0742009ROBERT G.FOOTTIT AND PETER H.ADLER-INSECT BIODIVERSITY SCIENCE AND SOCIETY-INSECT, BIODIVERSITY SCIENCE, SOCIETY
Ent 0752010GEORGE HANGAY AND PAULZBOROWSKI-A GUIDE TO THE BEETLES OF AUSTRALIA-THE BEETLES, AUSTRALIA
Ent 0762010JEROME CASAS and STEPHEN J.SIMPSON-ADVANCES IN INSECT PHYSIOLOGY-ADVANCES, INSECT, PHYSIOLOGY
Ent 0772010RAIPH E.WILLIAMS-VETRINARY ENTOMOLOGY LIVESTOCK AND COMPANION ANIMALS-VETRINARY, ENTOMOLOGY LIVESTOCK, COMPANION ANIMALS
Ent 0782010T.R.NEW -BEETLES IN CONSERVATION-BEETLES IN CONSERVATION
Ent 0792010ROBERT W.MATTHEWS,JANICE R.MATTHEWS-INSECT BEHAVIOR-INSECT BEHAVIOR
Ent 0802012LAWRENCE I. GILBERT -INSECT ENDOCRINOLOGY-INSECT ENDOCRINOLOGY
Ent 0812012LAWRENCE I. GILBERT-INSECT MOLECULAR BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY-INSECT MOLECULAR BIOLOGY ,BIOCHEMISTRY
Ent 082-A.D.lmms-General Textbook of Entomology-Entomology
Ent 083-Larry P.Pedigo and Michael R.Zeiss-Aanlysis in Insect Ecology and Management-Aanlysis in Insect, Ecology , Management
Ent 084-RICHARD E.WHITE-BEETLES-BEETLES
IPM 0011949Mary Louise Flint & Robert van den Bosch-Introduction to Integrated Pest Management-Introduction, Integrated Pest Management
IPM 0021972E.R. DE ONG-insect, disease and weed control-insect, disease, weed, control
IPM 0031973L. Chiarappa-CROP LOSS ASSESSMENT METHODS-CROP LOSS, ASSESSMENT METHODS
IPM 0041975R.N.Jefferson-American Orchid Society-Orchid
IPM 0051976--Pest Control In Rice Pans Manual,3-Pest Control In Rice
IPM 0061977CENTRE FOR OVERSEAS PEST RESEARCH-PEST CONTROL IN BANANAS -PEST CONTROL, BANANAS
IPM 0071977Food and Agriculture Organization-Pest resistance to pesticides crop loss assessment-Pest resistance, pesticides, crop loss
IPM 0081977--Control of rice insect pests-Control of rice, insect pests
IPM 0091979--Guidelines for integrated control of rice insect pests-integrate, rice insect pest, control
IPM 0101979A Westview Replica Edition-Pest Management in Transition: With a Regional Focus on the Interior West-Pest Management
IPM 0111980J.F. Brown-A Course Manual in Plant Protection-Plant Protection
IPM 0121980Howard F.Schwartz and Guillermo E. Galvez-Bean production problems-Bean, production problems
IPM 0131981Japan International Cooperation Agency-CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF INTEGRATED RICE PEST CONTROL IN THAILAND- INTEGRATED RICE PEST CONTROL
IPM 0141981David Pimentul-Handbook of Pest Management in Agriculture volume 1- Pest Management in Agriculture, volume 1
IPM 0151981David Pimentul-Handbook of Pest Management in Agriculture volume 2- Pest Management in Agriculture, volume 2
IPM 0161981David Pimentul-Handbook of Pest Management in Agriculture volume 3- Pest Management in Agriculture, volume 3
IPM 0171981Revised and Enlarged-Manual for Field Trials in Plant Protection-Plant Protection
IPM 0181981--Pest Control In Tropical Grain Legumes-Pest Control
IPM 0191982Jerry L.Hatfeld and Ivan J. Thomason-Biometeorology in Integrated pest Management-Integrated pest Management
IPM 0201982Agis F.kydorieas, Ph.D.-Insect Suppression with Controlled Release Pheromone Systems-Insect Suppression ,Controlled ,Pheromone Systems
IPM 0211982Robert L.Metcalf-Introduction To INSECT PEST MANAGEMENT- INSECT PEST MANAGEMENT
IPM 0221982WILLIAM E.FRY-Principles of Plant Disease Management - Plant Disease Management
IPM 0231983Eva Crane-THE IMPACT OF PEST MANAGEMENT- PEST MANAGEMENT
IPM 0241984J.TAIT-REFERENCE BIBLIOGRAPHY-REFERENCE BIBLIOGRAPHY
IPM 0251984London-Tropical Pest Management Pesticide Index-Pest Managemant, Pesticide
IPM 0261985G.B.AQUINO, D.R.MINNICK-INTEGRATED RICE PEST MANAGEMENT TRAINING COURSE-INTEGRATED, RICE PEST, MANAGEMENT
IPM 0271985R.L.Jemple,A.S.Frio,P.A.Hick S and S.V.Lozary-Mycotoxin Prevention and Control in Food grains-Mycotoxin Prevention, Control in Food grains
IPM 0281986B.M.de Mesa-Grain Protection In Post-harvest Systems-Grain Protection, Postharvest
IPM 0291986Peter T. walker-Pest Control Safe for Bees-Pest Control Safe for Bees
IPM 0301986Food and Agriculture Organization of the United Na-Proceedings regional consultative workshop on integrated pest management.-integrated pest management
IPM 0311988AVRDC-Diseases and Insect Pests Mungbean and Black Gram A Bibliography-Diseases, Insect Pests, Mungbean
IPM 0321993D.F. Waterhouse-Biological Control Pacific Prospects Supplement 2-Biological Control
IPM 0331993G.A. Norton -Decision Tools for Pest Management-Decision Tools, Pest Management
IPM 0341993D.F.Weterhouse-The Major Arthropod Pests and Weed of Agriculture in Southeast Asia-Arthropod Pests, Weed, Agriculture
IPM 0351994Food and Fertilizer Technology Center -Integrated Management of Paddy and Aquatic Weeds in Asia-Integrated Management of Paddy, Aquatic Weeds
IPM 0361995--Occurrence and Microbial Control of Mycotoxins in Foodstuff and other Agricultural Commodities-Occurrence, Microbial Control, Food stuff
IPM 0371998L.M.Coates-DISEASE CONTROL AND STORAGE LIFE EXTENSION IN FRUIT-DISEASE CONTROL, STORAGE
IPM 0382000JACK E. RECHCIGL-INSECT PEST MANAGEMENT:TECHNIQUES FOR ENVIRONMENTOL PROTECTION-INSECT PEST MANAGEMENT,TECHNIQUES, ENVIRONMENTOL P
IPM 0392000D. DENT-INSECT PEST MANAGEMENT-INSECT PEST MANAGEMENT
IPM 0402001SUSHIL K. KHETEN-MICROBIAL PEST CONTROL-MICROBIAL, PEST, CONTROL
IPM 0412002OPENDER KOUL-MICROBIAL BIOPESTICIDE-MICROBIAL BIOPESTICIDE
IPM 0422004GEOFF M.GURR-ECOLOGICAL ENGINEERING FOR PEST MANAGEMENT ADVANCES IN HABITAT MANIPULATION FOR ARTROPODS-ECOLOGICAL ENGINEERING FOR PEST MANAGEMENT ,ADVANC
IPM 0432007J. TANG, E. MITCHAM,S. WANG, AND S.LURIE-HEAT TREATMENT FOR POSTHAVEST PEST CONTROL-HEAT TREATMENT FOR POSTHAVEST PEST , CONTROL
IPM 0442008DAVID W. ONSTAD-INSECT RESISTANCE MANAGEMENT:BIOLOGY, ECOMOMICS AND PREDICTION-INSECT RESISTANCE, MANAGEMENT, BIOLOG, ECOMOMICS,
IPM 0452009ERIC LICHTFOUSE-ORGANIC FARMING, PEST CONTROL AND REMEDIATION OF SOIL POLLUTANTS-ORGANIC FARMING, PEST CONTROL , REMEDIATION OF SOI
IPM 0462010LAWRENCE I. GILBERT-INSECT CONTROL-INSECT CONTROL
IPM 0472010A. CLANCIO , K.G. MUKERJI-INTEGRATED MANAGEMENT OF ARTHROPOD PESTS AND INSECT BORNEBDISEASES-INTEGRATED MANAGEMENT OF ARTHROPOD PESTS , INSECT
IPM 0482011John Wiley & Sons-INTEGRATED VECTOR MANAGEMENT-INTEGRATED VECTOR MANAGEMENT
IPM 0492011RSC GREEN CHEMISTRE-GREEN TRENDS IN INSECT CONTROL-INSECT CONTROL
IPM 0502011ANDREAS VILCINSKAS-INSECT BIOTECHNOLOGY-INSECT BIOTECHNOLOGY
IPM 051---The Use Of Insect Growth Regurators (IGR) In Pest Control-Insect Growth Regurators, IGR, Pest Control
IPM 052-G.A.MATTHEWS-PEST MANAGEMENT -PEST MANAGEMENT
IPM 053-G.H.WALTER-INSECT PEST MANAGEMENT AND ECOLOGICAL RESEARCH-INSECT PEST MANAGEMENT , ECOLOGICAL RESEARCH
IPM 054-S.SADASIVAM,B.THAYUMANAVAN-MOLECCULAR HOST PLANT RESISTANCE TO PEST-MOLECCULAR HOST PLANT RESISTANCE, PEST
IPM 055-A.R.HOROWITZ-INSECT PEST MANAGEMENT-INSECT PEST MANAGEMENT
Other 0011958MICHAEL J. PELCZAR, JR.MICROBIOLOGYMICROBIOLOGY
Other 0021963John A. naegele-Advances in acarology acarology
Other 0031976L.C.Burrillfield manual for weed controlweed , control
Other 0041977Jiro Haradaweed in the highland of Northern Thailandweed, Northern Thailand
Other 0051979J.B.Dent and M.J.Blackiesystems simulation in agriculturesystems simulation in agriculture
Other 0061980Joseph A. Jackobs-International Soybean Variety Experimant-Soybean Variety
Other 0071980G. Lamer Roberteconomic returns to investment in control of Mimosa Pigra in Thailandcontrol of Mimosa Pigra
Other 0081983G,J.Persley-Tropical Legume Improvement-Tropical Legume Improaement
Other 0091983Ramon V. Valmayorthe Philippines Recommenends for Coconut Coconut
Other 0101984Soontorn P.-Plant chemosystematicsPlant chemosystematics
Other 0111984Soontorn P.techniques in pheromonetechniques in pheromone
Other 0121984Kenji nodamajor weeds in Thailandweed
Other 0131985B.R.Champ and E.HighleyPreserving Grain Quality by Aeration and In-store DryingGrain Quality, Aeration, In-store Drying
Other 0141986E.s. Wallis and D.E.Byth-Food Legume Improvement For Asian Farming Systems-Food Legume Improvement For Asian Farming Systems
Other 0151986B.R., Champ-Technological Change in Post-harvest Handling and Transportation of Grains in the Humid Tropics-Technological, Postharvest, transportation of Grai
Other 0161987B.R., ChampBulk Handling and Storage of Grain in the Humid TtopicsBulk Handling , Storage of Grain ,the Humid Ttopic
Other 0171987B.M.de MesaGrain Posthavest systemsGrain , Posthavest systems
Other 0181987The Volcanic Center-Institute for technology and storage of Agricultural Products-Institute, Technology, storage
Other 0191987QuatropressNatural Resources DirectoryNatural Resources Directory
Other 0201988I.O. Naewbanij-Advances in Grain Post-harvest Technology Generation and Utilization-Advances, Postharvest, Technology
Other 0211988Regional officf for AsiaDevelopment of Button Mushroom Cultivation amongst Small Scale Growers in Northern Thailanddevelopment, button mushroom
Other 0221989B.R.champ-Fumigation and Controlled Atmosphere Storage of Grain-Fumigation Control Atmos phere
Other 0231990March-Studies on Quality Preservation of Maize by the Prevention of Aflatoxin Contamination-Aflatoxin, Contamination
Other 0241992Michael Keating-Agenda for Change-Agenda for Change
Other 0251992J.c Macartney-On-farm Research Methodology For Extension-On-farm Research Methodology For Extenston
Other 0261994F.F. Sanches Kanju Ohsawa-Natural Bio-Active Substances in Tropical Plants-Natural Bio-Active, Plants
Other 0271997LOUISE E. JACKSON ECOLOGY IN AGRICULTUREECOLOGY IN AGRICULTURE
Other 0281999J.D.BrookerTannins in Livestock and Human NutritionTannins in Livestock, Human Nutrition
Other 0292000A.C.Davison-Statistical MethodologyStatistical Methodology
Other 0302001SVEN GUNTER , MICHAEL WEBER , BERND STIMM ,REINHARSILIVICULTURE IN THE TROPICSSILIVICULTURE IN THE TROPICS
Other 0312004ANNE E. MAGURRANMEASURING BIOLOGICAL DIVERSITYMEASURING , BIOLOGICAL, DIVERSITY
Other 0322007MARK B. BUSH, JOHN R. FLENLEY, WILLIAM D. GOSLINGTROPICAL RAINFOREST RESPONSES TO CLIMATIC CHANGETROPICAL RAINFOREST RESPONSES TO CLIMATIC CHANGE
Other 0332007A.M.DESHMUKH, R.M.KHOBRAGADE, P.P.DIXITHANDBOOK OF BIOFERTILIZERS AND BIOPESTICIDESHANDBOOK OF BIOFERTILIZERS , BIOPESTICIDES
Other 0342010ANITA WREFORD, DOMINIC MORAN AND NEIL ADGERCLIMATE CHANGE AND AGRICULTURECLIMATE CHANGE, AGRICULTURE
Other 035-DOV F.SAX ,JOHN J. STACHOWICZSPECIES INVASTIONS SPECIES INVASTIONS
Path 0011969GERKING-BIOLOGICAL SYSTEMS-BIOLOGICAL SYSTEMS
Path 0021972K.C.Ling&E.R.Tiongco-Rice virus Diseases-Rice virus Diseases
Path 0031977K.C.LING & E.R.TIONGCO-ATRANSITORY VIRUS-VECTOR INTRACTION-ATRANSITORY ,VIRUS,VECTOR, INTRACTION
Path 0041977R.E.Ford-Rust of Soybean the Problem and Research Need-Rust of Soybean
Path 0051978--A handbook of plant diseases in colour-plant diseases
Path 0061978R.J.Willams-SORGHUM AND PEARL MILELET DISEASE IDENTIFICATION HANDBOOK-SORGHUM, PEARL MILELET, DISEASE IDENTIFICATION
Path 0071982W.Upali Jayasinghe-Chlorotic Mottle of Bean (Phaseolus vulgaris L.)-Chlorotic Mottle of Bean
Path 0081983The Pennsylvania State University-Identifying diseases of Vegetables-Identifying diseases, Vegetables
Path 0091985S.J. Kolte Ph.D.-Diseases of Annual Edible Oilseed Crops (Volume I : Peanut Diseases)- Peanut Diseases
Path 0101986Geneva-Resistance of vectors and reservoirs of disease to pesticides-Resistance of vectors , reservoirs of disease , pe
Path 0111988G.R.Hooper,D.E.Mathre,andR.B.Carroll-Laboratory Exercises In Plant Pathology :An Instructional Kit-Laboratory Exercises , Plant Pathology
Path 0121989Ramon V.Valmayor-The Philippines Recommends for Cacao- Cacao
Path 0131990Weerasak saksirirat-Development of the the mycoparasite Verticillium psalliotae Treschow on uredosori of soybean rust (Phakopsora pachyrhizi Syd.)- soybean rust , Phakopsora pachyrhizi
Path 0141990B.AUBERT-REHABILITATION OF CITRUS INDUSTRY IN THE ASIA PACIFIC REGION- CITRUS
Path 0151991Lowell Black-Pepper Diseases-Pepper Diseases
Path 0161993Hartman,G,L, and Hayward-Bacterial Wilt-Bacterial Wilt
Path 0172001MICHAEL J.CARLLILE-THE FUNGI- FUNGI
Path 0182001GREGORY M. MUELLER-BIODIVERSITY OF FUNGI, INVENTORY , MONITORING METHODS-BIODIVERSITY OF FUNGI, INVENTORY, MONITORING METH
Path 0192002R.WATLING, J.C.FRANKLAND-TROPICAL MYCOLOGY VOLUME 1 MICROMYCETES-TROPICAL MYCOLOGY, MICROMYCETES
Path 0202002R.WATLING, J.C.FRANKLAND-TROPICAL MYCOLOGY VOLUME 2 MICROMYCETES-TROPICAL MYCOLOGY, MICROMYCETES
Path 0212003RICHARD N.STRANGE-INTRODUCTION TO PLANT PATHOLOGY-INTRODUCTION, PLANT, PATHOLOGY
Path 0222003CAROL A. KAUFFMAN -ESSENTIALS OF CLINICAL MYCOLOGY-ESSENTIALS OF CLINICAL, MYCOLOGY
Path 0232005GEORGE N. AGRIOS-PLANT PATHOLOGY-PLANT PATHOLOGY
Path 0242006B.M.COOKE, D.GARETH JONES AND B.KAYE-THE EPIDEMIOLOGY OF PLANT DISEASES- EPIDEMIOLOGY, PLANT DISEASES
Path 0252007KARL ESSER -THE MYCOTA BIOLOGY OF THE FUNGAL CELL VIII- MYCOTA, BIOLOG, FUNGAL CELL
Path 0262007KARL ESSER -THE MYCOTA EVOLOTION OF FUNGI AND FUNGAL- LIKE ORGANISMS XIV-THE MYCOTA, EVOLOTION OF FUNGI, FUNGAL- LIKE ORGAN
Path 0272007JOHN WEBSTER AND ROLIND W.S.WEBER-INTRODUCTION TO FUNGI- FUNGI
Path 0282008JAMES R.HANSON-THE CHEMISTRE OF FUNGI-CHEMISTRE , FUNGI
Path 0292008RIVKA BARKAI-GOIAN NACHMAN PASTER-MYCOTOXINS IN FRUITS AND VEGETABLES-MYCOTOXINS, FRUITS,VEGETABLES
Path 0302009MAHENDRA RAI AND PAUL D. BRIDGE-APPLIED MYCOLOGY-APPLIED, MYCOLOGY
Path 0312010ROB JENKING/C.K.JAIN-ADVANCES IN SOIL-BORNE PLANT DISEASES- SOIL BORNE, PLANT DISEASES
Path 0322010MAHENDRA RAI-PROGRESS IN MYCOLOGY- MYCOLOGY
Path 0332010AMIR SHARON-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY METHODS FOR FUNGI-MOLECULAR , CELL BIOLOGY, METHODS , FUNGI
Path 0342011KEVIN KAVANAGH-FUNGI BIOLOGY AND APPLICATION-FUNGI, BIOLOGY, APPLICATION
Path 035-Asian Vegetable Research and Development Center-Annotated bibliograpny of soybean rust-soybean rust
Path 036-N.W. SCHAAD-Laboratory GUIDE FOR IDENTIFICATION Plant Pathogenic bacteria-IDENTIFICATION, Plant Pathogenic bacteria
Pest 0011971James R Busvine-A Critical Review of The Techniques For Testing Insecticides-Techniques, Insecticides
Pest 0021971Martin Jacobson-NATURALLY OCCURRING INSECTICIDES-NATURALLY INSECTICIDES
Pest 0031973BAYER-PFLANZENSCHUTZ NACHRICHTEN-PFLANZENSCHUTZ NACHRICHTEN ( 1973/2, 1979/1, 1979
Pest 0041977S. Wardojo-PESTICIDE MANAGEMENT IN SOUTHEAST ASIA-PESTICIDE, MANAGEMENT, SOUTHEAST ASIA
Pest 0051982Jan H.Oudejans-Agro-Pesticides Their Managemant And Supply Application-Pesticides, Managemant, Application
Pest 0061983K.H.Buchel-Chemistry of Pesticides-Chemistry of Pesticides
Pest 0071984Winand D.E.Staring-Pesticides; Data collection Systems and Supply, Distribution and Use-Pesticides, Data collection Supply, Distribution
Pest 0081985B.R. Champ-Pesticides and Humid Tropical Grai Storage Systems-Pesticides, Humid, Storage systems
Pest 0091985John P.Leahey-the pyrethroid insecticides-pyrethroid, insecticides
Pest 0101988Pattick J.Marer,.Author-The safe and effective use of pesticides-safe, effective, pesticides
Pest 0111989A Hayes president of Gifap-Guidelines for the safe and effective use of pesticides-safe, effective use of pesticide
Pest 0121990Edward Arnold-Pesticides chemicals and Health-Pesticides chemicals , Health
Pest 0131992W.T.THOMSON-INSECT ACARICIDES OVICIDES- ACARICIDES
Pest 0141994CIBA-GEIGY-Ground and Aerial Application Training Course(Volume1-3)-Aerial Application
Pest 0151998W.T.THOMSON-Fate of Diflubenzuron and Chlorpyrifos in a Laboratory Water-Sediment System-Diflubenzuron, Chlorpyrifos
Pest 016-BERT L. BONMONT-THE STANDARD PESTICIDE USER S GUIDE- STANDARD PESTICIDE
Pest 017-Jan H.Oudejans-Agro-Pesticides PROPERTIES AND FUNTIONS IN INTEGRATED CROP PROTECTION-Agro-Pesticides , PROPERTIES , INTEGRATED, CROP P
Pest 018-TONY J. PETERLE-WILDLIFE TOXICOLOGY-TOXICOLOGY
กีฏะ 0012506นายอาทร ตัณฑวุฑโฒการเพาะเลี้ยงครั่ง-การเพาะเลี้ยงครั่ง-
กีฏะ 0022506สุธรรมอารีกุลมวนที่สำคัญของประเทศไทย-มวน-
กีฏะ 0032522หน่วยวิชากีฏวิทยาและโรคพืชคำบรรยาย กีฏวิทยาทางการเกษตร-คำบรรยาย, กีฏวิทยา,การเกษตร-
กีฏะ 0042524คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาลัยสงขลานครินทร์โครงการศึกษาแมลงศัตรูข้าวในบางจังหวัดของภาคใต้-แมลง, ศัตรู,ข้าว-
กีฏะ 0052524อุไรวรรณ สุทธิพงศ์ผีเสื้อของไทย-ผีเสื้อของไทย-
กีฏะ 0062524ทรงยศ พิสิษฐ์กุลลักษณะสำคัญของแมลงในวงค์ต่างๆThe Important Characteristics of Insect FamiliesลักษณะสำคัญของแมลงThe Important, Characteristics of Insect Families
กีฏะ 0072526ดร.ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์แมลงศัตรูผักของประเทศไทยInsect pest of vegetable in Thailand แมลงศัตรูผักInsect pest of vegetable
กีฏะ 0082526หน่วยวิชาจัดการศัตรูพืชแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ- แมลงศัตรู-
กีฏะ 0092527โอชา ประจวบเหมาะคู่มือแมลงศัตรูอ้อยและการป้องกันกำจัด-คู่มือ, แมลงศัตรูอ้อย, การป้องกันกำจัด-
กีฏะ 0102528การพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย-อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง-
กีฏะ 0112528สุรไกร เพิ่มคำการศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยา-การศึกษาการเลี้ยงผึ้งในภาคใต้และปัญหาทางชีววิทยา-
กีฏะ 0122530อินทวัฒน์ บุรีคำบทปฏิบัติการกีฏวิทยาทางการเกษตร-บทปฏิบัติการ, กีฏวิทยา, การเกษตร-
กีฏะ 0132531สุนทร พิพิธแสงจันทร์หัวข้อคำบรรยายหลักการเลี้ยงผึ้ง-ผึ้ง-
กีฏะ 0142534กรมวิชาการเกษตรการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล-การป้องกันกำจัด, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล-
กีฏะ 0152535นายสุระพงศ์ สาบุญชันโรง-ผึ้งไร้เหล็กใน-ชันโรง, ผึ้งไร้เหล็กใน-
กีฏะ 0162535กรมวิชาการเกษตรแมลงและสัตว์ศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจและการบริหาร-แมลง, สัตว์ศัตรู, พืชเศรษฐกิจ, การบริหาร-
กีฏะ 0172538กรมส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่การสัมมนาการเลี้ยงผึ้งแห่งชาติครั้งที่ ๑-ผึ้ง-
กีฏะ 0182538พิสุทธิ์ เอกอำนวยแมลงปอของไทย-แมลงปอ-
กีฏะ 0192539เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์แมลงศัตรูถั่วลิสง-แมลง, ถั่วลิสง-
กีฏะ 0202539กองกีฎและสัตววิทยาแมลงศัตรูผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด-แมลงศัตรูผลิตผลเกษตร,การป้องกันกำจัด-
กีฏะ 0212540กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แมลงศัตรูข้าวโพดและการป้องกันกำจัด-แมลงศัตรูข้าวโพด,การป้องกันกำจัด-
กีฏะ 0222541กรมวิชาการเกษตรมันฝรั่งและศัตรูที่สำคัญ-มันฝรั่ง, ศัตรูที่สำคัญ-
กีฏะ 0232541รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคำแมลงศัตรูพืชสำคัญทางเศรษฐกิจ-แมลงศัตรูพืช, สำคัญทางเศรษฐกิจ-
กีฏะ 0242542กองกีฏและสัตววิทยาแมลงศัตรูผัก-แมลงศัตรูผัก-
กีฏะ 0252543กรมวิชาการเกษตรเพลี้ยจักจั่นและเพลี้ยกระโดดศัตรูพืชเศรษฐกิจในประเทศไทย-เพลี้ยจักจั่น, เพลี้ยกระโดด-
กีฏะ 0262543กรมวิชาการเกษตรแมลงศัตรูไม้ผล-แมลงศัตรู,ไม้ผล-
กีฏะ 0272543ศานิต รัตนภุมมะ อภิธานศัพท์ทางกีฏวิทยา-อภิธานศัพท์, กีฏวิทยา-
กีฏะ 0282543ดร.สียง กฤษณีไพบูรณ์-Keys to Adult stored - Product Coleoptera Leppidoptera-Keys to Adult stored, Product, Coleoptera Leppidop
กีฏะ 0292544องุ่น ลิ่ววานิชผีเสื้อและหนอน-ผีเสื้อ, หนอน-
กีฏะ 0302544กรมวิชาการเกษตรแมลง-ไรศัตรูเห็ดในประเทศไทย-แมลง,ไรศัตรูเห็ด-
กีฏะ 0312544กรมวิชาการเกษตรแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในประเทศไทย-แมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน-
กีฏะ 0322546กรมวิชาการเกษตรศัตรูสับปะรด-ศัตรูสับปะรด-
กีฏะ 0332546กรมวิชาการเกษตรศัตรูเงาะ-ศัตรูเงาะ-
กีฏะ 0342546กรมวิชาการเกษตรศัตรูลำไย-ศัตรูลำไย-
กีฏะ 0352546กรมวิชาการเกษตรศัตรูฝรั่ง-ศัตรูฝรั่ง-
กีฏะ 0362546กรมวิชาการเกษตรศัตรูมังคุด-ศัตรูมังคุด-
กีฏะ 0372547ศานิต รัตนภุมมะ เทคนิค การเก็บและรักษาตัวอย่างแมลง-เทคนิค, การเก็บ, รักษา, ตัวอย่างแมลง-
กีฏะ 0382542กองกีฏะวิทยาและสัตววิทยาแมลง-สัตว์ศัตรูกล้วยไม้-แมลง, สัตว์, ศัตรูกล้วยไม้-
กีฏะ 0392548กรมวิชาการเกษตรแมลงที่พบในผลิตผลเกษตรและการป้องกันกำจัด-แมลงที่พบในผลิตผลเกษตร, การป้องกันกำจัด-
กีฏะ 0402548ศูนย์อารักขาพืชศัตรูไม้ดอกและการป้องกันกำจัด-ศัตรูไม้ดอก, การป้องกันกำจัด-
กีฏะ 0412549ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพผีเสื้อกลางวันในหุบเขาลำพญา-ผีเสื้อกลางวัน, หุบเขาลำพญา-
กีฏะ 0422550ศานิต รัตนภุมมะ กีฏวิทยาแม่บท-กีฏวิทยาแม่บท-
กีฏะ 0432551พิสุทธิ์ เอกอำนวยด้วงปีกแข็ง แมลงลึกลับ กับการเพาะเลี้ยง-ด้วงปีกแข็ง, การเพาะเลี้ยง-
กีฏะ 044-มหาลัยเกษตรศาสตร์แมลงชาวบ้าน-แมลง-
กีฏะ 045-JIRCAS International Agriculture แมลงศัตรูข้าวในโรงเก็บและศัตรูธรรมชาติที่พบในประเทศไทยStored Rice Insect Pests and Their Natural Enemies in Thailandแมลงศัตรูข้าว, โรงเก็บ, ศัตรูธรรมชาติStored Rice Insect Pests , Natural Enemies , in Th
กีฏะ 046-พงศ์เทพ อัครธนกุลผึ้งในประเทศไทย-ผึ้ง-
กีฏะ 047-สุธรรม อารีกุลแมลงศัตรูข้าวโพดของประเทศไทย-แมลงศัตรูข้าวโพด-
กีฏะ 048-ณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์สัณฐานวิทยาภายในร่างกายของแมลง-สัณฐานวิทยา, ภายในร่างกาย,แมลง-
บูรณาการ 0012525บรรพต ณ ป้อมเพชรการควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิธี-การควบคุมแมลงศัตรูพืช, วัชพืช, ชีววิธี-
บูรณาการ 0022526มหาวิทายาลัยเชียงใหม่การควบแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี-การควบแมลงศัตรูพืช, ชีววิธี-
บูรณาการ 0032528มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักการป้องกันกำจัดแมลงศัครูพืช-หลักการป้องกันกำจัด, แมลงศัครูพืช-
บูรณาการ 0042530คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการวิเคาระห์สารเป็นพิษคู่มือการเก็บรักษาตัวอย่าง เพื่อวิเคาระห์สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์-คู่มือการเก็บ, รักษา, ตัวอย่าง, เพื่อวิเคาระห์, สา-
บูรณาการ 0052531มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมหลักการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ-ควบคุมศัตรูพืช, วิธีธรรมชาติ-
บูรณาการ 0062531มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมปลูกพืชไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีธรรมชาติ-ปลูกพืชไม่ใช้สารเคมี, การควบคุมศัตรูพืช, วิธีธรรมช-
บูรณาการ 0072531การส่งเสริมการเกษตรการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช-ข้าว-การสำรวจ, ข้าว, ศัตรูพืช-
บูรณาการ 0082531ดร.วีรวุฒิ กตัญญูกุลการบริหารแมลงศัตรูข้าว-การบริหาร, แมลงศัตรูข้าว-
บูรณาการ 0092532ประเสริฐ ชิตพงศ์วัชพืชและการป้องกันกำจัด-วัชพืช, การป้องกันกำจัด-
บูรณาการ 0102537อุทัย เกตุนุติการควบคุมหนอนกระทู้หอมด้วยเชื้อไวรัส-การควบคุม, หนอนกระทู้หอม, เชื้อไวรัส-
บูรณาการ 0112538กรมวิชาการเกษตรมิตรและศัตรูของชาวนา-มิตร, ศัตรู-
บูรณาการ 0122539กรมวิชาการเกษตรแมลงห้ำ-แมลงเบียน-แมลงห้ำ, แมลงเบียน-
บูรณาการ 0132539สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยเทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพผลไม้เพื่อส่งออก-เทคโนโลยี, ผลไม้, การส่งออก-
บูรณาการ 0142540ดร. สมคิด ดิสถาพรการป้องกันกำจัดโรคพืชโดยชีววิธีBiological Control of Plant Diseasesป้องกัน, กำจัด, โรคพืช, ชีววิธีBiological Control , Plant Diseases
บูรณาการ 0152540กองกีฏวิทยาและสัตววิทยาการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน-การป้องกันกำจัดศัตรูพืช, วิธีผสมผสาน-
บูรณาการ 0162540กรมส่งเสริมการเกษตรข้อคิดและการปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับ ไอพีเอ็ม- ไอพีเอ็มIPM
บูรณาการ 0172542กรมวิชาการเกษตรปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานโรคแมลง-ปัจจัยสิ่งแวดล้อม, การปรับปรุงพันธุ์, ข้าว,โรคแมลง-
บูรณาการ 0182542กรมวิชาการเกษตรการใช้สารสกัดจากสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช-การใช้สารสกัดจากสมุนไพร, กำจัดศัตรูพืช-
บูรณาการ 0192542สถาบันวิจัยพืชไร่การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม-การเกษตรเหมาะสม-
บูรณาการ 0202543กลุ่มงานวิจัยแมลงศัตรูพืชน้ำมันและพืชไร่ตระกูลถั่วแมลงศัตรูถั่วเขียวและการป้องกันกำจัด-แมลงศัตรูถั่วเขียว, การป้องกันกำจัด-
บูรณาการ 0212543มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การจัดการศัตรูพืช-การจัดการศัตรูพืช-
บูรณาการ 0222543กรมวิชาการเกษตรโรคมะม่วงและการป้องกำจัดโดยวิธีผสมผสาน-โรคมะม่วง, การป้องกำจัด,วิธีผสมผสาน-
บูรณาการ 0232544กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา,สุวัฒน์ รวยอารีย์การจัดการแมลงศัตรูข้าวโดยวิธีผสมผสาน-การจัดการแมลงศัตรูข้าว,วิธีผสมผสาน-
บูรณาการ 0242544กรมวิชาการเกษตรสถานการณ์ภัยธรรมชาติและศัตรูพืชปี2544-สถานการณ์ภัยธรรมชาติ, ศัตรูพืช-
บูรณาการ 0252544กองกีฏะวิทยาและสัตววิทยาเทคโนโลยีทางเลือก"ไอ พี เอ็ม"-เทคโนโลยี,ไอพีเอ็มIPM
บูรณาการ 0262545กรมวิชาการเกษตรการป้องกันกำจัดศัตรูปาล์มน้ำมันโดยวิธีผสมผสาน-การป้องกันกำจัด, ศัตรูปาล์มน้ำมัน-
บูรณาการ 0272546ผศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่างการควบคุมโรคพืชและแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี-การควบคุมโรคพืช , แมลงศัตรูพืช,ชีววิธี, วิธีผสมผสา-
บูรณาการ 0282546กรมวิชาการเกษตรการบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน-การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน-
บูรณาการ 0292549ชาญณรงค์ ดวงสะอาดการจัดการแมลงศัตรูพืช-การจัดการแมลงศัตรูพืช-
บูรณาการ 0302550กรมการข้าวแมลง- สัตว์ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด-แมลง, สัตว์ศัตรู, ข้าว, การป้องกันกำจัด-
บูรณาการ 0312552ศูนย์อารักขาพืชการจัดการศัตรูไม้ผลแบบผสมผสาน สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมไม้ผล-การจัดการศัตรูไม้ผล, แบบผสมผสาน-
ป.พิเศษ 0012527จินตนา จงหวังการศึกษาวงชีวิตและชีววิทยาของแตนเบียนด้วงเจาะเมล็ดถั่วStudies the life cycle and biology of Dinarmus basalis (Rondani) on cowpea beetle, Callosobruchus chine sis (Linnaeus)การศึกษาวงชีวิต, ชีววิทยา, แตนเบียนด้วงเจาะเมล็ดถัlife cycle, biology, Dinarmus basalis, cowpea bee
ป.พิเศษ 0022527นุชจรินทร์ อาชวะสมิตการศึกษาโรค FRUIT CANKER ของฝรั่งSTUDIES ON FRUIT CANKER DISEASE OF GUAVAFRUIT CANKER , ฝรั่งCANKER DISEASE OF GUAVA
ป.พิเศษ 0032527สุเจน นิจอภัยโรคและวิธีเก็บรักษามะนาว-โรค, วิธีเก็บรักษา, มะนาว-
ป.พิเศษ 0042527อรรณพ องค์สกุลการศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเชื้อราขาว:Beauverianal Bals.jVuill.สาเหตุโรค white muscardine และการทดสอบความสามารถในการทำให้เกิดโรคกับแมลงศัตรูพืชบางชนิดStudy on white muscardine disease; Beauveria bassiana (Bals) Vuill. and mycosesการศึกษาคุณสมบัติทางชีววิทยาของเชื้อราขาว, Beauverwhite muscardine disease, Beauveria bassiana, myc
ป.พิเศษ 005(2)2528ดวงใจ ช่วยสถิตเชื้อราสาเหตุโรคผักตบชวาในช่วงฤดูแล้งที่พบในอำเภอหาดใหญ่-เชื้อราสาเหตุโรคผักตบชวา-
ป.พิเศษ 0062528สายพิณ จันทรเทพการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคต้นเน่าของขนุน-โรคต้นเน่าของขนุน-
ป.พิเศษ 0072528สุนีย์ จอมขวาโรคเน่าของเห็ดที่เกิดจากเชื้อบัคเตรี-โรคเน่าของเห็ดที่เกิดจากเชื้อบัคเตรี-
ป.พิเศษ 0082528อุรัจฉทา กสิกรรมไพบูลย์ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชที่มีต่อหนอนกระทุ้ผัก Spodoptera litura F.-ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืช, หนอนกระทุ้ผัก, Spodop-
ป.พิเศษ 0092528อรัญ งามผ่องใสอิทธิพลของไดฟลูเบนซูรอน,ไดเมตโธเอทและสารผสมทั้ง 2 ชนิดดังกล่าวต่อการควบคุมเพลี้ยอ่อนผัก-อิทธิพลของไดฟลูเบนซูรอน,ไดเมตโธเอท, เพลี้ยอ่อนผัก-
ป.พิเศษ 0102530จุฬาณี โกวิทยา,สุกัญญา ธีระกุลการเปรียบเทียบสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิดและการใช้ตาข่ายป้องกันในการควบคุมหนอนใยผัก-สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืช, การใช้ตาข่ายป้องกันในการ-
ป.พิเศษ 0112530บุญดี แซ่เตื้องการใช้กากปาล์มทำหัวเชื้อเห็ดฟางUtilization of palm pulp for spawning straw mushroom (Volvariella volvacea)ปาล์ม, เห็ดฟางUtilization of palm pulp, straw mushroom, Volvari
ป.พิเศษ 0122530พรรณี เลียงประสิทธ์การใช้ถั่วมะแฮะทำหัวเชื้อและเพาะเห็ดฟางUtilization of pigean pea for spawning and cultivation of straw mushroom(Volvariella volvacea)ถั่วมะแฮะ, การเพาะเห็ดฟางUtilization of pigean pea, cultivation of straw mu
ป.พิเศษ 0132530อารมณ์ ทองอินทร์การเพาะเห็ดหอมในภาคใต้Cultivation of shiitake mushroom (Lentinus edodes(Berks) Shirg)การเพาะเห็ดหอมCultivation of shiitake mushroom (Lentinus edodes(
ป.พิเศษ 0142531โกศล บุญคงการใช้กากปาล์มน้ำมันเพาะเห็ดนางฟ้าUtilization of palm pulp for cultivation of Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singerกากปาล์มน้ำมัน, เพาะเห็ดนางฟ้าUtilization of palm pulp, Pleurotus sajor-caju
ป.พิเศษ 0152531วะนิดา มานพศิลป์การศึกษาพืชอาศัยเชื้อ Pseudomonas solanacearum ซึ่งแยกได้จากถั่วลิสงHost range reaction Pseudomonas solanacearum (groundnut strain)พืชอาศัยเชื้อ Pseudomonas solanacearum , ถั่วลิสงHost range reaction, Pseudomonas solanacearum, gro
ป.พิเศษ 0162531สุนิสา ศรีพงษ์พันธุ์กุลการศึกษาปฏิกิริยาข้ามของ 8 สายพันธุ์บนพืชอาศัยของสายพันธุ์นั้นๆCross reaction Pseudomonas solanacearum on their original hostsการศึกษาปฏิกิริยาข้ามของ 8 สายพันธุ์, พืชอาศัยCross reaction Pseudomonas solanacearum on their o
ป.พิเศษ 0172531อิ่มใจ คชพันธ์โรคหลังเก็บเกี่ยวของไม้ผลเมืองหนาวที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยPost-harvest diseases of temperate fruit in Southern Thailandโรคหลังเก็บเกี่ยวของไม้ผลเมืองหนาวPost-harvest diseases of temperate
ป.พิเศษ 0182532ราเมศ จิรเดชนันท์การคัดพันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยวถั่วลิสงที่เกิดจากแบคทีเรีย (Pseudomonas solanacearum)Resistant screening for groundnut bacterial with caused by Pseudomonas solanacearumการคัดพันธุ์ต้านทานโรคเหี่ยว, ถั่วลิสง, PseudomonaResistant screening, groundnut bacterial, Pseudom
ป.พิเศษ 0192532วนิดา กาญจนาภาการใช้ Immuno electron microscopy ในการตรวจหา Citrus tristeza virus (CTV)-Immuno electron microscopy , Citrus tristeza virusImmuno electron microscopy , Citrus tristeza virus
ป.พิเศษ 0202532อรพิน อังคสุวรรณการทำบริสุทธิ์ Citrus Tristeza Virus จากมะนาวPurification of citrus tristeza virus in acid limeCitrus Tristeza Virus , มะนาวcitrus tristeza virus
ป.พิเศษ 0212532อาทิตยา แซ่อู้การตรวจหาและจำแนกชนิดของไวรัส สาเหตุโรคใบด่างเหลืองDetection and identification of the virus causing chlorotic leaf mottle in Passiflora foetida linn.การตรวจหาและจำแนกชนิดของไวรัส, สาเหตุโรคใบด่างเหลDetection, identification, virus causing chlorotic
ป.พิเศษ 0222533ณัฐพล มหาบัณฑูโรคของหนอนหน้าแมว Darna furva wileman และความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อควบคุมทางชีววิธีMicrobial Diseases Darna furva wileman and the possibility in Biological Controlโรคของหนอนหน้าแมว, Darna furva wileman , ควบคุมทMicrobial Diseases, Darna furva wileman and the po
ป.พิเศษ 0232533ไพโรจน์ ทางธรรมการศึกษาอาหารเฉพาะที่ใช้ในการแยกเชื้อ Erwinia nigrifluensInvestigation on differential media for Erwinia nigrifluens การแยกเชื้อ, Erwinia nigrifluensErwinia nigrifluens
ป.พิเศษ 0242533บรรหาร วิสมิตะนันท์การศึกษาโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน(Artocarpus spp.)และการป้องกันกำจัดDie-back disease of champedak jack fruit (Artocarpus spp.) and control measurementการศึกษาโรคต้นแห้งตายของจำปาดะขนุน, Artocarpus spDie-back disease of champedak jack fruit , Artocar
ป.พิเศษ 0252534กะเฉม สามารถศึกษาประชากรของแมลงวันผลไม้บนเขาคอหงส์Population of Fruit Flies at Kho Hong Hillศึกษาประชากรของแมลงวันผลไม้ Population of Fruit Flies
ป.พิเศษ 026(2)2534ทรงพร รักษาราษฎร์การศึกษาประชากรแมลงวันผลไม้ในมหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์Population of Fruit Flies at Prince of Songkla Universityการศึกษาประชากรแมลงวันผลไม้ Population of Fruit Flies
ป.พิเศษ 0272534วิมล ทิพย์กองราษฎร์การควบคุมยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus ด้วย Bacillus sphaericus-การควบคุมยุงรำคาญ , Culex quinquefasciatus, BacilCulex quinquefasciatus, Bacillus sphaericus
ป.พิเศษ 0282535ประไพพร ศิริคติธรรมการแยกและจำแนกชนิดของเชื้อรา pytiumจากดินที่ทำเกษตรกรรมใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดหาดใหญ่-การแยกและจำแนกชนิดของเชื้อรา, pythium pythium
ป.พิเศษ 0292536จิรวิทย์ มีชูภัณฑ์ผลของสารสกัดหยาบจากใบประยงค์ (Aglaia odorata Lour.)ต่อหนอนกระทู้ผัก(spodoptera litura Fabricius.)-ผลของสารสกัดหยาบจากใบประยงค์ , Aglaia odorata LourAglaia odorata Lour , spodoptera litura Fabriciu
ป.พิเศษ 0302536รณกร โชชัยพันธวงศ์การศึกษาวงจรชีวิตของด้วงเต่าทอง;Podontia 14-punctataกินใบมะกอกฝรั่งStudy on life history of the tortoise beetle ; Podontia 14 punctata feeding on otaheite appleการศึกษาวงจรชีวิตของด้วงเต่าทอง, Podontia 14-punctStudy on life history of the tortoise beetle , Pod
ป.พิเศษ 0312536วารุณี ธาระเนตรผลของสารสกัดหยาบจากผลดีปลี(Piper retrofractum Vahl)และผลพริกไทย(Piper nigrum Linn.)ต่อการวางไข่ของแมลงวันแตง(Bactrocera cucurbitae (Coquillett))Effect of crude extract from fruits of long pepper (Piper retrofractum Vahl.)and black pepper(Piper nigrum Linn)on oviposition of melon fly (Bactrocera cucurbitae (Coquillett))ผลของสารสกัดหยาบจากผลดีปลี, Piper retrofractum VaEffect of crude extract from fruits of long pepper
ป.พิเศษ 0322536ตรีวิจารณ์ กลั่นบุญชุมการศึกษาเบื้องต้นของเหยื่อพิษในท้องถิ่นที่มีผลต่อแมลงวันแตง(Bactrocera Cucurbitae(Coquillett))Preliminary Studies on Local Balts against Melon Fly(Bactrocera Cucurbitae(Coquillett)) เหยื่อพิษ, แมลงวันแตง, Bactrocera Cucurbitae Melon Fly, Bactrocera Cucurbitae
ป.พิเศษ 033(2)2536สุพัฒน์ ทองแก้วผลของสารไฟเปอร์โรนิล บิวทอกไซด์ต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมมอดแป้ง(Tribolium castaneum Herbst.)Synergistic Effects of Piperonyl butoxide on Efficacy of Some Insecticides for Controlling Red Flour Beetle (Tribolium castaneum Herbst.)ผลของสารไฟเปอร์โรนิลบิวทอกไซด์, สารฆ่าแมลง, การ Piperonyl butoxide, e Insecticides , Controll
ป.พิเศษ 0342536เทวินทร์ อินทรละมูลประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมหนอนใยผัก Efficiency of some insecticides for controlling Diamondback moth ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลง, การควบคุม, หนอนใยผัก insecticides, controlling, Diamondback moth
ป.พิเศษ 035(2)2537จิระวัฒน์ เกลี้ยงเกิดการสำรวจแมลงวันผลไม้ทำลายหนอนไม้ไผ่ในภาคใต้ของประเทศไทยSurvey of Bamboo Shoot Fruit Fly in Southern Thailandการสำรวจแมลงวันผลไม้, หนอนไม้ไผ่ Survey of Bamboo Shoot Fruit Fly
ป.พิเศษ 0362537นที นิคมรัตน์การสำรวจชนิดของแมลงในป่าชายเลน จังหวัดสงขลาSurvey of Mangrove Insects in Songkhla Provinceการสำรวจชนิดของแมลงในป่าชายเลน Survey of Mangrove Insects
ป.พิเศษ 037(2)2537พีระพันธ์ ชีพเหล็กปาปายาริงสปอทไวรัสที่แยกได้จากมะละกอที่เป็นโรคในภาคใต้ของประเทศไทยPapaya Ring spot Virus Isolated from Diseased Papaya in Southern Thailandปาปายาริงสปอทไวรัส , มะละกอ Papaya Ring spot Virus , Diseased Papaya
ป.พิเศษ 038(2)2537วิเชียร หญ้าปรังการตรวจหาเชื้อทริสเตซาไวรัส โดยเทคนิคอีไลซาDetection of Citrus Tristeza Virus by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay,ELISAการตรวจหาเชื้อทริสเตซาไวรัส , เทคนิคอีไลซาDetection of Citrus Tristeza Virus, Enzyme-Linked
ป.พิเศษ 039(2)2537วิศรุต พงศโรจน์การสำรวจความเสียหายอันเนื่องจากหนอนกินใต้เปลือกลำต้นลองกอง และการสำรวจข้อมูลชีววิทยาเบื้องต้นในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้The survey on damaging of longkong bark eating caterpillars in five provinces of sounthern Thailand and some biological backgrouds หนอนกินใต้เปลือกลำต้นลองกอง, ชีววิทยาเบื้องต้น The survey on damaging of longkong bark eating cat
ป.พิเศษ 040(2)2537เสาวณีย์ คงฤทธิ์ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อราในการควบคุมเชื้อโรครากขาวของยางพารา (Rigidoporus lignosus)Efficacy of fungicides against white root rot pathogen (Rigidoporus lignosus)ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อรา, การควบคุม, โรคfungicides against ,white root rot pathogen , Rigi
ป.พิเศษ 0412537อภิญญา สุราวุธผลของยูเรียและน้ำตาลทรายต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดบางชนิดEffect of Urea and Cane Sugar to Mycelium Growth of Various Mushroomsผลของยูเรีย, น้ำตาลทราย, การเจริญเติบโตของเส้นใยเUrea, Cane Sugar to, Mycelium Growth of Various Mu
ป.พิเศษ 0422538กลยุทธ ยุทธชนะผลของระดับอินทรียวัตถุในดินต่อการงอกของsclerotiaของเชื้อรา sclerotium rolfsiiEffect of Organic Matter Levels to Sclerotium rolfsii Sclerotial Germination อินทรียวัตถุในดิน , sclerotia, sclerotium rolfsi Organic Matter, Sclerotium rolfsii, Sclerotial G
ป.พิเศษ 0432538เบ็ญจมาศ บรรเจิดประดิษฐ์การทดสอบระดับความต้านทานต่อโรครากและโคนเน่าของทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้โดย Detached Leaf Technique- ความต้านทาน, โรคราก, โคนเน่า , ทุเรียนพันธุ์พื้นเ-
ป.พิเศษ 0442538เอกวิทย์ ชนะกุลการสำรวจแมลงในน้ำSurvey of Aquatic Insectsการสำรวจแมลงในน้ำSurvey of Aquatic Insects
ป.พิเศษ 0452539วโรชา ศรีเจริญการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการเจริญของเชื้อรา Aschersonia spp.-Aschersonia spp.Aschersonia spp.
ป.พิเศษ 0462540กิตติวิทย์ ทองสุวรรณ์การสำรวจผีเสื้อในวงศ์ Geometridaeในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง(เทือกเขาบรรทัด)Survey of the geometrid moths in Ton-Nga-Chang Wildlife Sanctuary (Bunthud Mountain Ranges)การสำรวจผีเสื้อ, Geometridae, เขตรักษาพันธุ์สัตว์Survey of the geometrid moths in Ton-Nga-Chang Wil
ป.พิเศษ 047(2)2540กฤษฎา หมื่นหนูประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดและการเลือกใช้อย่างปลอดภัย ในการควบคุมหนอนกระทู้ผักEfficacy and Safety Selection Use of Some Insecticides On Common cutworm Spodoptera litura Fabricuius.Control สารฆ่าแมลง, การควบคุม, หนอนกระทู้ผักInsecticide, Common cutworm, Spodoptera litura
ป.พิเศษ 048(2)2540ทรงยศ วรากรวรพงศ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากตะไคร้หอม (Cymbopogon nardus Rendl.)โล่ติ๊น(Der elliptica Benth.)และสาบเสือ(Eupatorium L.)ในการควบคุมหนอนใยผัก(Plutella xylostella L.)The Efficiency of Lemon Grass ;Cymbopogon nardus Rendl.,Derris ; Derris elliptica Benth ., and siam Weed ;Eupatorium odoratum L. Extracts on the Controlling of Diamondback Moth; plutella xylostella L. สารสกัดจากตะไคร้หอม, Cymbopogon nardus Rendl., Lemon Grass, Cymbopogon nardus ,Derris elliptica,
ป.พิเศษ 049(2)2540อารีรัตน์ อักษรเนียมการทดสอบประสิทธิภาพการใช้สารสกัดจากข่าและตะไคร้หอมในการควบคุมด้วงหมัดผัก(Phyllotreta sinuata)Efficacy of citronella grass and nanga extracts on flea beetle (Phyllotreta sinuata) controlสารสกัดจากข่า , ตะไคร้หอม , การควบคุม , ด้วงหมัดผัEfficacy of citronella grass and nanga extracts on
ป.พิเศษ 050(2)2540อัจฉรา พัฒนเดชการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วThe study on some insecticidedes efficacy on bean aphid Aphis craccivora Koch.control สารฆ่าแมลง , การควบคุม , เพลี้ยอ่อนถั่วinsecticides, bean aphid, Aphid craccivora
ป.พิเศษ 051(2)2541นันทนา เนืองนองการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชด้วยสารสกัดจากฟ้าทลายโจร(Androgrographis paniculata Wall.ex Nees)Growth Inhibition of Phytopathogenic Fungi by an Aqueous Extracts of Androgrographis paniculata Wall.ex Nees เชื้อราสาเหตุโรคพืช , สารสกัดจากฟ้าทลายโจร , AndrGrowth Inhibition of Phytopathogenic Fungi, Androg
ป.พิเศษ 0522541สุขสันต์ มณฑาชีววิทยาของแมลงวันหนอนชอนใบ Liriomyza trifolii(Burgess)Biology of leaf Miner Liriomyza trifolii(Burgess)ชีววิทยาของแมลงวันหนอนชอนใบ , Liriomyza trifolii Biology of leaf Miner, Liriomyza trifolii
ป.พิเศษ 0532541สุภัตรา อุปวรรณการศึกษาเบื้องต้นในการใช้สารHydrogenated Vegetable Oil เป็นสารตัวพาในการผลิตผลิตภัณฑ์เชื้อราปฏิปักษ์ Trichodema virideและ Gliocladium virensA preliminary study on the use of Hydrogenated Vegetable Oil as a carrier in the formulation of fungi antagonists Trichodema viride and Gliocladium virens Hydrogenated Vegetable Oil , ผลิตภัณฑ์เชื้อราป formulation of fungi antagonists, Trichodema viri
ป.พิเศษ 0542541อนันต์ ช่วยนวนประสิทธิภาพของสารเคมีในการป้องกันกำจัดเชื้อราบางชนิดกับโรคกาบใบแห้งของข้าวEfficacy of Some Fungicides on Rice sheath Blight Diseases การป้องกันกำจัดเชื้อรา ,โรคกาบใบแห้งของข้าวFungicides,Rice sheath Blight Diseases
ป.พิเศษ 0552542ฐิติยา สารพัฒน์การแยกและจำแนกเชื้อราสร้าง zoospore จากเศษใบไม้จากป่าพรุสิรินทรIsolation and Identification of Zoosporic Fungi from Leaf Litters in Sirinthorn Swamp Forestการแยกและจำแนกเชื้อรา , zoospore Isolation , Identification of Zoosporic Fungi, Lea
ป.พิเศษ 056(2)2542ฐิตินันท์ สุวรรณโณการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวของหญ้าแพรกโดยแมลงพาหะTransmission of Bermuda Grass White Leaf Phytoplasma by Insect Vectorการถ่ายทอดเชื้อ , ไฟโตพลาสมา , สาเหตุโรคใบขาวของหTransmission of Bermuda Grass, White Leaf Phytopla
ป.พิเศษ 057(2)2542ทิพาวรรณ ทองเจือการศึกษาประชากรหนอนชอนใบส้ม Phyllonistis citrella Stainton (Lepidoptere : Phyllocnistidae)ในสวนส้มโชกุน จังหวัดสงขลาStudy on the Population of Citus Ierfminer,Phyllonistis citrella Stainton (Lepidoptere : Phyllocnistidae)in Shogun Citrus Orchard,Songkhla.การศึกษาประชากรหนอนชอนใบส้ม , Phyllonistis citrelPopulation of Citus Ierfminer, Phyllonistis citrel
ป.พิเศษ 058(2)2542ปิยนุช จันทรัมพรการจำแนกชนิดของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกในอำเภอลานสกาและอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชIdentification of Aedes spp. Vectors of Dengue Fevers in Lansaka and Muang,Nakorn Si Thammaratการจำแนกชนิดของยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกIdentification of Aedes spp., Vectors of Dengue F
ป.พิเศษ 059(2)2542พรทิพย์ ศรีธรรมรัตน์ชีววิทยาและตารางชีวิตของด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (F.)Biology and LifeTable of Menochilus sexmaculatus (F.)ชีววิทยา , ตารางชีวิต , ด้วงเต่าลายหยัก , MenoBiology , LifeTable of Menochilus sexmaculatus
ป.พิเศษ 060(2)2542ภรณี สว่างศรีการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมา สาเหตุโรคใบขาวในแมลงจากหญ้าแพรกเป็นโรคใบขาวDetection of White Leaf Phytoplasma in Insect Vector collected from Bermuda grass White Leaf Diseaseการตรวจหาเชื้อไฟโตพลาสมา , โรคใบขาว , แมลง , หญDetection of White Leaf Phytoplasma, Insect Vecto
ป.พิเศษ 0612542ศวิชัย จินดาพงศ์การยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืชด้วยสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata(Burm)Wall.Ex NeesGrowth Inhibition of Phytopathogenic Fungi by an Aqueous Extracts of Andrographis paniculata(Burm)Wall.Ex Neesการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคพืช , สารสกัดจากฟ้าทะลายGrowth Inhibition of Phytopathogenic Fungi, an Aqu
ป.พิเศษ 062(2)2542ศุภลักษ์ สัตยสมิทสถิตผลของสารผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดต่อการควบคุมด้วงถั่วเหลือง Callosobruchus chinensis L.Effect of Some Plant Products on Cowpea weevil (Callosobruchus chinensis L.)Controlผลของสารผลิตภัณฑ์จากพืช , การควบคุม , ด้วงถั่วเหลEffect of Some Plant Products, Cowpea weevil, Call
ป.พิเศษ 063(2)2542สมมาตย์ แสงขาวการเปรีบยเทียบประสิทธิภาพของสารไคติน-ไคโตซาน และสารกำจัดโรคพืชบางชนิดต่อการป้องกันการเข้าทำลายของโรคกุ้งแห้ง(anthracnose disease,Colletotrichum dematium)ของพริกหยวก(Capsicum annuum L.)The comparisons of chitin-chitosan and some fungicides on the effective control of anthracnose disease in chilli (Capsicum annuum L.) สารไคติน , ไคโตซาน , สารกำจัดโรคพืช , การป้องกัThe comparisons of chitin-chitosan, fungicides , e
ป.พิเศษ 064(2)2542สุนทร หกสี่การเปรีบยเทียบสารคลอโรธาโลนิล ริโดมิล และแมนโคเซบในการป้องกันโรคราน้ำค้าง(Pseudoperonospora cubensis)ของแตงกวาThe comparisons of chlorothalonil,ridomyi and mancozeb against downy mildew disease(Pseudoperonospora cubensis) on cucumberสารคลอโรธาโลนิล , ริโดมิล , แมนโคเซบ , การป้องกันchlorothalonil, ridomyi , mancozeb against , downy
ป.พิเศษ 065(2)2542สุพิศ พุฒแก้วปรากฎการณ์โรคราน้ำค้าง(Pseudoperonospora cubensis)ของแตงกวาในระบบการปลูกที่แตกต่างกัน- โรคราน้ำค้าง, Pseudoperonospora cubensis , แตงกวาPseudoperonospora cubensis
ป.พิเศษ 066(2)2543จรรยา สังข์ทองการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Phytophthora palmivira ด้วยสารสกัดฟ้าทลายโจร (Andrographis paniculata (Burm)Wall.Exnees)Growth Inhibition of Phytophthora palmivira by an extracts of Andrographis paniculata (Burm)Wall.Exneesการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา, Phytophthora palmiviGrowth Inhibition of Phytophthora palmivira, extra
ป.พิเศษ 0672543พรศิลป์ จันทวีเมืองผลของสารสกัดจากสาบเสือ(Eupatorium odoratum L.)และสาบแร้งสาบกา(Ageratum conyzoides L.)ต่อหนอนกระทู้ผัก(Spodoptera litura F.)Effects of Crude Extracts of Siam Weed(Eupatorium odoratum) and Goat Weed (Ageratum conyzoides L.)on cotton Leafworm(Spodoptera litura F.) สารสกัดจากสาบเสือ, Eupatorium odoratum , สาบแร้Crude Extracts of Siam Weed, Eupatorium odoratum,
ป.พิเศษ 0682543วราพร ไชยมาพืชอาหารและเขตการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ของแมลงดำหนามมะพร้าวในจังหวัดนราธิวาสHost range and geographical distribution of the Two-coloured coconut leaf beetle (Plesispa sispinae)in Naratiwat Provinceพืชอาหาร, เขตการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์, แมลงดำหนาHost range, geographical distribution, coconut lea
ป.พิเศษ 069(2)2543ศิวาพร หอกุลการศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยาของด้วงในป่าชายเลนOn the biodiversity of Coleopterans in Mangrove Forestsการศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยา, ด้วง biodiversity of Coleopterans
ป.พิเศษ 070(2)2543สิริลักษณ์ สีหะนันท์แมลงดำหนาม(Plesispa sispinae)ศัตรูชนิดใหม่ของมะพร้าวในประเทศไทยTwo-coloured hispid beetle (Plesispa sispinae), new pest of coconut in Thailand.แมลงดำหนาม, Plesispa sispinae , ศัตรูของมะพร้าว Two-coloured hispid beetle, Plesispa sispinae, pes
ป.พิเศษ 0712543อนุสรณ์ ทองวิเศษการสำรวจแบคทีเรีย สาเหตุโรคแคงเคอร์ของส้มที่ต้านทานต่อสารประกอบทองแดงA Survey of Citrus Canker Bacteria Resistance to Copper Compoundsการสำรวจแบคทีเรียสาเหตุโรคแคงเคอร์, ส้ม, ต้านทาน, Citrus Canker, Bacteria Resistance, Copper Compoun
ป.พิเศษ 072(2)2543อินทรา มณีโชติความหลากหลายทางชีววิทยาของผีเสื้อกลางคืนในป่าชายเลนBiodiversity of Moths in Mangrove Forestsความหลากหลายทางชีววิทยาของผีเสื้อกลางคืน Biodiversity of Moths, Mangrove Forests
ป.พิเศษ 0732544ดุสดี ทองสุขจิงโจ้น้ำในแหล่งน้ำนิ่งของจังหวัดสงขลาLotic water striders in Songkla provinceจิงโจ้น้ำ Lotic water striders
ป.พิเศษ 0742544ปิยวิทย์ โทธรรมการตวจหาเชื้อกรีนนิ่งแบคทีเรียในแมลงพาหะเพลี้ยไก่เเจ้ส้ม(Diaporia citri Kuwayama)โดยใช้เทคนิคพีซีอาร์Detection of Greening Bacteria in Cittrus Phyllid Insect Vector (Diaphoria citri Kuwayama) using PCRการตวจหาเชื้อกรีนนิ่งแบคทีเรีย, แมลงพาหะเพลี้ยไก่Detection , Greening Bacteria , Cittrus, Phyllid
ป.พิเศษ 0752544ประพนธ์ นับทองประสิทธิภาพของสารConidia Beauveria bassiana (Balsamo)Vuilleminในการป้องกันเพลี้ยไก่แจ้ส้มDiaphorina citri Kuwayamaในส้มเขียวหวานThe efficacy of conidia,Beauveria bassiana (Balsamo)Vuillemin on Asian citrus psyllid,Diaphorina citri Kuwayama control on tangerine Conidia Beauveria bassiana , การป้องกันเพลี้ยไก่Beauveria bassiana , citrus psyllid, Diaphorina ci
ป.พิเศษ 0762544พีระ บุญทองการทดสอบประสิทธิภาพของสารpetroleum spray oil (Sunspray Ultra-Fine Spray Oil 83.9%w/v EC)ในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไก่แจ้ส้ม(Diaphorina citri Kuwayama)บนส้มเขียวหวานThe effcacy of petroleum spray oil (Sunspray Ultra-Fine spray Oil 83.9%w/v EC)on Asian citri psyllid (Diaphorina citri Kuwayama)control on Tangerine petroleum spray oil , Sunspray Ultra-Fine Spray O petroleum spray oil , Sunspray Ultra-Fine spray O
ป.พิเศษ 0772544ภาสกร สวนเรืองชีวประวัติของผีเสื้อถุงทองป่าสูง(Troides helena Linn;Lepidoptera:Papilionidae)Life history of the swallowtail buterflyชีวประวัติของผีเสื้อถุงทอง (Troides helena Linn;LeLife history , swallowtail buterfly
ป.พิเศษ 0782544รพินทร์ ยงวณิชชาชีววิทยาและการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝักในสะตอBiology and infestation of pod borer on stink bean (Parkia speciosa HASSK.)ชีววิทยา, การเข้าทำลาย, หนอนเจาะฝักในสะตอBiology, infestation of pod borer stink bean ,Par
ป.พิเศษ 0792544สมภพ เฉลิมวิเชียรพรการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารmetribuzinและmethyl eugenolที่มีผลต่อการดึงดูดแมลงวันผลไม้(Bactrocera spp.)A comparison study of 2 kairomone substances,metribuzin and methyl eugenol on Tephritid fruit flies metribuzin, methyl eugenol, การดึงดูด, แมลงวันผล2 kairomone substances, metribuzin , methyl eugen
ป.พิเศษ 0802544สมศักดิ์ ตันจะโขการศึกษาเปรียบเทียบระบบฐานข้อมูลโรคพืชสำคัญทางเศรฐกิจภาคใต้และการป้องกันกำจัดที่พัฒนาโดยโปรแกรมVB.6.0ต่อการใช้งานของเกษตรกรและนักศึกษาเกษตรในภาคใต้VB.6.0 Collabora Program Practiced by Farmer and Agricultural Study to compare Three Models of Diagnosis and Controlling.Data of Economic plants Disease in Southern Thailand. ฐานข้อมูลโรคพืชสำคัญทางเศรฐกิจภาคใต้, การป้องกันVB.6.0 Collabora Program Practiced, Agricultural S
ป.พิเศษ 081(2)2544อโณทัย บุญแสงการศึกษาปฏิกิริยาการยับยั้งของเชื้อแบคทีเรียRalstonia solanacearumสายพันธุ์รุนแรงThe preliminary study of avirulent of Ralstonia solanacearum inhibiting groeth of the virulent strain การยับยั้งของเชื้อแบคทีเรีย, Ralstonia solanacear avirulent , Ralstonia solanacearum , virulent str
ป.พิเศษ 0822544วิภาวดี ชำนาญการใช้สารฆ่าแมลงและสารสะกัดหยาบจากพืชบางชนิดควบคุมแมลงศัตรูถั่วฝักยาวUse of some insecticides and plant crude extracts to control insect pests of yard long bean การใช้สารฆ่าแมลง, สารสะกัดหยาบจากพืช, ควบคุมแมลงศ insecticides , plant crude extracts, control, i
ป.พิเศษ 0832544ปริศนา วงศ์ล้อมผลของการใช้สารสกัดจากพืชที่มีต่อตัวอ่อนระยะที่ 2 ของไส้เดือนฝอยรากปมEffect of crude extract on second stage larva of Root-knot nematode(Meloidogyne spp.) สารสกัดจากพืชที่ ,ไส้เดือนฝอยรากปมEffect of crude extract , second stage larva of Ro
ป.พิเศษ 0842545จิราพร สูงสุดพืชอาหารของผีเสื้อถุงทองป่าสูง ; Troides helena linn.(Lepidoptera : Papilionidae)Host association of the birdwing butterfly ; Troides helena linn.(Lepidoptera : Papilionidae)พืชอาหารของผีเสื้อถุงทอง , Troides helena linn., LHost association of the birdwing butterfly, Lepido
ป.พิเศษ 085(2)2545ธนศักดิ์ วรรณรัตน์ประสิทธิภาพของสาร Thiophanate methyl ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้ง(powdery mildew)ที่เกิดจากเชื้อ Oidium sp. ในถั่วลันเตา(Sweet pea)The effcacy of thiophanate methyl on powdery mildew control in sweet pea (Pisum sativum).Thiophanate methyl , การป้องกันกำจัด,โรคราแป้ง, pothiophanate methyl , powdery mildew, control , swe
ป.พิเศษ 086(2)2545นฤมล แหวนเพ็ชรพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในพืชผัก ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาResidues of Insecticides in Vegetables in Hatyai,Songkhlaพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงในพืชผัก Insecticides, Vegetables
ป.พิเศษ 087(2)2545พักตรปรีย์ เอี่ยวศิริการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อถุงทองป่าสูง (Troides helena)On the life history of birdwing butterfly (Troides helena)การศึกษาวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อถุงทอง, Troides hele birdwing butterfly, Troides helena
ป.พิเศษ 088(2)2545มนัสวี พัฒนกุลสำรวจชนิดของแมลงวันผลไม้ที่เข้าทำลายพืชตระกูลแตงในระยะดอกและผลอ่อนSurvey of Curcubits Fruit Flies from their flower and fruit setting stages.สำรวจชนิดของแมลงวันผลไม้, พืชตระกูลแตง Curcubits Fruit Flies
ป.พิเศษ 089(2)2545รัชดา เจริญสุขศัตรูของหญ้าโขย่งและศักยภาพในการควบคุมโดยชีววิธีPests of Rottboellia cochinchinensis and Their Potential for Biological Control.ศัตรูของหญ้าโขย่ง, การควบคุมโดยชีววิธีPests of Rottboellia cochinchinensis and , Potenti
ป.พิเศษ 0902545สุรัฐ สุวรรณกิจประสิทธิภาพของสาร Tetraconazole ในการป้องกันกำจัดโรคราแป้ง(powdery mildew)ที่เกิดจากเชื้อ Oidium sp. ในถั่วลันเตา(Sweet pea)The effcacy of tetraconazole methyl on powdery mildew control in sweet pea(Pisum sativum).Tetraconazole , การป้องกันกำจัด,โรคราแป้ง, powderytetraconazole methyl, powdery mildew, control , s
ป.พิเศษ 091(2)2545เอกราช ดนยาเล๊ะอิทธิพลของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadiacchta excelsa Jack.)ต่อการลดการวางไข่ของแมลงวันแตง(Bactrocera cucurbitae Coquillett.)บนผลแตงกวา(Cucumis sativus Linn.)The Effect of Thiem (Azadiacchta excelsa Jack.) Seed Kernel Extracts on Oviposition Reduction of Melon Fly (Bactrocera cucurbitae Coquillett.)on Cucumber Fruit.(Cucumis sativus Linn.)สารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง, Azadiacchta excelsa JackAzadiacchta excelsa, Seed Kernel Extracts, Ovipos
ป.พิเศษ 092(2)2546กนกอร วุฒิวงศ์การลดปริมาณการใช้สารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟนโดยผสมสารจับใบเลตรอน ซีเอส-7Reduction in Rate of Carbosulfan Application by Mixing with surfactant Latron CS-7การลดปริมาณการใช้สารฆ่าแมลง, คาร์โบซัลแฟน, สารจับใReduction in Rate of Carbosulfan , surfactant Latr
ป.พิเศษ 093(2)2546กัลโซม มะการเปรียบเทียบความรุนแรงของเชื้อ Phytophthora botryosa Cheeที่แยกได้จากสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาVirulence comperison of Phytophthora botryosa Chee Isolated form Hevea Plantation in Songkla Province Phytophthora botryosa Virulence comperison of Phytophthora botryosa, Is
ป.พิเศษ 094(2)2546เกศสุดา เยาวะราชการสำรวจแมลงวันผลไม้ในพืชตระกูลแตงSurvey of Fruit Flies in the Cucurbit Plantsการสำรวจแมลงวันผลไม้, พืชตระกูลแตงSurvey of Fruit Flies , Cucurbit
ป.พิเศษ 095(2)2546ขนิษฐา ปานแก้วผลของสารเพิ่มประสิทธิภาพบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟนEffect of Some Adjuvants on Activity of Carbosulfan Insecticideผลของสารเพิ่มประสิทธิภาพ, การออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงAdjuvants on Activity , Carbosulfan Insecticide
ป.พิเศษ 096(2)2546ขวัญนภา บุญยรัตน์ผลของความเข้มข้นของสารเลตรอน ซีตเอส-7ต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟนEffect of Concentration of Latron CS-7 on Activity of Carbosanfan Insecticideผลของความเข้มข้นของสารเลตรอน ซีตเอส-7, สารฆ่าแมลงConcentration of Latron CS-7 , Carbosanfan Insecti
ป.พิเศษ 097(2)2546ชฎาภรณ์ คงแก้วศรีผลของกรดเปอร์อะซิติกในการห่อผลชมพู่เพื่อลดการทำลายของเพลี้ยไฟ(Scirtothrips dorsalis Hood)และโรคแอนแทรคโนส(Colletotrichum gloeosporioides)The Effect of Paracetic Acid on Rose Apple Fruit Wraping for reducing the Fruit damaged of Thrips (Scirtothrips dorsalis Hood)and Anthracnose(Colletotrichum gloeosporioides)diseaseผลของกรดเปอร์อะซิติก, เพลี้ยไฟ, Scirtothrips dorsaThe Effect of Paracetic Acid, Rose Apple Fruit, Fr
ป.พิเศษ 098(2)2546ซูไรด้า อาแวศัตรูของหญ้าขจรจบดอกเหลือง(Pennisetum setosum )และกระดุมใหญ่(Borreria latifolia)และศักยภาพการควบคุมโดยชีววิธีPest of Pennisetum setosum and Borreria latifolia and Their Potential for Biological Controlศัตรูของหญ้าขจรจบดอกเหลือง, Pennisetum setosum , กPennisetum setosum , Borreria latifolia , Biologic
ป.พิเศษ 099(2)2546ฐิติกาญจน์ ทรัพย์ทวีจรุงอิทธิพลของ pH และสารแขวนลอยในน้ำต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงบางชนิดโดยวิธีหยดลำตัวInfluence of pH Solid Particles in water on Activity of Some Insecticides by Topical Method pH , สารฆ่าแมลงInfluence of pH Solid Particles in water, Insecti
ป.พิเศษ 1002546นพรัตน์ นาคถั่วผลของกรดเปอร์อะซิติกในการห่อผลฝรั่งเพื่อลดการเข้าทำลายของโรคแอนแทรคโนสและเพลี้ยไฟThe Effect of paracetic Acid on Guava Wraping for Reducing the Fruit Damaged of Thrips and Anthracnose Diseaseผลของกรดเปอร์อะซิติก,โรคแอนแทรคโนส, เพลี้ยไฟ Fruit Damaged , Thrips , Anthracnose Disease
ป.พิเศษ 101(2)2546นฤมล คงสันต์การศึกษาชีวประวัติมวนเพชรฆาตศัตรูชันโรงLife history study of the Assassin Bug;A predator of Stingless Beesการศึกษาชีวประวัติ, มวนเพชรฆาต, ศัตรูชันโรงpredator of Stingless Bees
ป.พิเศษ 102(2)2546มานิตร แสงจันศิริประสิทธิภาพในการไล่แมลงของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirechta excelsa Jack.)ในการควบคุมการทำลายของแมลงวันแตง(Bactrocera cucurbitae Coquillett.)ในบวบ(Luffa acutnagula Roxb.)The Insect Repellent Efficacy of oil Extracts from Theim Seed Kernel for Melon Fly (Bactrocera cucurbitae Coquillett.) Control on Angled gourd (Luffa acutnagula Roxb.) การไล่แมลง, สารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง , AzadirechThe Insect Repellent Efficacy , oil Extracts from
ป.พิเศษ 1032546เยาวลักษณ์ ทองมิตรศัตรูหญ้าน้ำนมราชสีห์(Euphobia hirta Linn.)และศักยภาพในการควบคุมโดยชีววิธีPests of Garden Spurge (Euphobia hirta Linn.)and Their Potential for Biological Controlศัตรูหญ้าน้ำนมราชสีห์, Euphobia hirta Linn., การคPests of Garden Spurge (Euphobia hirta Linn.)and T
ป.พิเศษ 104(2)2546วิดาวรรณ เพ็งแก้วศัตรูหญ้าตีนกา(Eleusine indica L.)และศักยภาพในการควบคุมโดยชีววิธีpest of Yah-teen-ka(Eleusine indica L.)and Their Potential for Biological controlศัตรูหญ้าตีนกา , Eleusine indica , การควบคุมEleusine indica , Biological control
ป.พิเศษ 105(2)2546วีนัส เส็นสะเหพลวัตต์ประชากรผีเสื้อมวนหวานในสวนลองกองPoppulation Dynamics of Fruit Piercing Moths in Longkong ประชากรผีเสื้อมวนหวาน , สวนลองกองPoppulation Dynamics , Fruit Piercing Moths , Lon
ป.พิเศษ 106(2)2546แวรอฮานา แปเฮาะอีเลการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อราPhytophthora botryosa CheeของยางพาราโดยชีววิธีScreening of Bacterial Antagoists for Biological Control of Phytophthora botryosa Chee in Hevea brasiliensis Mucll.Agr.การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ , การควบคุมเชื้อรา PScreening of Bacterial Antagoists , Biological Con
ป.พิเศษ 107(2)2546ศศิวรรณ เพ็ชร์สังฆ์ผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการควบคุมหนอนกระทู้ผักThe Effect of Some Botanical Crude Extracts on Common Cutworm,Spodoptera litura F.Control สารสกัดจากพืชบางชนิด, การควบคุม, หนอนกระทู้ผักBotanical Crude Extracts, Common Cutworm, Spodopte
ป.พิเศษ 108(2)2546ศรัณยา สว่างภพผลของรังสีแกมมาและอายุดักแด้ต่อการเป็นหมันของแมลงวันผลไม้Bactrocera dorsalis Hendel,(Diptera:Tephritidae)Effect of Gamma irradiation and ages of pupae on sterility of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis Hendel,(Diptera:Tephritidae)ผลของรังสีแกมมา, หมัน, แมลงวันผลไม้, Bactrocoriental fruit fly, Bactrocera dorsalis , Diptera,
ป.พิเศษ 109(2)2546อารีรัตน์ บุญรินทร์อิทธิพลของpHและสารแขวนลอยในน้ำต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงบางชนิดโดยวิธีจุ่มใบInfluence of pH and Solid Particles in water on Activity of Some Insecticides by Leaf Dipping Method pH , สารฆ่าแมลง pH , Solid Particles, Insecticides, Leaf Dipping
ป.พิเศษ 110(2)2546อรุณรัตน์ สงสังข์การศึกษาอัตราและระยะเวลาในการพ่นที่เหมาะสมของสารAmitraz20%w/vECในการป้องกันและกำจัดไรแดงแอฟริกันEutetranychus africanus(Tucker)บนส้มโอStudy on the optimum rates and time of the application of Amitraz20%w/vEC for controlling Red spider mite Eutetranychus africanus(Tucker) on pomelo สารAmitraz20%w/vEC, การป้องกันและกำจัด, ไรแดงแoptimum rates and time Amitraz20%w/vEC, controll
ป.พิเศษ 1112546เอื้อมพร คล้ายนาวินการศึกษาชนิด ความหลากหลาย และแหล่งที่อยู่อาศัยของปลวกในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์On the Species Diversity and Natural Habitat of Termite at Prince of Songkla University,Hat Yai Campusการศึกษาชนิด, ความหลากหลาย, แหล่งที่อยู่อาศัย,Natural Habitat , Termite
ป.พิเศษ 112(2)2546อัญชลี ทองช่วยอิทธิพลของระยะเวลาที่สารฆ่าแมลงอยู่ในน้ำที่มีอนุภาคแขวนลอยต่อการออกฤทธิ์ควบคุมแมลงInfluence of Exposed Duration of Insecticide to Suspended Particles in Water on Their Activity for controlling Insect สารฆ่าแมลง, การออกฤทธิ์ควบคุมแมลงInsecticide , controlling Insect
ป.พิเศษ 1132547จารุณี หนูมากเปรีบยเทียบการใช้มูลโคแลพปุ่ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟางComparision of cow manure and bio-fertillzer as supplementary nutrients for straw mushroom cultivation. ปุ่ยอินทรีย์ชีวภาพ, การเพาะเห็ดฟาง straw mushroom
ป.พิเศษ 114(2)2547ชนิดา แสนโคตรผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยปลาต่อการเกิดโรคของเชื้อ Alternaria porri สาเหตุโรคใบจุดสีม่วงของหอมEffects of Fish-emulsion on the Disease Incidence of Purple bloth : Alternaria porriปุ๋ยปลา, Alternaria porri ,โรคใบจุดสีม่วงของหอม Fish-emulsion , Disease , Alternaria porri
ป.พิเศษ 115(2)2547ชิดชนก พูนสวัสดิ์ผลของสารเพิ่มประสิทธิภาพบางชนิดต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงอิมิดาโคลพริด ในการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วฝักยาวEffect of Some Adjuvants on Activity of Imidacloprid Insecticide in Controlling Cowpea Aphidsสารฆ่าแมลง, อิมิดาโคลพริด, การควบคุม, เพลี้ยอ่อนถัAdjuvants, Insecticide, Controlling, Cowpea Aphids
ป.พิเศษ 1162547ญาดา หมาดหนุดโรครากและลำต้นเน่าของถั่วฝักยาวเกิดจากเชื้อ Unidentified Sterile MyceliaRoot and Stem Rot of Yard Long Bean Caused by the Unidentified Sterile Myceliaโรคราก, ลำต้นเน่า, ถั่วฝักยาว, Unidentified SteriRoot and Stem Rot , Yard Long Bean, Unidentified S
ป.พิเศษ 1172547ณัฐวดี สมบัติเทพสุทธิ์การทดสอบสารสกัดของสะเดาช้าง ขมิ้นชัน บอระเพ็ด และตระไคร้หอม เพื่อลดการวางไข่ของผีเสื้อหนอนใยผักบนคะน้าThe testing of extracts from giant neem,tumeric,heart-leaved moon seed and lemon grass for reducing oviposition of Diamond backmoth on chinese kaleสารสกัดของสะเดาช้าง, ขมิ้นชัน, บอระเพ็ด, ตระไคThe testing of extracts from giant neem, tumeric,
ป.พิเศษ 1182547ดูนียานา หะยีสะมะแอการจำแนกระยะตัวอ่อนของยุงรำคาญ Culex quinquefasciatus.Separtion of Urban Mosquito,Culex quinquefasciatus,Larval Instars.การจำแนกระยะตัวอ่อนของยุงรำคาญ, Culex quinquefascUrban Mosquito, Culex quinquefasciatus, Larval Ins
ป.พิเศษ 119(2)2547ธนภัค แสงมุณีอิทธิพลของอนุภาคแขวนลอยที่มีต่อการออกฤทธิ์ของสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมEffect of Suspended Particles on Activity of Systemic insecticidesสารฆ่าแมลงชนิดดูดซึมSystemic insecticides
ป.พิเศษ 120(2)2547เพ็ญภัค เสาวภาคย์ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยปลาต่อการเกิดโรคของเชื้อ Sclerotium rolfsii สาเหตุโรคลำต้นเน่าแห้งของกล้วยไม้Effects of Fish-Emulsion on the Diease Incidence of Orchid Stem rot : Sclerotium rolfsii การใช้ปุ๋ยปลา, การเกิดโรคของเชื้อ Sclerotium rolfEffects of Fish-Emulsion, Diease Incidence of Orc
ป.พิเศษ 1212547มณทิชา นาวงษ์ผลของผลิตภัณฑ์สารฆ่าแมลง Xentari และ Florbac F.C. ในการลดจำนวนหนอนกระทู้หอม Spodotera exigua (Hubner)บนยอดองุ่น-สารฆ่าแมลง, Xentari , Florbac F.C. , หนอนกระทู้ห-
ป.พิเศษ 1222547ยุวดี ช้างแก้วประสิทธิภาพของน้ำมันชนิดต่างๆในการกำจัดลูกน้ำและตัวโม่งของยุงรำคาญEfficacy of Some Oils against Larvae and Pupae of the Nuisance Mosquito (Culex quinquefasciatus) การกำจัดลูกน้ำ, ยุงรำคาญOils against Larvae and Pupae, Nuisance Mosquito
ป.พิเศษ 123(2)2547รัชนี นิลละออการศึกษาความเสียหายและช่วงเวลาการเข้าทำลายของผีเสื้อมวนหวานในส้มStudies on Damage and Attacking Time of Fruit Piercing Moths in Citrus ผีเสื้อมวนหวาน, ส้มFruit Piercing Moths , Citrus
ป.พิเศษ 1242547วัลยา บรมสุขดีกรีเดย์ของแมลงวันหนอนชอนใบ Liriomyza sativae Blanchard ในผักกวางตุ้ง Brassica chinensis Jusl.Degree-day of Vegetable Leaf Miner Liriomyza sativae Blanchard on Pak Choi Brassica chinensis Jusl.ดีกรีเดย์ของแมลงวันหนอนชอนใบ, Liriomyza sativae BDegree-day, Vegetable, Leaf Miner , Liriomyza sa
ป.พิเศษ 1252547วุฒิศักดิ์ ห่อหุ้มการทดสอบสารเพิ่มประสิทธิภาพBREAK-THRU S 240 และ BREAK-THRU S 321กับสารฆ่าแมลงอะบาเม็คตินและทีบูเฟนไพเรด ในการลดการทำลายของหนอนชอนใบส้มThe test of adjuvant BREAK-THRU S 240 และ BREAK-THRU S 240 and BREAK-THRU S 240 และ BREAK-THRU S 321 with combinated Abamectin and Tebufenpyrad to reduce citrus leaf damaged by citrus leaf minerBREAK-THRU S 240 , BREAK-THRU S 321, สารฆ่าแมลงอThe test of adjuvant, BREAK-THRU S 240, BREAK-THRU
ป.พิเศษ 1262547สุวิมล วงศ์พลังการหาดีกรีเดย์ของแมลงวันหนอนชอนใบ(Liriomyza sativae Blanchard)ในถั่วฝักยาว(Vigna sesquipedalis Koern)Degree day of Vegetable Leaf Miner (Liriomyza sativae Blanchard) on Yardlong bean (Vigna sesquipedalis Koern) ดีกรีเดย์ของแมลงวันหนอนชอนใบ, Liriomyza sativae Degree day of Vegetable Leaf Miner (Liriomyza sati
ป.พิเศษ 127(2)2547อนุสรณ์ ขวัญคงบุญผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยปลาต่อการเกิดของเชื้อ Phytophthora palmivora สาเหตุโรคเน่าดำของกล้วยไม้Effects of Fish Emulsion on the Disease Incidence of Orchid Black rot : Phytophthora palmivora การใช้ปุ๋ยปลา, Phytophthora palmivora, สาเหตุโรEffects of Fish Emulsion, Disease Incidence , Orch
ป.พิเศษ 128(2)2547อัญชุมา อักษรสิทธิ์การใช้ประโยชน์จากชานอ้อยเพาะเห็ดฟาง Volvariella volvacea(Bull.ex.Fr.)Sing.Utilization of bagasse for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea(Bull.ex.Fr.)Sing. การเพาะเห็ดฟาง, Volvariella volvacea straw mushroom ,Volvariella volvacea
ป.พิเศษ 129(2)2547จารุณี หนูมากเปรียบเทียบการใช้มูลโคและปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเป็นอาหารเสริมในการเพาะเห็ดฟางComparison of cow manure and bio-fertilizer as supplementary nutrients for straw mushroom cultivation มูลโค, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ, อาหารเสริม, การเพาะเcow manure , bio-fertilizer, straw mushroom cultiv
ป.พิเศษ 1302548เดชพนต์ โกศัยกานนท์ผลของสารเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้สารสกัดน้ำมันสะเดาช้างต่อการควบคุมลูกน้ำและตัวโม่งยุงรำคาญEffect of Adjuvants on Neem Oil Efficacy for Controlling Larvae and Pupae of Nuisane Mosquito (Culex quinquefasciatus) สารสกัดน้ำมันสะเดาช้าง, การควบคุม, ลูกน้ำ, ยุงรำEffect of Adjuvants , Neem Oil Efficacy for Contro
ป.พิเศษ 131(2)2548ปฏิมาพร ปลอดภัยผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยปลาต่อการเกิดโรคของเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกEffects of Fish-emulsion on the Disease Incidence of Anthracnose : Colletotrichum gloeosporioides การใช้ปุ๋ยปลา, การเกิดโรคของเชื้อ ColletotrichumEffects of Fish-emulsion , the Disease Incidence,
ป.พิเศษ 132(2)2548พรจรส โตญาติมากการสำรวจปริมาณของแมลงในแปลงรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้A survey of insects in the collection and conservation planting areas of native treesการสำรวจแมลง insects , collection , conservation planting area
ป.พิเศษ 1332548เพ็ญนภา ฤทธิมาสปริมารและการแพร่กระจายของมดแดงในมะม่วงสายพันธุ์ต่างๆAbundance and Distribution of Weaver Ant (Oecophylla smaragdina Fabricius)in Various Mango Varieties มดแดง, มะม่วง Weaver Ant, Oecophylla smaragdina Fabricius
ป.พิเศษ 1342548มยุรฉัตร เกื้อชูผลของจำนวนรังมดแดงต่อปริมาณของมดชนิดอื่นและแมลงศัตรูมะม่วงEffect of Net Density of Weaver Ant,Oecophylla smaragdina (Fabricious),on Abundance of Other Ant Species and Insect Pests of Mango มดแดง, มด, แมลงศัตรูมะม่วงWeaver Ant, Oecophylla smaragdina , Insect Pest
ป.พิเศษ 1352548วงเดือน ศรีแก้วนวลการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยทำหัวเชื้อเห็ดฟางUtilization of bagasses for spawning of straw mushroom [Volvaceae(Bull.Ex.Fr.)Sing.เห็ดฟางstraw mushroom ,Volvaceae
ป.พิเศษ 1362548วรรณรัตน์ ฮุ้ยสกุลประสิทธิภาพของไตรโคเดอร์มา(Trichoderma spp.)ในการควบคุมโรครากเน่าในพริกEfficacy of Trichoderma spp. as a Biological Control of Sclerotium Foot and Root Rot of Chilli ไตรโคเดอร์มา, Trichoderma spp., การควบคุมโรครากเนEfficacy of Trichoderma spp., Biological Control
ป.พิเศษ 1372548วนิดา เพ็ชร์ลมุลการควบคุมโรคโคนเน่าระดับคอดินของแตงกวาที่เกิดจากเชื้อ Pythium sp.โดยใช้ Trichoderma spp.The Control of Pythium Damping-off of Cucumber by Trichoderma spp.การควบคุม,โรคโคนเน่าระดับคอดิน, แตงกวา, Pythium Control , Pythium , Damping-off, Cucumber , Tri
ป.พิเศษ 1382548วัชรินทร์ นุชนงค์การทดสอบประสิทธิภาพสาร acetamiprid (Mospilan) 2.85%W/V EC ในการป้องกันเพลี้ยจั๊กจั่นฝ้าย Amrasca biguttula biguttula Ishida ในกระเจี๊ยบเขียวEfficacy test of acetamiprid (Mospilan) 2.85%W/V EC for cotton leafhopper, Amrasca biguttula biguttula Ishida control on green okra. สาร acetamiprid , Mospilan , 2.85%W/V EC , การปEfficacy test of acetamiprid , Mospilan 2.85%W/V
ป.พิเศษ 1392548สุภาวดี นาคแท้เชื้อราทนร้อนและเชื้อราเจริญในอุณหภูมิสูง จากบ่อน้ำพุร้อน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราชThermotolerant and Thermophilic Fungi in Hot Spring at Amphour Bang Kan,Changwat Nakornsrithumarat.เชื้อราทนร้อน, อุณหภูมิสูง , บ่อน้ำพุร้อน Thermotolerant , Thermophilic Fungi
ป.พิเศษ 1402548สุวิษา สุวรรณชาติราฝุ่นในตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติDustborne Fungi in Faculty of Natural Resources Buildingราฝุ่น Dustborne Fungi , Faculty of Natural Resources
ป.พิเศษ 1412548เสาวณี เวชประพันธ์การดึงดูดเพลี้ยไฟโดยใช้กับดักกาวเหนียวสีต่างๆในมังคุดAttraction of Thrips to Colored Sticky Traps in Mangosteen เพลี้ยไฟ, กับดักกาวเหนียว Attraction of Thrips, Colored Sticky Traps, Mango
ป.พิเศษ 1422548อรกมล ฤคดีการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟในทรงพุ่มมังคุดDistribution of Thrips in Mangosteen Canopyการแพร่กระจายของเพลี้ยไฟ Distribution of Thrips , Mangosteen Canopy
ป.พิเศษ 1432549กิตติพงษ์ ช่วยเมืองการใช้ประโยชน์จากถุงขี้เลื่อยใช้เเล้วเพาะเห็ดฟางVolvariella volvacea (Bull.ex.Fr.)SingUtilization of used saw dust for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea (Bull.ex.Fr.)Sing การเพาะเห็ดฟาง, Volvariella volvacea straw mushroom, Volvariella volvacea
ป.พิเศษ 1442549จริญญา กู้เจริญพันธุ์การคัดเลือกเชื้อไตรโคเดอร์มา(Trichoderma spp.)เพื่อควบคุมโรครากเน่าแห้งของกล้วยไม้Screening of Trichoderma spp.for Controlling Sclerotium rolfsii of Orchidการคัดเลือกเชื้อไตรโคเดอร์มา, Trichoderma spp. ,Screening of Trichoderma spp., Controlling, Scl
ป.พิเศษ 1452549นลินนา เหมสนิทระดับความเสียหายของโรคเน่าคอดินแตงกวาที่เกิดจากเชื้อSclerotium sp.Damage Threshold of Cucumber Damping off,Sclerotium sp.โรคเน่าคอดินแตงกวา, Sclerotium sp.Damage Threshold of Cucumber Damping off, Scleroti
ป.พิเศษ 1462549นูรียะห์ หะยอการศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธุ์และการวางไข่ของผีเสื้อไหมสายพันธุ์พื้นเมืองและสายพันธุ์ต่างประเทศStudies on Mating and Oviposition Behaviors of Silkmoth,Native and Foreign Varieties.ผีเสื้อไหม Mating , Oviposition, Behaviors , Silkmoth, Native
ป.พิเศษ 1472549ปิยพงศ์ ไชยมุดการคัดเลือกเชื้อBacillus spp.ในการควบคุมโรคเน่าคอดินของแตงกวาที่เกิดจากpytium aphanidematumScreening of Bacillus spp.for Controlling pytium aphanidematum Cucumber Damping-offการคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp., การควบคุม,โรคเน่าScreening of Bacillus spp., Controlling , pytium a
ป.พิเศษ 1482549พิทักษ์ โฉมทองการศึกษาการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้ในกระท้อนStudy on fly Infestation of Santo แมลงวันผลไม้ Study on fly Infestation of Santo
ป.พิเศษ 1492549พิมพ์ภัทรา พุ่มเหลื่อมการคัดเลือก Bacillus spp.เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสที่ติดมากับเมล็ดพริกScreening of Bacillus spp.for Controlling Anthracnose Seed-borne Disease of Chilliการคัดเลือก Bacillus spp., ควบคุม,โรคแอนแทรคโนส, Screening of Bacillus spp., Controlling , Anthrac
ป.พิเศษ 1502549มยุรฉัตร ชอบแต่งการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเคมีภัณฑ์กับชีวภัณฑ์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเเอนแทคโนสEffect of Chemical Fungicides and Bio-Fungicide on the Control of Anthracnose Causal Agent เคมีภัณฑ์, ชีวภัณฑ์, การควบคุม, โรคเเอนแทคโนสEffect of Chemical Fungicides , Bio-Fungicide ,
ป.พิเศษ 1512549ยาวารีย๊ะห์ สาเมาะตารางชีวิตระยะตัวอ่อนของแมลงช้างปีกใสMallada basalis(Walker)โดยใชไข่แมลงวันผลไม้เป็นอาหารLife Table of Larval Stage Lacewing,Mallada basalis(Walker),Reared on Fruit Fly Eggsตารางชีวิต, แมลงช้างปีกใส, Mallada basalis, แมลงLife Table of Larval Stage Lacewing, Mallada basal
ป.พิเศษ 152(2)2549วนิดา อินทรสุขอิทธพลของกับดักเหนียว สีและรูปร่างต่างๆต่อแมลงวันผลไม้Effect of Differential Colors and Shape of Sticky Trap for the Attracting Fruit Fly กับดักเหนียว, แมลงวันผลไม้Fruit Fly
ป.พิเศษ 1532549แวซง อาแวการคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp.เพื่อควบคุมโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้Screening of Bacillus spp.for controlling Orchid Dry Root Rotการคัดเลือกเชื้อ Bacillus spp., ควบคุม, โรคเน่าแห้Screening of Bacillus spp., controlling, Orchid D
ป.พิเศษ 1542549วัตถาภรณ์ จันทร์แก้วเชื้อราจากเครื่องปรับอากาศในอาคารFungi Colonization of Air Conditionning Systems in Buildingเชื้อราจากเครื่องปรับอากาศในอาคารFungi Colonization of Air Conditionning Systems
ป.พิเศษ 155(2)2549ศรัณยู อนุกูลการศึกษาวัฏจักรชีวิตมวนปีกแก้วมะลิ(Corythauma ayyari,Hemiptera : Tingidae)-การศึกษาวัฏจักรชีวิตมวนปีกแก้วมะลิ, Corythauma ayy-
ป.พิเศษ 1562549สาทิศ รักษาฐานข้อมูลสื่อการสอนโรคและแมลงศัตรูไม้ผลเขตร้อนData base for teaching on disease and insect pests of tropical fruit cropฐานข้อมูลสื่อการสอน,โรค, แมลงศัตรู,ไม้ผลเขตร้อนData base, disease , insect pests , tropical frui
ป.พิเศษ 1572549สุกัญญา เวทยาลักษณะอาการของต้นกล้าเกรฟฟรุต(Citrus paradisi Macf)ที่เกิดจากเชื้อซิตรัสทริสเตซาไวรัสสายพันธุ์ไทยSymtoms of Grapefruit (Citrus paradisi Macf)Cauaed by Thai Isolates of Citrus Triisteza Virus Citrus paradisi Macf, ซิตรัสทริสเตซาไวรัส Citrus Triisteza Virus
ป.พิเศษ 158(2)2549สุภางคนา ถิรวุธชีวประวัติของหนอนผีเสื้อทำลายยอดมะลิLife history of the Leaf Eating Caterpillar on Jasmine Plantชีวประวัติของหนอนผีเสื้อ, มะลิ Leaf Eating Caterpillar , Jasmine Plant
ป.พิเศษ 159(2)2549สุมิตรา มะนะโสตารางชีวิตระยะตัวอ่อนของด้วงเต่ามะเขือ12จุด(Epilachna duodecastigma)Life Table of Larval Stage 12 Spotted Lady Beetle Epilachna duodecastigmaตารางชีวิต, ด้วงเต่ามะเขือ 12 จุด, Epilachna duodeLife Table of Larval Lady Beetle , Epilachna duode
ป.พิเศษ 160(2)2549แสนภพ ถนอมนามผลกระทบต่อปริมาณสารคลอโรฟิลล์ในใบมะลิจากการเข้าทำลายของมวนปีกแก้วมะลิ;Corythauma ayyari Drake (Hemiptera:Tingidae)Chlorophyll Density in Jasmine Leaf Affected by the Lace Wing Bug;Corythauma ayyari Drake (Hemiptera:Tingidae) สารคลอโรฟิลล์, มะลิจ, มวนปีกแก้วมะลิ, CorythaumaLace Wing Bug, Corythauma ayyari Drake, Hemiptera
ป.พิเศษ 1612549อนุสรา จำปาดวงการตรวจหาเชื้อกรีนนิ่งในพืชอาศัยตามธรรมชาติโดยเทคนิคพีซีอาร์Detection of Greening Bacterium by PCR Natural Host Plantsการตรวจหาเชื้อกรีนนิ่ง, เทคนิคพีซีอาร์Detection, Greening Bacterium, PCR, Natural Host
ป.พิเศษ 162(2)2549อมาวดี ไชยชนะการพัฒนาของอาการลำต้นบุ๋มในต้นส้มโอเชี่ยนติดเชื้อซิตรัสทริสเตซาไวรัสสายพันธุ์ไทยDevelopment of Stem Pitting in Ocean Mandarin Infected with Thai Isolate of Citrus Tristeza Virusต้นส้มโอเชี่ยน, ซิตรัสทริสเตซาไวรัส Citrus Tristeza Virus
ป.พิเศษ 1632550กิติมา คำบำรุงฤทธิ์การขับไล่ของสารสกัดเมล็ดสะเดาช้าง น้ำมันตะไคร้หอม และลูกเหม็นที่มีต่อมดน้ำผึ้ง(Anoploepis gracilipes Smith)Repellent Action of Thiam Seed Extract,Citronella oil and Naphthalene on the Yellow Crazy Ant (Anoploepis gracilipes Smith)สารสกัดเมล็ดสะเดาช้าง, น้ำมันตะไคร้หอม, ลูกเหม็นRepellent Action of Thiam , Seed Extract, Citronel
ป.พิเศษ 164(2)2550จรัญ เจียรประวัติการเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของตัวเต็มวัยและตัวอ่อนแมลงวันผลไม้ Bactrocera correcta (Bezzi) และ Bactrocera dorsalis (Hendel) (Tephritidae : Diptera)External Morphology Comparison on Adult and Larval Stages of Bactrocera correcta (Bezzi) and Bactrocera dorsalis (Hendel) (Tephritidae : Diptera)แมลงวันผลไม้, Bactrocera correcta, Bactrocera dorExternal, Morphology, Comparison on Adult and La
ป.พิเศษ 165(2)2550จุฑาทิพย์ เพ็ชรสมบูรณ์ผลของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadiracchta excelsa Jack.) ต่อการไล่การดูดเลือด และการวางไข่ของยุงรำคาญ(Culex quinquefasciatus Say.)Effects of Thiam (Azadiracchta excelsa Jack.) Seed Extracts on Repellency,Biood Feeding and Mosquitoes (Culex quinquefasciatus Say.) สารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง, Azadiracchta excelsa Effects of Thiam , Azadiracchta excelsa , Seed Ext
ป.พิเศษ 166(2)2550ซูใบด๊ะ สาและการทดสอบประสิทธิภาพแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata ที่เลี้ยงด้วยอาหารเทียมสูตรปกติและสูตรผสมน้ำฝรั่ง(แบบไม่ให้เลือกเบียน)Relative Effective of Parasitoid Diachasmimorpha longicaudata from Normal Diet and Diet Mixed with Guava Juice (No Choice test)แตนเบียน, Diachasmimorpha longicaudata, อาหารเทParasitoid, Diachasmimorpha longicaudata, Guava Ju
ป.พิเศษ 167(2)2550ณรงค์ งามภาษีเจริญกุลผลของผลิตภัณฑ์จากพืชบางชนิดต่อการควบคุมยุงรำคาญ(Culex quinquefasciatus Say.)Effects of Some Plant Products on Mosquito (Culex quinquefasciatus Say.) Controllingยุงรำคาญ, Culex quinquefasciatus Mosquito , Culex quinquefasciatus Say, Controlling
ป.พิเศษ 168(2)2550ทิพรัตน์ ลิมประเสริฐกุลการใช้ถุงขี้เลื่อยที่ใช้แล้วเพาะเห็ดฟางในถุงปุ๋ยUtilization of used saw dust for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea (Bull.ex.Fr.) Sing. in fertilizer bag.การเพาะเห็ดฟาง straw mushroom ,Volvariella volvacea , fertilizer
ป.พิเศษ 169(2)2550นราวุฒ ทองนุ่นการศึกษาพิษของสาร deltamethrin 1% w/w (Deltaforce1 EC)บนยุงลาย(Aedes aegypti)และปลาหางนกยูง(Poecilia reticulate)โดยการฉีดพ่นแบบหมอกควันด้วยเครื่อง Swingfog SN50The Toxicity Study of deltamethrin % w/w (Deltaforce1 EC) Applied by Fogging Spray with Swingfog SN50 on Aedes Mosquito (Aedes aegypti) and Gambuchia (Poecilia reticulate)สาร deltamethrin 1% w/w, Deltaforce1 EC , ยุงลาย, deltamethrin % w/w , Deltaforce1 EC , Aedes Mosqu
ป.พิเศษ 1702550เนตรนภา อะเส็มการใช้ถุงขี่เลื้อยที่ใช้แล้วเพาะเห็ดฟางในตะกร้าพลาสติกUtilization of used saw dust for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea(Bull.ex.Fr.)Sing.in plastic basketการเพาะเห็ดฟางstraw mushroom, Volvariella volvacea
ป.พิเศษ 171(2)2550ปรารถนา อัตตะมณีผลของคุณภาพน้ำต่อการวางไข่ของยุงลาย,Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae)Effect of Water Quality on Oviposition of Mosquito,Aedes aegypti Linnaeus (Diptera : Culicidae)คุณภาพน้ำ, การวางไข่, ยุงลาย, Aedes aegypti LinnEffect of Water Quality on Oviposition of Mosquito
ป.พิเศษ 1722550นัยนา เปลี่ยนดีการศึกษาอิทธิพลของความชื้นและสายพันธุ์ของไม้ยางพาราต่อการเข้าทำลายของมอดทำลายไม้ยางพาราStudy on Effect of Wood Humidity and Rubber Wood Varieties on the Infestation of Rubber Wood Borers ความชื้น, มอด, ยางพาราRubber Wood Borers
ป.พิเศษ 173(2)2550พุฒตาล ทิพเพ็งอิทธิพลของสายพันธุ์ยางพาราต่อความชอบในการเข้าทำลายของมอด Sinoxylon conigerum. Lesne (Col., Bostrichidae)Effect of para-rubber wood varietis on Sinoxylon conigerum. Lesne (Col., Bostrichidae)damage preferanceยางพารา, มอด, Sinoxylon conigerum, Bostrichidae Effect of para-rubber wood , Sinoxylon conigerum,
ป.พิเศษ 1742550พูนสุข จันทรภักดีการยับยั้งของสารสกัดจากกระเทียมต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc.Inhibition of Allium sativum Linn. Extract to the Mycelial Growth of Sclerotium rolfsii Sacc.สารสกัดจากกระเทียม, Sclerotium rolfsii Inhibition of Allium sativum , Extract to the Myce
ป.พิเศษ 1752550พัชรินทร์ เจียรบุตรผลของน้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง (Azadirachta excelsa Jack.)ต่อการดูดเลือด การวางไข่ และการพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยของยุงลาย(Aedes aegypti L.)Effects of Thiam (Azadirachta excelsa Jack.) Seed Oil on Repellency, Blood Feeding,Oviposition and Development to Adult of Mosquito (Aedes aegypti L.) น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง , Azadirachta excelsa , ยุงลEffects of Thiam , Azadirachta excelsa Seed Oil o
ป.พิเศษ 1762550พนิดา แซ่เฉียการก่อโรคของ Rhizoconia solani (Khun)ในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพDisease incidence of Rhizoconia solani (Khun) Associated in Bio-extracts Fertilizerการก่อโรค, Rhizoconia solani , ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพDisease , Rhizoconia solani , Bio-extracts Fertil
ป.พิเศษ 1772550มนวดี พลายดัสถ์การทดสอบประสิทธิภาพแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata ที่ได้จากอาหารเทียมสูตรแตงกวาและปกติ(Choice test)Relative Effective of Parasitiod Diachasmimorpha longicaudata Reared from Diet Mixed with Cucumber and Normal Diet (Choice test)แตนเบียน, Diachasmimorpha longicaudata, อาหารเท Parasitiod Diachasmimorpha longicaudata Reared ,
ป.พิเศษ 1782550วรนันท์ คงจันทร์การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อราในมูลม้าPreliminary Studies on Horse Dung Fungi เชื้อราในมูลม้าDung Fungi
ป.พิเศษ 1792550วรวิทย์ ช่วยเอื้อสังเกตการเจริญและการแยกเชื้อราที่พบบนรวงรังปลวกGrowth Observation and Isolation of Fungi Associated on Termite Combs การแยกเชื้อรา, ปลวกGrowth Observation , Isolation of Fungi Associate
ป.พิเศษ 1802550วรรณวิสาข์ จันทร์แก้วการทดสอบประสิทธิภาพแตนเบียน Diachasmimorpha longicaudata ที่ได้จากอาหารเทียมสูตรผสมน้ำมะละกอและสุตรผสมน้ำแตงกวา กรณีใช้การทดลองแบบไม่เลือกเบียนRelative Effective of Parasitoid Diachasmimorpha longicaudata from Diets Mixed with Papaya and Cucumber juice (No Choice test) แตนเบียน , Diachasmimorpha longicaudata , อาหารเทRelative Effective, Parasitoid , Diachasmimorpha
ป.พิเศษ 1812550วรัชญ์ ตระหง่านการทดสอบพิษวิทยาของสาร temephos (LARBAIT)บนลูกน้ำยุงลาย(Aedes aegypit) และปลาหางนกยูง(Poecilia reticilate)The toxicity test of temephos (LARBAIT) on Aedes mosquitoe larvae (Aedes aegypit) and Gambruchia fishes(Poecilia reticilate) สาร temephos , ลูกน้ำยุงลาย, Aedes aegypit , ปลาThe toxicity test, temephos , LARBAIT, Aedes mosqu
ป.พิเศษ 1822550ศิริกาญจน์ เพ็ชรจำรัสอัตราการตายของแมลงดำหนามมะพร้าว(Brontispa longissima Gestro) โดยการจุ่มในเชื้อราเขียว(Metarhizium anisopliae(Metchnikoff)Sorokin)ที่ระดับความหนาแน่นของสปอร์แตกต่างกันMortality Rate of Coconut Hispine Beetle (Brontispa longissima Gestro) by Dipping Method at Different Concentrations of Green Muscardine Fungus (Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin) Spore Suspensionแมลงดำหนามมะพร้าว, Brontispa longissima Gestro, Mortality Rate of Coconut Hispine Beetle , Brontis
ป.พิเศษ 1832550สนธิมา ประดับความหลากหลายของมอดขี้ขุย(Bostrichidae, Coleoptera) ที่เข้าทำลายไม้ยางพาราแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทยStudy on Biodiversity of Rubber Wood Destroying Powder-Post Beetles (Coleoptera,Bostrichidae) in Southern Thailand.ความหลากหลายของมอดขี้ขุย, Bostrichidae , ColeopteBiodiversity of Rubber Wood , Powder-Post Beetles
ป.พิเศษ 1842550สุพรทิพย์ คชาสุวรรณการทดสอบเบื้องต้นของสมุนไพรตะไคร้หอมระเหยต่อการขับไล่ด้วงงวงข้าว ; Sitophilus oryzae (Linn.) (Coleoptera : Curculionidae)The Preliminary Test of Voletile Herbs as Repellent Substances on Rice Grain Weevil ; Sitophilus oryzae (Linn.) (Coleoptera : Curculionidae) สมุนไพรตะไคร้หอมระเหย, การขับไล่ด้วงงวงข้าว , SVoletile Herbs, Rice Grain Weevil , Sitophilus
ป.พิเศษ 1852550สุภาพร ทองมาการมีชชีวิตอยู่รอดของ Rhizoctonia solani (Khun) ในปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพSurvival of Rhizoctonia solani (Khun) in Bio- extracts Fertilizer Rhizoctonia solani , ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพSurvival of Rhizoctonia solani, Bio- extracts Fert
ป.พิเศษ 1862550เวณิต ดำจุติอิทธิพลของธัญพืชบางชนดต่ออัตราการสืบพันธุ์ของเหาหนังสือ Liposcelis entomophyla Enderiein (Psocoptera : Liposcelidae)The Effect of Diets on Reproductivity of Liposcelis entomophyla Enderiein (Psocoptera : Liposcelidae) ธัญพืช , การสืบพันธุ์, เหาหนังสือ, Liposcelis Reproductivity of Liposcelis, entomophyla Enderiei
ป.พิเศษ 187(2)2551ธาดา สุริยาประเสริฐดีกรีเดย์ของหนอนกระทู้ผักSpodoptera litura (Fabricius)ในผักคะน้า brassica alboglabra L.H.BaileyDegree-day of Common cutworm Spodoptera litura (Fabricius) On Kale brassica alboglabra L.H.Baileyดีกรีเดย์ของหนอนกระทู้ผักSpodoptera litura (FabricDegree-day of Common cutworm Spodoptera litura
ป.พิเศษ 1882551วรรณภา อุปถัมภ์ความทนทานของมอด Sinoxylon anale Lesne และ Heterobostrychus aequalis Waterhause (Coleoptera : Bostrichidae) ระยะตัวเต็มวัยต่อการอบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างๆHeat Tolerance of Two Bostrichics-Powder Post Beetles;Sinoxylon anale Lesne and Heterobostrychus aequalis Waterhause (Coleoptera : Bostrichidae) in Air Dried Oven Heast Treatmentมอด, Sinoxylon anale Lesne , Heterobostrychus aeqHeat Tolerance , Bostrichics-Powder Post Beetles,
ป.พิเศษ 189(2)2551วิเชษฐ์ กิจการอิทธิพลของปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต การระบาดของแมลงวันผลไม้ และโรคแอนแทรคโนสในพริกEffects of Fertilizers on Growth and Infestations of Fruit Fly and Anthracnose Diseases in Bell Chilliปุ๋ย, การระบาด, แมลงวันผลไม้ , โรคแอนแทรคโนส, พริEffects of Fertilizers, Fruit Fly, Anthracnose Dis
ป.พิเศษ 190(2)2551วิภารัตน์ แสงศรีจันทร์คุณสมบัติยับยั้งเชื้อราของสกัดจากใบบานบุรีสีม่วงต่อเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.และ Phytophthora palmivora Chee.Fungicidal Property of Allamnda violacea leaf Extract Against Sclerotium rolfsii Sacc.and Phytophthora palmivora Chee.สกัดจากใบบานบุรีสีม่วง, Sclerotium rolfsii , Fungicidal, Property of Allamnda violacea, Sclerot
ป.พิเศษ 191(2)2551ศุภนิตย์ ชุมแก้วผลของสารสกัดจากพืชบางชนิดในการควบคุมเพลี้ยไฟมะลิ ; Scirtrothrips dorsalis (Thysanoptera : Thripidare)Effectivness of Some Botanilis Crude Extracts on Jasmine thrips ; Scirtrothrips dorsalis (Thysanoptera : Thripidare) สารสกัดจากพืช ควบคุม, เพลี้ยไฟมะลิ , ScirtrothriBotanilis Crude Extracts, Jasmine thrips , Scirtro
ป.พิเศษ 192(2)2551สุดารัตน์ ดีช่วยแมลงศัตรูในห้องเก็บตัวอย่างแมลง ของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Insect Pest of Dried Specimens Deposited in the Pest Management Department Insect Collection,Prince of Songkla Universityแมลงศัตรูในห้องเก็บตัวอย่างแมลง Insect Pest of Dried Specimens Deposited, Pest Man
ป.พิเศษ 193(2)2551สมพงศ์ อ่อนแก้วองศาวันของแมลงวันพริก(Atherigona orientalis Schiner, Dipter : Muscidae)Degree Day of the Pepper Fruit Fly (Atherigona orientalis Schiner, Dipter : Muscidae)องศาวันของแมลงวันพริก, Atherigona orientalis SchinDegree Day , Pepper Fruit Fly ,Atherigona oriental
ป.พิเศษ 1942551หทัยรัตน์ ฉิมแสงการควบคุมเพลี้ยไฟพริก(Scirtothrips dorsalis)ด้วยสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa)Control of Chilli thrips (Scirtothrips dorsalis) Using Tiem (Azadirachta excelsa) Extracts.การควบคุมเพลี้ยไฟพริก, Scirtothrips dorsalis , สารControl of Chilli thrips, Scirtothrips dorsalis, A
ป.พิเศษ 195(2)2551อนงค์นารถ นาคประดิษฐ์ความหลากหลายของแมลงน้ำบนพื้นที่เขาคอหงส์The Diversity of Aquatic Insects at Kor Hong Hill Areaความหลากหลายของแมลงน้ำ Aquatic Insects
ป.พิเศษ 196(2)2551อภิวัฒน์ เขตนิคมตารางชีวิตของแมลงวันพริก Atherigona orientalis Schiner(Diptera : Muscidae)Life table of the pepper fruit fly Atherigona orientalis Schiner(Diptera : Muscidae)ตารางชีวิตของแมลงวันพริก , Atherigona orientalis SLife table, pepper fruit fly , Atherigona orienta
ป.พิเศษ 197(2)2551อารีรัตน์ ทัดแก้วประสิทธิภาพของการใช้สารสกัดจากข่าและพริกไทย ต่อารตายของเหาหนังสือ(Insecta : Psocoptera)ศัตรูในห้องเก็บตัวอย่างแมลงEfficiency of Cirtonella Grass and Pepper on mortality of Psocid (Insecta : Psocoptera),Pest of Insect Collection สารสกัดจากข่า, พริกไทย , เหาหนังสือ, Insecta , Cirtonella Grass, Pepper, Psocid Insecta , Psocopt
ป.พิเศษ 198(2)2551อาหมัด สุหรีประสิทธิภาพจากเชื้อรา Metarrhizium anisopliae Mechnikoff ในการกำจัดปลวกEfficiency of fungus Metarrhizium anisopliae Mechnik off for controlling termite. Metarrhizium anisopliae Mechnikoff , การกำจัดปลวก fungus, Metarrhizium anisopliae, controlling , t
ป.พิเศษ 199(2)2551อิทธิพล พุ่มเกลี้ยงการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคของยางพาราที่เกิดจาก PhytophthoraโดยชีววิธีScreening of Bacterial Antagonistic Bacteria for Biological Control of Para Rubber Diseases Caused by Phytophthora sp.การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์, การควบคุมโรค, ยางพScreening of Bacterial Antagonistic, Bacteria for
ป.พิเศษ 200(2)2551อรนุชย์ รุจนะภัทรคุณสมบัติยับยั้งเชื้อราของสารสกัดจากตะไคร้ต่อเชื้อ Sclerotium rolfsii Sacc.และ Phytophthora palmivora Chee.Fungicidal Property of Cymbopogon citratus Extract Against Sclerotium rolfsii Sacc. and Phytophthora palmivora Chee.สารสกัดจากตะไคร้, Sclerotium rolfsii , PhytophtFungicidal, Cymbopogon citratus, Extract Against,
ป.พิเศษ 201(2)2551กนก มหารัตน์การใช้สมุนไพรบางชนิดควบคุมตัวเต็มวัยยุงรำคาญUsing of Some Herbs to control Adult Nuisane Mosquito Culex quinquefasciatus Say สมุนไพร, ควบคุม, ยุงรำคาญHerbs to control, Adult , Mosquito Culex quinquefa
ป.พิเศษ 202(2)2551กาตีนี กาเซ็งประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบลั่นทมต่อการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii และ phytophthora palmivoraFungicidal Property of plumeria actifolia Leaf Extract Against Sclerotium rolfsii and phytophthora palmivora สารสกัดจากใบลั่นทม, Sclerotium rolfsii , phytopSclerotium rolfsii , phytophthora palmivora
ป.พิเศษ 203(2)2551จุฑามาศ ขุนแดงเปรียบเทียบการใช้เปลือกข้าวโพดสดกับวัสดุเกษตรอื่นๆในการเพาะเห็ดฟางComparison of fresh maiz pericarp with other agricultural wasfor cultivation of straw mushroom (Volvaceae volvaceae (Bull.ex.Fr)Sing) เปลือกข้าวโพดสด , การเพาะเห็ดฟางstraw mushroom, Volvaceae volvaceae
ป.พิเศษ 204(2)2551จุรีภรณ์ จิตจันทร์เปรียบเทียบการใช้ชานอ้อยสดและใบกล้วยสดกับวัสดุเกษตรอื่นๆในการเพาะเห็ดฟางComparison of fresh sugarcane bagasse and fresh banana leaf with others agricultural waste for cultivation of straw mushroom (Volvariella volvacea(Bull.ex.Fr.)Sing)ชานอ้อยสด, ใบกล้วยสด, การเพาะเห็ดฟางsugarcane bagasse , banana leaf , agricultural ,
ป.พิเศษ 205(2)2551ชาญวิทย์ เคี่ยมเค้าผลของกับดักสีและสารเคมีบางชนิดต่อการวางไข่ของยุงลาย, Aedes aegypti Linnaeus(Diptera:Culicidae)Effect of Colored Trap and Some Chemicals on Oviposition of Mosquito,Aedes aegypti Linnaeus(Diptera:Culicidae) กับดักสี, สารเคมี, การวางไข่ของยุงลาย, Aedes aegyColored Trap, Chemicals, Oviposition , Mosquito, A
ป.พิเศษ 206(2)2551เดโช หวังหยีความหลากหลายระดับสกุลของมอดในวงศ์ย่อยScolytinaeและPlatypodinae (Coleoptera:Curculionidae)ในพื้นที่เขาคอหงส์On the Biodiversity of Bark and Ambrosia Beetles in the Subfamily Scolytinae and platypodinae(Coleoptera:Curculionidae)in Khohong Hillความหลากหลายระดับสกุลของมอด, Scolytinae, PlatypoBiodiversity, Ambrosia Beetles, Subfamily, Scoly
ป.พิเศษ 207(2)2551ดวงใจ พรรณละม้ายประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสและโรครากและโคนเน่าของพริกชี้ฟ้าEfficacy of Wood Vinegar for Controlling Anthracnose and Root and Foot Rot of Chili Spur Pepper น้ำส้มควันไม้, การควบคุม, โรคแอนแทรคโนส, โรคราก,Wood Vinegar, Controlling, Anthracnose , Root an
ป.พิเศษ 208(2)2551ทัศนีย์ จิตรแก้วการใช้ประโยชน์จากต้นกล้วยสดเพาะเห็ดฟางUtilization of fresh banana stem for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea (Bull.ex.Fr)Sing ต้นกล้วย ,เพาะเห็ดฟางbanana stem, straw mushroom, Volvariella volvacea
ป.พิเศษ 2092551จรีภรณ์ หนูสังข์ประสิทธิภาพของน้ำส้มควันไม้ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสEfficacy of Wood Vinega for Controlling Anthracnose Disease น้ำส้มควันไม้, การควบคุม, โรคแอนแทรคโนสWood Vinega, Controlling, Anthracnose Disease
ป.พิเศษ 2102551ปวีณา สังข์แก้วผลของสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta exelsa Jack)และน้ำมันหอมระเหยต่อการไล่ยุงรำคาญ(Culex quinquefasciatus Say.)Effects of Thiam(Azadirachta exelsa Jack) Seed Extracts and Volatile Oil on Repellency of Mosquito(Culex quinquefasciatus Say.) สารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง, Azadirachta exelsa , นAzadirachta exelsa , Seed Extracts , Volatile Oil,
ป.พิเศษ 2112551นัยนา ศรีสว่างประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบบานบุรีต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Sclerotium rolfsiiและ phytophthora palmivoraFungicidal Property of Allamanda cathartica Extract Against Sclerotium rolfsii, phytophthora palmivora สารสกัดจากใบบานบุรี, Sclerotium rolfsii, phytoFungicidal, Allamanda cathartica, Extract Agains
ป.พิเศษ 212(2)2551พนศักดิ์ เสียงหลายการสำรวจเบื้องต้นมอดเอมโบรเซียที่เข้าทำลายทุเรียนในพื้นที่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลาThe Preliminary Survey of Ambrosia Beetles Infesting Durian Tree in Rataphum District Songkla Province มอดเอมโบรเซีย, ทุเรียน Ambrosia Beetles, Durian Tree
ป.พิเศษ 2132551พิทยา ใจบุญการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพริก หอมแดง กระเทียม ข่า ขมิ้น และโหระพาในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti (L.);Diptera:Culicidae)Efficiency Extracts of Crude form Chilli,Shallot,Garlic,Galangal,Turmeric and Sweet Basil on Larval Mortality of ( (L.);Diptera:Culicidae) สารสกัดหยาบ, พริก, หอมแดง, กระเทียม, ข่า, ขมิ้น, Extracts of Crude, Chilli, Shallot, Garlic, Galang
ป.พิเศษ 214(2)2551มะลิวัลย์ นพภาแก้วการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพริกไทย กระชาย ขิง กระเพรา ตะไคร้หอม และมะกรูดในการควบคุมลูกน้ำยุงลาย (Aedes aegypti (L.);Diptera:Culicidae)The Efficiency of Crude Extracts form Peper,Boesenbergia,Ginger,Holy Basil,Lemon Grass and Porcupine Orange on Larval Mortality of (Aedes aegypti (L.);Diptera:Culicidae) สารสกัดหยาบ, พริกไทย , กระชาย, ขิง ,กระเพรา ,ตะไคPeper, Boesenbergia, Ginger, Holy Basil, Lemon Gra
ป.พิเศษ 2152551มัทนา ทองศักดิ์การยับยั้งของสารสกัดจากใบยี่โถต่อการเจริญของเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. และ phytophthora palmivora Chee.Inhibition of Nerium indicum Mill.Leaf extract to the Mycelial Growth of Sclerotium rolfsii Sacc. and phytophthora palmivora Chee. สารสกัดจากใบยี่โถ, Sclerotium rolfsii Sacc., phNerium indicum, Leaf extract, Mycelial , Sclerot
ป.พิเศษ 216(2)2551มารีแย นาเด็งการถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมาโดยฝอยทองTransmission of Phytoplasma by Dodder (Cuscuta austalis)การถ่ายทอดเชื้อไฟโตพลาสมา, ฝอยทองTransmission of Phytoplasma by Dodder , Cuscuta au
ป.พิเศษ 217(2)2551ยุพยง อัตตะการใช้ประโยชน์จากกาบมะพร้าวเพาะเห็ดฟางUtllization of coconut husk for cultivation of straw mushroom Volvariella volvacea(Bull.ex.Fr)Singมะพร้าว, เพาะเห็ดฟางcoconut husk, straw mushroom, Volvariella volvacea
ป.พิเศษ 2182551ลักขณา ชมญาติอิทธิพลของสายพันธุ์ของไม้ยางพาราบางสายพันธุ์ต่ออัตราการสืบต่อพันธุ์ของมอดขี้ขุย Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera:Bostrichidae)Effect of Para-Rubber Wood Varieties on Reproductivity of Sinoxylon anale Lesne (Coleoptera:Bostrichidae)อิทธิพลของสายพันธุ์ของไม้ยางพารา, อัตราการสืบต่อพPara-Rubber Wood, Reproductivity of Sinoxylon anal
ป.พิเศษ 219(2)2551วัชระ ลุ้งไส้ผลของสายพันธุ์พริกต่อการเข้าทำลายของแมลงวันผลไม้Effect of Chili Varieties on Infestation of Fruit Fly สายพันธุ์พริก, แมลงวันผลไม้Chili, Fruit Fly
ป.พิเศษ 220(2)2551วันวิสาข์ รัตนชัยประสิทธิภาพการยับยั้งของสารสกัดจากข่าต่อการเจริญของเชื้อราSclerotium rolfsii และ phytophthora palmivoraFungicidal Proper of Galangal Extract against Sclerotium rolfsii and phytophthora palmivoraสารสกัดจากข่า, เชื้อราSclerotium rolfsii , phytoFungicidal, Galangal Extract against, Sclerotium
ป.พิเศษ 221(2)2552ณัฐพงษ์ ทองสุวรรณ์พิษของสารฆ่าแมลงบางชนิดบนใบพืชต่อแมลงช้างปีกใส Mallada basalis วัย 1Toxic Effect of some Insecticides on Leaf to the First Instar of Green Lacewing Mallada basalis พิษของสารฆ่าแมลง, แมลงช้างปีกใส, Mallada basalis Toxic , Insecticides , Second Instar, Green Lacew
ป.พิเศษ 222(2)2552ณัฐพล ทองสุวรรณ์พิษของสารฆ่าแมลงบางชนิดบนใบพืชต่อแมลงช้างปีกใส Mallada basalis วัย 2Toxic Effect of some Insecticides on Leaf to the Second Instar of Green Lacewing Mallada basalis พิษของสารฆ่าแมลง, แมลงช้างปีกใส, Mallada basalis Toxic , Insecticides , Second Instar, Green Lacew
ป.พิเศษ 2232552สุรเชษฐ์ เดชสงค์ผลของสารฆ่าแมลงดูดซึมบางชนิดต่อการควบคุมเพลี้ยอ่อนผักกาดในผักไฮโดรโพนิกส์Action of some Systemic Insecticides on Aphid Controlling in a hydroponics Systemผลของสารฆ่าแมลงดูดซึม, การควบคุมเพลี้ยอ่อนผักกาด,Systemic Insecticides, Aphid, Controlling, hydropo
ป.พิเศษ 2242552สมพงค์ บัวตุ่มประสิทธิภาพของสารสะกัดจากใบชุมเห็ดเทศต่อการเจริญของเชื้อรา Rigidoporus microporusingicidal Property of Cassia alata Linn. Leaf Extract Against Rigidoporus microporus สารสะกัดจากใบชุมเห็ดเทศ, Rigidoporus microporusingicidal, Cassia alata, Leaf Extract Against, Ri
ป.พิเศษ 225(2)2552อดุลย์ รุ่งสวัสดิ์การทดสอบเปรียบเทียบสูตรอาหารที่ใช้เลี้ยงผี้เสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton)The Comparison of 3 Different Diets in Mass Rearing of Rice Moth Corcyra cephalonica (Stainton)การทดสอบเปรียบเทียบสูตรอาหาร, ผี้เสื้อข้าวสาร , CoRice Moth, Corcyra cephalonica
ป.พิเศษ 226(2)2553หงส์ฟ้า แซ่เตื้องประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อรา Ganoderma boninense สาเหตุโรคลำต้นเน่าของปาล์มน้ำมันEfficiency of Fungicides against Ganoderma boninense Basal Stem Rot of Oli Palmสารเคมีกำจัดเชื้อรา, Ganoderma boninense , โรคลำต้Fungicides against, Ganoderma boninense, Basal Ste
ป.พิเศษ 2272553จุมารินทร์ จงรักษ์ประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดเชื้อราในการยับยั้งเชื้อRigidoporus lignosus ของยางพารา Efficiency of Fungicide Against Rubber Whhite Root Rot Pathogen (Rigidoporus lignosus)สารเคมีกำจัดเชื้อรา, การยับยั้งเชื้อ Rigidoporus lFungicide Against, Rubber, Whhite Root Rot Pathoge
ป.พิเศษ 228(2)2553มณียา แซ่เซียงผลของสารสะกัดจากใบสายหยุด ในการควบคุมเชื้อRigidoporus lignosusEfficiency of Desmos chinensis Leaf Extracts for Controlling Rigidoporus lignosusสารสะกัดจากใบสายหยุด, Rigidoporus lignosusDesmos chinensis, Controlling, Rigidoporus lignosu
ป.พิเศษ 229(2)2553ลัดดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์การทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรแห้งจาก ตะไคร้ ขมิ้นชัน ใบมะนาว พริก และ กระเทียม ในการยับยั้งการฝักของไข่ผีเสื้อข้าวสาร Corcyra cephalonica (Stainton) ในข้าวกล้องThe Efficiency of Dried Herbs, Lemon Grass; Turmeric; Lime Leaves; Chili and Garlic,on Egg Hatching of Rice Moth Corcyra cephalonica (Stainton) in Brown riceตะไคร้, ขมิ้นชัน ,ใบมะนาว ,พริก, กระเทียม, การยับยDried Herbs, Lemon Grass, Lime Leaves, Chili, Gar
ป.พิเศษ 2302554ทิพวัลย์ สุขเกตุการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริกที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้Survey of Cucumber mosaic virus isolates from pepper in the south of Thailandเชื้อไวรัสใบด่างแตงในพริกCucumber mosaic virus, pepper
ป.พิเศษ 2312554ฤทธิพร เบ็ญอาหลี ผลความหนาแน่นของสปอร์เชื้อราโรคแมลง Metarhizium anisopliae ต่อประสิทธิภาพการจับคู่ผสมพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ Bactrocera papayaeEffect of spore concentration level of Metarhizium anisopliae on the mating performance of Bactrocera papayae Metarhizium anisopliae, แมลงวันผลไม้ , Bactrocera Metarhizium anisopliae, Bactrocera papayae
ป.พิเศษ 2322554กาญจนา มณีศรีความหลากหลายของเชื้อราเอนโดไฟท์ที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ยางพาราDiversity of Endophytic Fungi in Stem Sapwood of Rubber Treesความหลากหลาย, เชื้อราเอนโดไฟท์, เนื้อไม้ยางพาราEndophyti, Fungi in Stem Sapwood , Rubber Trees
ป.พิเศษ 2332554พรทิพย์ แย้มสุวรรณการคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อควบคุมโรครากขาวและใบร่วงฝักเน่าของยางพาราScreening of Trichoderma spp.for Controlling White Root and Phytophthora Leaf Fall Disease of Rubberการคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp., ควบคุม, โรคราScreening of Trichoderma spp., Controlling , White
โรค 0012526ธนาคร จารุพัฒน์บทปฏิบัติการวิสาวิทยาเบื้องต้นของพืช BASIC PLANT VIGOLOGY LABORATORY EXERCISESบทปฏิบัติการวิสาวิทยาเบื้องต้นของพืช BASIC PLANT VIGOLOGY LABORATORY EXERCISES
โรค 0022526กุลฉวี กำจายภัยโรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้-โรค, แมลงศัตรู, กล้วยไม้-
โรค 0032526ชมรมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทยโรคอ้อยในประเทศไทย-โรคอ้อย-
โรค 0042527อำไพวรรณ ภราดร์, นุวัฒน์โรคส้มในประเทศไทยCitrus Diseases In Thailandโรคส้มCitrus Diseases
โรค 0052533ดร.พรทิพย์ วงศ์แก้วโรคพืชวิทยาขั้นสูง-โรคพืชวิทยาขั้นสูง-
โรค 0062536กองโรคพืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตรโรคพืชและจุลชีววิทยา-โรคพืช, จุลชีววิทยา-
โรค 0072537ภาควิชาโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแดรรชนีโรคพืชสำคัญในประเทศไทยและการป้องกันกำจัด-ดรรชนีโรคพืชสำคัญในประเทศไทย, การป้องกันกำจัด-
โรค 0082538kการป้องกันกำจัดโรครากเน่าของทุเรียนเนื่องจากเชื้อไฟทอปธอร่า-การป้องกันกำจัดโรครากเน่า, ทุเรียน, เชื้อไฟทอปธอร่-
โรค 0092539สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรโรคกิ่งก้านและลำต้น-โรคกิ่งก้าน, ลำต้น-
โรค 0102540กลุ่มไม้ผล กองส่งเสริมพืชสวนการผลิตทุเรียนคุณภาพ-การผลิตทุเรียนคุณภาพ-
โรค 0112541นิพนธ์ วิสารทานนท์ ,จักรพงษ์ เจิมศิริโรคไม้ผล-โรคไม้ผล-
โรค 0122541สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยกลยุทธ์หยุดการระบาดโรครากเน่าและโคนเน่าทุเรียน-การระบาด,โรครากเน่าโคนเน่า,ทุเรียน-
โรค 0132542ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์มะละกอและโรคใบด่างวงแหวน-มะละกอ,โรคใบด่างวงแหวน-
โรค 0142542รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด-โรคไม้ผลเขตร้อนและการป้องกันกำจัด-
โรค 0152542รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์โรคมะม่วง-โรคมะม่วง-
โรค 0162542รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์โรคทุเรียน-โรคทุเรียน-
โรค 0172542รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์โรคเงาะ-โรคเงาะ-
โรค 0182542รศ.นิพนธ์ วิสารทานนท์โรคฝรั่ง-โรคฝรั่ง-
โรค 0192543ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์คู่มือเกษตรกร โรค แมลง ไรศัตรูส้ม และ การจัดการ-โรคแมลง, ไรศัตรูส้ม, การจัดการ-
โรค 0202543สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยกลยุทธ์หยุดการระบาดโรครากเน่าและโคนเน่าทุเรียน-การระบาด,โรครากเน่า,โคนเน่า,ทุเรียน-
โรค 0212543รศ.ดร.จริงแท้ ศิริพานิชการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้-การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว, ผัก, ผลไม้-
โรค 0222544นิด ชากังราวส้มปลอดโรคในศตวรรษที่๒๑-ส้มปลอดโรค, ส้ม-
โรค 0232544รศ.ดร.นิพนธ์ ทวีชัยคู่มือการจัดการสวนส้มเขียวหวาน-การจัดการ, ส้มเขียวหวาน-
โรค 0242544กองโรคพืชและจุลชีววิทยา,กรมวิชาการเกษตรคู่มือโรคพืชสวนอุตสาหกรรม-พืชสวนอุตสาหกรรม-
โรค 0252545จริยา วิสิทธิ์พานิชโรคและแมลงศัตรู ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง-โรค, แมลงศัตรู , ลำไย , ลิ้นจี่ , มะม่วง-
โรค 0262545กองโรคพืชและจุลชีววิทยา,กรมวิชาการเกษตรสมุดภาพโรคสำคัญของพืชสกุลหอมกระเทียมในประเทศไทย-สมุดภาพ,โรคพืชสกุลหอม, กระเทียม-
โรค 0272545นิตยา กันหลงโรคสำคัญของพืชสกุลหอมกระเทียมในประเทศไทย-โรค, หอม,กระเทียม-
โรค 0282545กองโรคพืชและจุลชีววิทยา,กรมวิชาการเกษตรคู่มือโรคข้าว-โรคข้าว-
โรค 0292545กลุ่มงานวิจัยโรคพืชไร่ กองโรคพืชและจุลชีววิทยาโรคอ้อยสำคัญที่เกิดจากเชื้อรา-โรคอ้อย, เชื้อรา-
โรค 0302545กองโรคพืชและจุลชีววิทยา,กรมวิชาการเกษตรคู่มือโรคพืชไร่-โรคพืชไร่-
โรค 0312545คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ B.subtilis-การใช้ประโยชน์, B. subtilis-
โรค 0322545กรมวิชาการเกษตรโรคไม้ผล-โรคไม้ผล-
โรค 0332547ภาคการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น -บทปฏิบัติการ, โรคพืช -
โรค 0342548ศูนย์อารักขามูลนิโครงการหลวงคู่มือศัตรูไม้ดอกและการป้องกันกำจัด-ศัตรูไม้ดอก, การป้องกันกำจัด-
โรค 0352548กรมวิชาการเกษตรคู่มือโรคและแมลงศัตรูผักโครงการเกษตรเชิงพาณิชย์-โรค, แมลงศัตรู, ผัก, เกษตรเชิงพาณิชย์-
โรค 0362549ดร.ศุภลักษณ์ สิงหบุตรโรคขาดธาตุอาหารของพืช-โรคขาดธาตุ-
โรค 0372550พิสุทธิ์ เอกอำนวยโรคและแมลงของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญplant disease and insect pest of economic cropโรค , แมลงplant disease , insect pest
โรค 0382550สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าวโรคข้าวและการป้องกันกำจัด-โรคข้าว, การป้องกันกำจัด-
โรค 0392551ภาคการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ บทปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น -บทปฏิบัติการ, โรคพืชเบื้องต้น -
โรค 0402552วิไล ปราสาทศรีโรคจุดวงแหวนมะละกอและการป้องกันกำจัด-โรคจุดวงแหวนมะละกอ-
โรค 0412553งานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม้ราโรคพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าแก่งกระจาน-ราโรคพืช, ป่าไม้ -
โรค 042-รศ.ดร. พรทิพย์ วงศ์แก้วโรคใบขาวของอ้อยและยุทธการป้องกันกำจัด-โรคใบขาวของอ้อย, การป้องกันกำจัด-
โรค 043-บรรณ บูรณะชนบทโรค-แมลงศัตรูมะม่วง-โรค, แมลงศัตรู, มะม่วง-
โรค 044-ปฐพีชล วายุอัคคีโรคและแมลง-โรค, แมลง-
โรค 045-สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยโรคไม้ผลและยางพาราประสบการณ์การต่อสู้ของเกษตรกรชั้นนำ-โรคไม้ผล, ยางพารา-
โรค 046-บริษัท เทพวัฒนาเคมีปัญหาส้ม&วิธีการแก้ไข-ปัญหาส้ม, วิธีการแก้ไข-
โรค 047-จิระเดช แจ่มสว่างการป้องกันกำจัดโรคพืชที่เกิดภายหลังการเก็บเกี่ยว-การป้องกันกำจัด,โรคหลังการเก็บเกี่ยว-
ว.นิพนธ์ 0012519นางสมจิตต์ สายเพ็ชร์การศึกษาอนุกรมวิธานของใส้เดือนฝอยศัตรูสับปะรดในท้องที่จังหวัดชลบุรีStudies on taxonomy of pineapple nematodes in Chonburiการศึกษา,ไส้เดือนฝอย,ศัตรู,สับปะรด,ชลบุรีstudies,taxonomy,pineapple,nematodes,Chonburi
ว.นิพนธ์ 0022520แสน ติกวัฒนานนท์แมลงศัตรูผักบางชนิดในภาคกลางของประเทศไทยและการป้องกันกำจัดSome insect Pests of Vegetables in the Central Area of Thailand and Their controlแมลงศัตรูผัก,ภาคกลางของประเทศไทย,การป้องกันกำจัด insect Pests of Vegetables in the Central Area of
ว.นิพนธ์ 003(2)2522Amporn Pipatwatanakul-Ecology Investigation on The Lemon Butterfly, Papilio demoleus L.(Lepidoptera: papilionidae), and Its Natural Enemies in ThailandEcology Investigation on The Lemon Butterfly, Papi
ว.นิพนธ์ 0042522Sangnuan Pongsamart-Ecology Study of The Pink Stem Borer,Sesamia inferens (Lepidoptera: Noctuidae),and Its Naturul EnemiesEcology Study of The Pink Stem Borer,Sesamia infe
ว.นิพนธ์ 0052522Jiraporn Rajpreecha-Qualitative and Quantitative Determination of Organochlorine Insecticide Residues in Adipose Tissue Liver, Kidney and Brain of HumanQualitative and Quantitative Determination of Orga
ว.นิพนธ์ 0062523Rutana Roongfar-Study on The Coccinellid, Menochilus sexmaculatus(F.)(Coloptera : Cocinellidae), and Its Role as Biological Control AgentStudy on The Coccinellid, Menochilus sexmaculatus(
ว.นิพนธ์ 0072524Sanaey Rurkviree-Natural Eneny Complex of Rice Leaf Folder,Cnaphalocrocis medinalis (Lepidoptera: Pyralidae in Thailand)Natural Eneny Complex of Rice Leaf Folder,Cnaphalo
ว.นิพนธ์ 0082526สถิรวงค์ แจ่มจรรยาความเสียหายของมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมLosses of Tomato plant infected with Root Knot nematodes(Meloidogyne incognita)ความเสียหายของมะเขือเทศที่เกิดจากไส้เดือนฝอยรากปมLosses of Tomato plant, infected with Root Knot ne
ว.นิพนธ์ 0092527อุดมสิลป์ กิจกุลอนุพงษ์การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาประชากรบางประการของแมลงวันผลไม้(Dacus Dorsalis)ที่เกะยอ อ.เมือง จ.สงขลาOn The Biology and Population Ecology of the Oriental Fruit Fly (Dacus Dorsalis ) at Koh Yo. Songkhla.การศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาประชากรบางประการของแมOn The Biology , Population ,Ecology of the Orient
ว.นิพนธ์ 0102528Narong chantaraprapha-Food Prefernce and Aquatic Predators of the Rice Caseworms Nymphula Depunctalis,Paraponyx Food Prefernce , Aquatic Predators of the Rice ,Ca
ว.นิพนธ์ 0112528ทรงศักดิ์ จันทร์อุดมการเปลี่ยนแปลงของประชากรไส้เดือนฝอยในดินแปลงอ้อยPOPULATION DYNAMICS OF NEMATODES IN SUGARCANE FIELDการเปลี่ยนแปลงของประชากรไส้เดือนฝอยในดินแปลงอ้อยPOPULATION DYNAMICS OF NEMATODES IN SUGARCANE FIEL
ว.นิพนธ์ 0122533Aran Ngampongsai-DEGRADTION AND RESIDUES OF CARBOFURURAN IN SOIL AND SWEET CORN DEGRADTION AND RESIDUES OF CARBOFURURAN IN SOIL AN
ว.นิพนธ์ 0132537ประไพพร ศิริคติธรรมอนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืชของเชื้อรา pythium spp.ที่แยกได้จากดินเพาะปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยความสามารถในการทำให้เกิดโรคพืชของเชื้อรา pythium s
ว.นิพนธ์ 0142538บรรหาร วิสมิตะนันท์การใช้เหยื่อพิษควบคุมแมลงวันผลไม้ในมะระการใช้เหยื่อพิษ,การควบคุมแมลงวันผลไม้, มะระ
ว.นิพนธ์ 0152539สุระพงศ์ สายบุญชีววิทยาและนิเวศวิทยาของชันโรงชีววิทยาของชันโรง, นิเวศวิทยาของชันโรง
ว.นิพนธ์ 0162540คทาวุธ ไชยเทพโครงสร้างสังคมของกลุ่มอาร์โทรพอดที่อาศัยในมูลค้างคาวโครงสร้างสังคมของกลุ่มอาร์โทรพอด,มูลค้างคาว
ว.นิพนธ์ 0172542KHANOBPORN BURANAPANITKIT-EFFECT OF HUMAN TRAMPLING AND COMPOSITION OF STREAM INSECT COMMUNITIESEFFECT OF HUMAN TRAMPLING AND COMPOSITION OF STREA
ว.นิพนธ์ 018(2)2541อภิญญา สุราวุธจุลินทรีย์ในรวงรังปลวกและผลต่อการเจริญของสายเห็ดโคนจุลินทรีย์ในรวงรังปลวก, การเจริญของสายเห็ดโคน
ว.นิพนธ์ 0192542ทวีพร บัวทองชีววิทยาและศัตรูธรรมชาติของหนอนเจาะผลส้มโอชีววิทยา,ศัตรูธรรมชาติ, หนอนเจาะผลส้มโอ
ว.นิพนธ์ 0202542สายใจ ปานวิเชียรการแยกและบ่งชี้ BACILLUS THURINGIENSISจากตัวอย่างดินในภาคใต้ของประเทศไทยIsolation and identification of BACILLUS THURINGIENSIS from soils in Southern Thailandการแยก, บ่งชี้, BACILLUS THURINGIENSIS, ตัวอย่างดิisolation,identification,BACILLUS THURINGIENSIS
ว.นิพนธ์ 0212543อัจฉรา พัฒนเดชเชื้อราASPERGILLUS ที่สร้างแอฟลาทอกซินในพืชสมุนไพรตากแห้งAflatoxin-producing ASPERGILLUS in sun-dried medicinal plant materialsเชื้อรา, แอฟลาทอกซิน, พืชสมุนไพรตากแห้งAflatoxin-producing,ASPERGILLUS,sun-dried medicine
ว.นิพนธ์ 022(2)2544อารีรัตน์ อักษรเนียมหนอนชอนใบส้ม PHYLLOCNISTIS CITRELLA stainton (Lepidoptera : PHYLLOCNISTIDAE)และแตนเบียนที่พบในพืชในสกุลcitrusสี่ชนิดCitrus Leafminer Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera : Phyllocnistidae) and Its Parasitoids on Four Citrus Speciesหนอนชอนใบส้ม, สกุล citruslife cycle,resource among odonate larvae,thale nai
ว.นิพนธ์ 0232544มณฑล ตันตสุทธิกุลความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้อหนอนคืบบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จ.สงขลาความหลากหลายทางชีวภาพ, ผีเสื้อหนอนคืบ, เขตรักษาพัน
ว.นิพนธ์ 0242545กิตติยาภรณ์ บัวเพ็ชร์วัฏจักรและการใช้ทรัพยากรร่วมกันของตัวอ่อนแมลงปอในบริเวณทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงLife cycle and resource utilization among odonate larvae in thale nai pattalung provinceวัฏจักร,ทรัพยากร,ตัวอ่อนแมลงปอ,ทะเลน้อย,พัทลุงecological,investigation,lemon butterfly,Papilio
ว.นิพนธ์ 0252545สุภัตรา อุปวรรณการพัฒนามวลชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อใช้ในการควบคุมโรคเน่าคอดินของต้นกล้าคะน้าที่เกิดจากเชื้อPythium aphanidermatum(Edson)Fitzp.Development of effective biological control agent to control dumping-off of Chinese kale seedling caused by Pythium aphanidermatum(Edson)Fitzp.มวลชีวภาพ, เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์, เน่าคอดิน, คะนdevelopment,effective,dumping-off,chinese
ว.นิพนธ์ 0262545ทิพาวรรณ ทองเจือชีววิทยาของหนอนชอนใบส้ม phyllocnistis citrella stain(phyllocnistidae)และการควบคุมด้วยสารฆ่าแมลงชีววิทยาของหนอนชอนใบส้ม, phyllocnistis citrella st
ว.นิพนธ์ 0272546Piyanoot juntarumporn-Selection and Enzyme Assays of Pyrethroid Resistance in Anopheles minimus colonySelection and Enzyme Assays ,Pyrethroid Resistance
ว.นิพนธ์ 0282546พินิจ ชุนสวัสดิ์ความหลากหลายทางชีวภาพของมดในระบบนิเวศสวนส้ม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาBiodiversity of ants in citrus Ecosystem at sadao district, Songkla provinceหลากหลาย, ชีวภาพ, มด, ระบบนิเวศ, สวนส้ม, สงขลาbiological,ecology,stingless bees ,HYPOTRIGONA,TRI
ว.นิพนธ์ 029(2)2546พรศิลป์ มณีฉายการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราเขียว(Trichoderma spp.)ของเห็ดScreening of antagonistic bacteria against the antagonistic green mold disease (Trichoderma spp.)คัดเลือก, แบคทีเรียปฏิปักษ์, ควบคุม,Trichoderma,เหscreening, antagonistic, green mold disease,Tricho
ว.นิพนธ์ 030(202547ฐิติยา สารพัฒน์ความหลากหลายของเชื้อAscomycetesและmitosporic mitosporic fungi บนพืชวงศ์ปาล์มในระบบนิเวศป่าพรุสิรินธร จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทยDiversity of Ascomycetes and mitosporic fungi on palmae in sirindhorn swamp forest ecosystem, Narathiwat province, Thailandความหลากหลาย, Ascomycetes, ป่าพรุสิธร,นราธิวาสdiversity, Ascomycetes, mitosporic, palmae, siridh
ว.นิพนธ์ 031(2)2547พนิดา แก้วมณีการพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อXanthomonas axonopodis pv.dieffenbachiae สาเหตุโรคใบไหม้ของหน้าวัวDevelopment methods for detection of Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae, the causal agent of anthurium blightการพัฒนา, การตรวจหา, Xanthomonas axonopodis,ใบไหม้development methods, detection, Xanthomonas axonop
ว.นิพนธ์ 032(2)2547ศิวาพร หอกุลสมุฎฐานวิทยาของโรคใบไหม้ของหน้าวัว(Anthurium andraeanumn Lind.ex Andre)ที่เกิดจากแบคทีเรียEtiology of anthurium (Anthurium andraeanumn Lind. ex Andre) bacterial leaf bilghtสมุฎฐานวิทยา,โรคใบไหม้, หน้าวัว, Anthurium andraeaetiology,anthurium, bacterial leaf bilght
ว.นิพนธ์ 033(2)2548สุจิรัต ศรีตังนันท์คุณสมบัติการขับไล่แมลงของสารสกัดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa Jack.)ต่อแมลงวันแตง(Bactrocera cucurbitae Coq)และแมลงวันบ้าน(musca domestica L.)Insect repellency of thiam (Azadirachta excelsa Jack.) seed kernel extract on melon fly (Bactrocera cucurbitae Coq) and house fly (musca domestica L.)คุณสมบัติ,ขับไล่แมลง,สารสกัดสะเดาช้างAzadirachtaInsect repellency, extracts, Azadirachta excelsa
ว.นิพนธ์ 0342548ปริศนา วงศ์ล้อมการใช้พืชสมุนไพรและbacillus sp.สายพันธุ์B012-022ควบคุมโรคราเขียว(Trichoderma harzianum Rifai)ในเห็ดหูหนูและผลของกานพลู(Eugenia aromatica Ktze.)ต่อการควบคุมโรคทางใบของถั่วฝักยาว(Vigenia sesquipedalis Fruw.)Use of medicinal plant and bacillus sp. strain B012-022 controlling the green mold disease (Trichoderma harzianum Rifai) of Jew is Ear Mushroom and efficacy of clove (Eugenia aromatica Ktze.) to control leaf disease of yard long bean (Vigenia sesquipedaliพืชสมุนไพร, bacillus sp. สายพันธุ์ B012-022, วบคุมMicroflora, termite combs, mycelial growth
ว.นิพนธ์ 035(2)2548วิภาวดี ชำนาญการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa Jack.)เพื่อไล่ยุงรำคาญ(Culex quinquefasciatus Say.)Study on the efficacy of extracts from thiam seed (Azadirachta excelsa Jack.) for mosquitoes (Culex quinquefasciatus Say.) Repellencyการศึกษา, ประสิทธิภาพ, สารสกัด, เมล็ดสะเดาช้าง extracts, Azadirachta excelsa
ว.นิพนธ์ 0362549รพินทร์ ยงวณิชชาคุณสมบัติการขับไล่แมลงของส่วนแยกย่อยจากสารสกัดด้วยn-hexaneจากเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa (Jack)Jacobs)ต่อแมลงวันแตง(Bactrocera cucurbitae Coq)แคนตาลูปThe qualities of fraction from thiam (Azadirachta excelsa (Jack) Jacobs) n-hexane extract to repel melon fly (Bactrocera cucurbitae Coq) in cantaloupeคุณสมบัติ, การขับไล่, แมลง, n-hexane, เมล็ดสะเดาช้Insect repellency, extracts, Azadirachta excelsa
ว.นิพนธ์ 0372549สิริลักษณ์ สีหะนันท์สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาและการเกิดไมคอไรซาของเห็ดโบลีทส์บางชนิดMorphology, physiology and mycorrhizal formation of some boletesสัณฐานวิทยา, สรีรวิทยา,ไมคอไรซา, เห็ดโบลีทส์Morphology, physiology , mycorrhizal
ว.นิพนธ์ 0382549วราพร ไชยมาลักษณะทางสัณฐานวิทยา การเจริญของเส้นใยเห็ดในวงศ์ Agaricaceae บางชนิด และการเพาะเห็ด Coprinus comatus ( O.F.Mull.) Grayลักษณะทางสัณฐานวิทยา, การเจริญของเส้นใยเห็ดในวงศ์
ว.นิพนธ์ 0392550ขนิษฐา ปานแก้วปริมาณและการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ(Thysanoptera : Thripidae)ในมังคุดในภาคใต้ของประเทศไทยThrips (Thysanoptera : Thripidae) Abandance and damage on mangosteenin southern Thailandปริมาณ, การเข้าทำลาย, เพลี้ยไฟ, มังคุด, ภาคใต้,ไทยMicroflora, termite combs, mycelial growth
ว.นิพนธ์ 0402550ชฎาภรณ์ คงเเก้วศรีชีววิทยาและประสิทธิภาพของแตนเบียนหนอนชอนใบ,Opius dissitus Muesebeck(Hymenoptera:braconidae)ในการควบคุมโดยชีววิธีBiology and efficiency of the leafminer parasitoid, Opius dissitus Muesebeck (Hymenoptera:braconidae) in Biological controlชีววิทยา, ประสิทธิภาพ, แตนเบียนหนอนชอนใบ, Opius dibiology,natural enemies, pummelo fruit boring
ว.นิพนธ์ 0412550นพวรรณ นิลสุวรรณความหลากหลายของเชื้อรา Helminthosporium - complex และความสามารถในการใช้ควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีBiodiversity of the Helminthosporium - complex and their potential use for biological control of weedsความหลากหลาย, Helminthosporium - complex,ชีววิธีbiodiversity, Helminthosporium - complex, control
ว.นิพนธ์ 0422550ภัทรพร สรรพนุเคราะห์การจำแนกชนิดของแมลงวันหนอนชอนใบLiriomyza spp. (Diptera:Agromyzidae)ที่ลงทำลายถั่วฝักยาวและแตงกวาในสงขลาIdentification of leafminer Liriomyza spp. (Diptera:agromyzidae) on yardlong bean and cucumber in songkla provinceจำแนก, ชนิด, แมลงวันหนอนชอนใบ,ทำลาย,ถั่วฝักยาว, แตefficacy, seed extracts, tiam, SPDOPTERA LITURA
ว.นิพนธ์ 0432550สมภพ เฉลิมวิเชียรพรคุณสมบัติการขับไล่และการลดการวางไข่ของสารสกัดจากสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa (Jack)Jacobs.)บอระเพ็ด(TinosporaL.)ตะไคร้หอม(cymbopogon nardus Rendle.)และขมิ้นชัน(Curcuma longa L.)ที่มีผลต่อผีเสื้อหนอนใยผัก(Plutella xylostella L.)ในผักกวางตุ้งInsect repellency and antioviposition activities of thiem (azadirachta excelsa (jack) jacobs.), heart-leaved moonseed (tinospora crispa l.), citronella grass (Cymbopogon nardus rendle.) and turmeric ( curcuma longa l.) extracts on diamondback moth (plutelคุณสมบัติ, ขับไล่, ลดการวางไข่, สารสกัด, สะเดาช้างInsect repellency, antioviposition, extracts , dia
ว.นิพนธ์ 0442550อนุสรณ์ ทองวิเศษลักษณะทางสัณฐานวิทยาสรีรวิทยาและการเกิดไมโคไรซาของเห็ดเผาะ(Astraeus spp.)Some morphological and physiological Aspects and mycorrhizal formation of hed pho (Astraeus spp.)สัณฐานวิทยา,สรีรวิทยา,ไมคอไรซา, เห็ดเผาะmorphological, physiological,mycorrhizal, Astraeus
ว.นิพนธ์ 0452551กนกอร วุฒิวงศ์Antixenosis กับการต้านทานเพลี้ยอ่อน(Aphis craccivora Kock.)ในถั่วฝักยาวและถั่วพุ่ม(Vigna unguiculata)Antixenosis resistance to bean aphid (Aphis craccivora Kock.) in yardlong bean and cowpae (Vigna unguiculata)การต้านทาน, เพลี้ยอ่อน, ถั่วฝักยาว, ถั่วพุ่มcitrus lleafminer, PHYLLOCNISTIS CITRELLA
ว.นิพนธ์ 0462551ณัฐวดี สมบัติเทพสุทธิ์ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยาก(Stemonan curtisii Hook.)โล่ติ๊น(Derris elliptica Benth.)และน้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa(Jack)Jacobs)เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักกวางตุ้งแบบไฮโดรโพนิกส์The effect of extract from root of Stemona curtisii Hook.f.,Derris elliptica Benth. and thiem seed kernel oil (Azadirachta excelsa(Jack)Jacobs)on diamondback-moth(Plutella xylostella L.)control in the Hydroponic Growth of Chisinสารสกัดหยาบ,หนอนตายหยาก,โล่ติ๊น,น้ำมันเมล็ดสะเดาช้ thiem seed kernel oil, diamondback-moth
ว.นิพนธ์ 0472551ปฏิมาพร ปลอดภัยการใช้เชื้อBacillus spp.ในการควบคุมโรคของพริกที่เกิดจากเชื่อราบางชนิดโดยชีววิธีBiocontrol of some chili fungus diseases by Bacillus spp.Bacillus spp.,โรคของพริก,ชีววิธีbiocontrol, chili fungus diseases, Bacillus spp.
ว.นิพนธ์ 048(2)2551ศุภลักษณ์ มณีแสงการคัดเลือกBacillus spp.สำหรับใช้ควบคุมโรคทางใบที่เกิดจากเชื้อราของถั่วฝักยาว(Vigna sesquipedalis Fruw.)โดยชีววิธีScreening of Bacillus spp. for Biological control of yard long bean (Vigna sesquipedalis Frown.) foliar disease caused by fungiการคัดเลือก, Bacillus spp., ควบคุม, Vigna sesquipeScreening, Bacillus spp., Biological control,Vigna
ว.นิพนธ์ 0492551ณัฐวดี สมบัติเทพสุทธิ์ฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากรากหนอนตายหยาก(Stemonan curtisii Hook.)โล่ติ๊น(Derris elliptica Benth.)และน้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa(Jack)Jacobs)เพื่อควบคุมผีเสื้อหนอนใยผักกวางตุ้งแบบไฮโดรโพนิกส์The effect of extract from root of Stemona curtisii Hook.f.,Derris elliptica Benth. and thiem seed kernel oil (Azadirachta excelsa(Jack)Jacobs)on diamondback-moth(Plutella xylostella L.)control in the Hydroponic Growth of Chisinสารสกัดหยาบ,หนอนตายยาก,โล่ติ๊น,น้ำมันเมล็ดสะเดาช้า thiem seed kernel oil, diamondback-moth
ว.นิพนธ์ 0502551มะลิดา ชูรินทร์ความเป็นพิษและผลของสารประกอบทองแดงในการควบคุมโรคใบไหม้ของหน้าวัวความเป็นพิษ, ผลของสารประกอบทองแดง, การควบคุมโรคใบไ
ว.นิพนธ์ 0512552ไสว บัวเเก้วประเมินการใช้เชื้อStreptomycin spp.สำหรับควบคุมโรคราเมล็ดผักกาดและโรคเหี่ยวเขียวของพริกขี้หนูโดยชีววิธีEvaluation of Streptomycin spp. for biological control of Sclerotium root and stem rot and ralstonia wilt of chili pepperประเมิน, การใช้, เชื้อStreptomycin ,โรคราเมล็ดผักกevaluation, Steptomyces spp., biological control
ว.นิพนธ์ 0522552กฤษฎา หมื่นหนูผลต่อการวางไข่ของแมลงวันแตง(Bactrocera cucumbitae Coq.)ของสารสกัดจากสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa Jack.)และตะไคร้หอม(cymbopogon citratus (Dc.)Staff)ในผลมะระ(Momordica charantia L.)Effect on ovipositor of melon fly(Bactrocera cucumbitae Coq.)of extracts from thiam(Azadirachta excelsa Jack.) and lemongrass(cymbopogon citratus (Dc.)Staff)in bitter gourd fruits(Momordica charantia L.)ผล,การวางไข่, แมลงวันแตง, สารสกัด, สะเดาช้าง, ตะไคcitrus lleafminer, PHYLLOCNISTIS CITRELLA,four CIT
ว.นิพนธ์ 0532552วนิดา เพ็ชร์ลมุลการใช้น้ำมันปิโตรเลียมน้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง(Azadirachta excelsa Jack.)และเหยื่อล่อโปรตีนควบคุมแมลงวันผลไม้(Bactrocera papayae Drew&Hancock)ในพริกUses of petroleum oil thiem (Azadirachta excelsa Jack)seed oil and protein bait for controlling the asisn papaya fruit fly (Bactrocera papayae Drew&Hancock)in chiliน้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันเมล็ดสะเดาช้าง, เหยื่อล่อcrude extracts, asisn papaya fruit fly, Azadiracht
ว.นิพนธ์ 0542552จุติกานต์ วรปัทมศรีระยะการสืบพันธุ์แบบไม่ใช้เพศของเชื้อราCochliobolus spp.Anamorphs and Teleomorphs of Cochliobolus spp.ระยะ, การสืบพันธุ์,ไม่ใช้เพศ, Cochliobolus spp.anamorphs, teleomorphs, Cochliobolus spp.
ว.นิพนธ์ 055(2)2554ธีรพล ฆังคมณีความหลากหลายของชนิด ปริมาณ และความชอบของมอดทำลายไม้ยางพาราแปรรูปในภาคใต้ของประเทศไทยความหลากหลายของชนิด ปริมาณ, ความชอบ, มอดทำลายไม้ยา
ว.นิพนธ์ 0562554ยุพาภรณ์ เดชโสภาประเมินการใช้แบคทีเรียและราเอนโดไฟท์สำหรับควบคุมโรคเชื้อราบางชนิดของพริกการใช้แบคทีเรีย, ราเอนโดไฟท์, ควบคุมโรคเชื้อรา, พร
ว.นิพนธ์ 0572554สุภาวดี นาคแท้แมลงและไรทำลายเห็ดป่าและเห็ดที่เพาะเลี้ยงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาแมลง, ไร, เห็ดป่า, เห็ดที่เพาะเลี้ยง, จังหวัดนครศร
ว.นิพนธ์ 0582554พรจรส โตญาติมากการใช้แมลงน้ำกลุ่ม EPT เป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของคุณภาพน้ำแมลงน้ำกลุ่ม EPT , ชีวภาพ, คุณภาพน้ำ
สาร 0012528กรมวิชาการเกษตรคู่มือการป้องกันและกำจัดโรคพืชด้วยสารเคมี-คู่มือ, การป้องกันกำจัด, โรคพืช, สารเคมี-
สาร 0022531รังสิต สุวรรณเขตนิคมสารกำจัดวัชพืชกับผลทางสรีรวิทยา-สารกำจัดวัชพืช, สรีรวิทยา-
สาร 0032533สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเมทธิลพาราไธออนMethylparathionเมทธิลพาราไธออนMethylparathion
สาร 0042536กรมควบคุมมลพิษดีดีทีDDTดีดีทีDDT
สาร 0052536กรมควบคุมมลพิษปรอทMercuryปรอทMercury
สาร 0062536กรมควบคุมมลพิษเมทธิลพาราไธออนMethylparathionเมทธิลพาราไธออนMethylparathion
สาร 0072536กรมควบคุมมลพิษโมโนโครโตฟอสMonocrotophosโมโนโครโตฟอสMonocrotophos
สาร 0082536กรมควบคุมมลพิษสารหนูARSENICสารหนูARSENIC
สาร 0092536กรมควบคุมมลพิษเม็ทโธมิลMETHOMYLเม็ทโธมิลMETHOMYL
สาร 0102537รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์ตำราการใช้สารกำจัดวัชพืช-สารกำจัดวัชพืช-
สาร 0112540ดร.อวบ สารถ้อยเทคโนโลยีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช-เทคโนโลยี, การใช้สารกำจัดศัตรูพืช-
สาร 0122542อรัญ งามผ่องใสการสำรวจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์ทางเคมีเกษตรในระดับผู้แทนจำหน่าย-การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน, เคมีเกษตร-
สาร 0132543กรมวิชาการเกษตรเทคนิคการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช-เทคนิค, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช-
สาร 0142543อัญชลี สงวนพงษ์เทคโนโลยีการผลิตสารสะกัดสะเดา-เทคโนโลยี, การผลิต, สารสะกัด, สะเดา-
สาร 0152545กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การป้องกันกำจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี2545-ป้องกันกำจัดแมลง, สัตว์ศัตรูพืช-
สาร 016-นายเสน่ห์ศิล์ป หงษ์ปานคู่มือการใช้ยาฆ่าแมลง-ยาฆ่าแมลง-
สาร 017-Gifapคู่มือแนะนำการป้องกันอันตรายขณะใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภูมิอากาศร้อน-ป้องกัน, อันตราย, สารเคมีกำจัดศัตรูพืช-
สาร 018-กรมวิชาการเกษตรคู่มือวิทยากร หลักสูตรอบรมผู้ค้าสารเคมีศัตรูพืช-คู่มือวิทยากร, หลักสูตรอบรมผู้ค้าสารเคมีศัตรูพืช-
สาร 019-สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโทลูอีนTolueneโทลูอีนToluene
สาร 020-กรมควบคุมมลพิษพาราควอทparaquatพาราควอทparaquat
สาร 021-กรมวิชาการเกษตรความรู้สำหรับผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร-การขาย, วัตถุอันตรายทางการเกษตร-
สาร 022-ธรรมศักดิ์ สมมาตย์คู่มือ สารเคมีควบคุมโรคพืช สำหรับประชาชน-สารเคมี,โรคพืช -
อื่นๆ 0012502กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ-มาตรฐานสินค้า, เกษตร, อาหาร-
อื่นๆ 0022518ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืชไส้เดือนฝอยศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด-ไส้เดือนฝอยศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
อื่นๆ 0032519กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การสำรวจด้วยตัวอย่างเบื้องต้น-สำรวจ, ตัวอย่าง-
อื่นๆ 0042520ปิฏฐะ ขุนนาคไม้ดอก ไม้ประดับ-ไม้ดอก ,ไม้ประดับ
อื่นๆ 0052523อานนท์ เอื้อตระกูลการเพาะเห็ดหูหนู-การเพาะเห็ดหูหนู
อื่นๆ 0062526กรมวิชาการเกษตรมันสำปะหลัง-มันสำปะหลัง
อื่นๆ 0072530มหาลัยสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉบับชาวบ้าน-วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, ชาวบ้าน
อื่นๆ 0082533กรมวิชาการเกษตรการป้องกันกำจัดหนูในสวนปาล์มน้ำมัน-การป้องกัน, กำจัดหนู, สวนปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ 0092533คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การทำสวนมะม่วง-สวนมะม่วง-
อื่นๆ 0102535มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเห็บไรAcarologyวิทยาเห็บไรAcarology
อื่นๆ 0112536วรรณลาภ โพธิชัยสะเดาช้าง-สะเดาช้าง
อื่นๆ 0122537มหาลัยเชียงใหม่การปลูกและผลิตกาแฟอราบิก้าบนที่สูง-การปลูก, กาแฟอราบิก้า
อื่นๆ 0132539กรมวิชาการเกษตรหลักการและวิธีการผลิต ผักอนามัย-วิธีผลิต, ผักอนามัย-
อื่นๆ 0142539สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอุตุนิยมวิทยาเกษตรAgricultural meteorologyอุตุนิยมวิทยาเกษตรAgricultural meteorology
อื่นๆ 0152541กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์เทคโนโลยีการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี-เทคโนโลยี, การผลิตข้าวหอมมะลิ, คุณภาพดี
อื่นๆ 0162543กรมวิชาการเกษตรไรศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด-ไรศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด
อื่นๆ 0172543กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การผลิตถั่วเขียวอย่าถูกต้องและเหมาะสมGood Agricultural Practices of Mungbeenถั่วเขียวMungbean
อื่นๆ 0182543เจือ สุทธิวนิชหญ้าปักกิ่ง-หญ้าปักกิ่ง
อื่นๆ 0192544วิภาดา วังศิลาบัตรแมงมุมในสวนส้ม-แมงมุม
อื่นๆ 0202544กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนูและการป้องกันกำจัดRodent Pests and Their Controlหนู, การป้องกันกำจัด-
อื่นๆ 0212544วัลลภ พรหมทองเห็ดเพาะกินได้เพาะขายรวย-เห็ด
อื่นๆ 0222545โครงการส่งเสริมเกษตรกรลดการใช้สารพาทางการเกษตรการปลูกผักให้ปลอดภัยจากการสารพิษ-ปลูกผัก, ปลอดภัย, สารพิษ
อื่นๆ 0232548กรมวิชาการเกษตรโครงการพัฒนาอาชีพด้านพืช-โครงการ, พัฒนาอาชีพ, ด้านพืช
อื่นๆ 0242549รศ.ดร.วรัญญา ภัทรสุขการค้าระหว่างประเทศกับความปลอดภัยทางด้านอาหาร-การค้าระหว่างประเทศ, ความปลอดภัย, ด้านอาหาร
อื่นๆ 0252549คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์กับเศรษฐกิจการค้าที่ยังยืน-เกษตรอินทรีย์, เศรษฐกิจ, การค้า, ยังยืน-
อื่นๆ 0262549คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าดัดแปรพันธุกรรม-ความปลอดภัยด้านอาหาร, สินค้าดัดแปรพันธุกรรม-
อื่นๆ 0272549จรรยา มณีโชติข้าววัชพืช ปัญหาและการจัดการ-ข้าววัชพืช, ปัญหา, การจัดการ
อื่นๆ 0282550กรมการข้าววัชพืชในนาข้าว-วัชพืชในนาข้าว
อื่นๆ 029-วิชัย เทียนน้อยภูมิอากาศวิทยา-ภูมิอากาศวิทยา-
อื่นๆ 030-ชมรมไม้ผลจังหวัดชุมพรหนังสือความรู้สำหรับชาวสวนผลไม้ภาคใต้-ผลไม้-
อื่นๆ 031-กรมส่งเสริมการเกษตรคู่มือ การปลูกผักให้ปลอดภัยจากการสารพิษ-ผัก, ปลอดภัย, สารพิษ
อื่นๆ 032-พิจิตร โชคพัฒนาเทคนิคการปลูกมะม่วงออกนอกฤดู-เทคนิค, การปลูกมะม่วง
อื่นๆ 033-กลุ่มเกษตรสัยจรปาล์มน้ำมัน-ปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ 034-กองบรรณาธิการฐานเกษตรกรรมรวมเรื่องผัก-ผัก
อื่นๆ 035-บรรณ บูรณชนบทสวนส้มโอ-สวน, ส้มโอ
อื่นๆ 036-สมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทยการควบคุมวัชพืช-การควบคุม, วัชพืช
อื่นๆ 037-วิฑูรย์ ปัญญากุลการตลาดเกษตรอินทรีย์-การตลาด, เกษตรอินทรีย์
อื่นๆ 038-มนัส สุจวิพันธ์ธาตุอาหารพืช-ธาตุอาหารพืช
อื่นๆ 039-กรมวิชาการเกษตรพืชสวนพันธุ์ดีและเทคโนโลยีที่เหมาะสม-พืชสวนพันธุ์ดี, เทคโนโลยี
อื่นๆ 040-กรวควบคุมโรคติดต่อโรคเลปโตสไปโรซิสLEPTOSPIROSISโรคเลปโตสไปโรซิสLEPTOSPIROSIS
อื่นๆ 041-กรมวิชาการเกษตรข้อสังเกตความแตกต่างของ หอมใหญ่ที่ลักลอบนำเข้า และผลิตในประเทศไทย-หอมใหญ่
อื่นๆ 042-จิรากรณ์ คชเสนีหลักนิเวศวิทยา-นิเวศวิทยา
อื่นๆ 043-สุมาลี พิชญากูรเห็ดโคนและลูกผสมฟิวแสนท์-เห็ดโคน, ลูกผสมฟิวแสนท์
อื่นๆ 044-กรมวิชาการเกษตรไม้ตัดดอกเศรษฐกิจและการปรับปรุงพันธุ์-ไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ, การปรับปรุงพันธุ์
อื่นๆ 045-สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดในประเทศไทยเห็ดพิษ-เห็ดพิษ
อื่นๆ 046-ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติการเพิ่มผลผลิตยางพารา และปาล์มน้ำมัน-การเพิ่มผลผลิต, ยางพารา , ปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ 047-ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานสมุนไพรและการใช้ประโยชน์-สมุนไพร, การใช้ประโยชน์
อื่นๆ 048-กรมอุทยานแห่งชาติเห็ดและรา จากป่าดอยเชียงดาว-เห็ด, รา , ป่าดอยเชียงดาว
อื่นๆ 049-กรมวิชาการเกษตรการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน-การสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว, พืชสวน
อื่นๆ 050-สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยการพัฒนาการปลูกไม้ผลและเครื่องเทศสมุนไพรภาคใต้-การพัฒนา, การปลูกไม้ผล, เครื่องเทศสมุนไพร, ภาคใต้
อื่นๆ 051-สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยการผลิตไม้ผลนอกฤดูกาลและการบำรุงรักษา-การผลิตไม้ผลนอกฤดูกาล, การบำรุงรักษา
อื่นๆ 052-ชำนาญ เขียวอำไพการทำสวนผัก-การทำสวนผัก
อื่นๆ 053-ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 1-ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 1
อื่นๆ 054-ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2-ข้าวพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้ เล่ม 2
อื่นๆ 055-ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงการจัดเขตศักยภาพการผลิตข้าว จังหวัดพัทลุง-การผลิต, ข้าว, จังหวัดพัทลุง
อื่นๆ 056-ธีระ เอกสมทราเมษฐ์การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน-การปรับปรุงพันธุ์, ปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ 057-คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาลัยสงขลานครินทร์เส้นทางสู่ควันมสำเร็จการผลิตปาล์มน้ำม-ปาล์มน้ำมัน
อื่นๆ 058-คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาลัยสงขลานครินทร์ปาล์มน้ำมัน: การปรับปรุงพันธุ์ การปลูกและการจัดการสวน-ปาล์มน้ำมัน, การปรับปรุงพันธุ์, การจัดการสวน
อื่นๆ 059-คณะกรรมการอาหารแห่งชาติกรอบยุทธศาสาตร์ การจัดการด้านอาหารของประเทศ-การจัดการ, อาหาร
อื่นๆ 060-กรมวิชาการเกษตรเทคโนโลยีการผลิตมะนาวไทย-เทคโนโลยี, การผลิตมะนาว
อื่นๆ 061-ประศาสตร์ เกื้อมณีGMOs: ชีวิตที่ถูกดัดแปรพันธุกรรม-GMOs
หมายเหตุ
กลุ่ม TB = Text Book
กลุ่ม TH = Thesis
กลุ่ม SP = Special Problem

ที่มา : ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-558802 โทรสาร 074-558803
http://www.natres.psu.ac.th
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th