หน่วยกิจการนักศึกษา
   
หมวด Gallery:
   » การวางแผนชีวิต (6)
   » การเขียนใบสมัครและสัมภาษณ์งาน (11)
   » กีฬามะลิเกมส์ (15)
   » กีฬาสีน้องใหม่55 (19)
   » ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบทครั้งที่ 15 (27)
   » ค่ายทรัพย์-พยาบาล (26)
   » งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 29 (47)
   » งานสงกรานต์ (22)
   » งานเลี้ยงรับขวัญมะลิ55 (16)
   » ตักบาตรคณะฯ (9)
   » ตักบาตรคณะ55 (27)
   » ทิศทางการเกษตรของโลกและไทย (8)
   » บริจาคโลหิตครั้งที่ 3 (14)
   » บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน (27)
   » บัณฑิตคืนถิ่น (6)
   » ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 54 (14)
   » ประกวดดาวเดือนคณะ55 (22)
   » ประชาสัมพันธ์และสัมภาษณ์งาน CPF (13)
   » ประชุมกองทุนคณะ1/2555 (20)
   » ประเพณีลอยกระทง ปี54 (26)
   » ปลูกป่าชายเลน54(ธรณีศาสตร์) (18)
   » ปัจฉิมนิเทศและลาครู (22)
   » พัฒนาคณะฯ (10)
   » พัฒนาคณะ55 (14)
   » พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา2553 (26)
   » พิธีมอบทุนการศึกษา ปี54 (16)
   » รับขวัญมะลิ (9)
   » รับน้องประชุมเชียร์ 54 (13)
   » รับน้องประชุมเชียร์55 (14)
   » ลอดซุ้ม 54 (9)
   » วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์55 (18)
   » วันพ่อแห่งชาติ (25)
   » วันมหิดล ปี54 (14)
   » วันสงขลานคริทร์ (15)
   » วันเด็กปี55 (20)
   » วาริชสู่ชุมชน (20)
   » สร้างบุคลิกภาพที่ดี (6)
   » สัมมนาน้องใหม่สัตวศาสตร์ (23)
   » สัมมนาสโมสร (13)
   » สัมมนาสโมสร(ปฏิทินกิจกรรม)ปี55 (14)
   » สานสัมพันธ์พัฒนาการเกษตร (18)
   » อบรมนักศึกษาทั้ง4ชั้นปี (69)
   » อบรมนักศึกษาปี1/55 (15)
   » อบรมมิติจิตใจ55 (10)
   » เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา (16)
   » โครงการศิลป์-ทรัพย์ (19)
   » ไหว้ครู54 (20)
   » ไหว้ครู55 (20)
   » Walk Rally สัตวศาสตร์55 (19)


รวม Gallery » ประกวดดาวเดือนคณะ55
« [1] 2 3 »
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
ประกวดดาวเดือนคณะ55
« [1] 2 3 »
web photo gallery

หน่วยกิจการนักศึกษา  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 074-446653 หรือ 074-286050
  E-mail address:sopida.k@psu.ac.th