หน้าหลัก ม.อ.> หน้าหลักคณะฯ> แผนการปรับปรุงหลักสูตร ปริญญาตรี

    การเทียบวุฒิสาขาเกษตรศาสตร
 - การพิจารณาคุณวุฒิเพื่อสมัครงาน (กรมวิชาการเกษตร)
 - การพิจารณาคุณวุฒิเพื่อสมัครงาน (กรมส่งเสริมการเกษตร)
  
       

 
 


ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จัดทำโดย: งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2548 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
http://www.natres.psu.ac.th