หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2549
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 21 ต.ค. 48 9 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องสกัดไขมัน 25 ต.ค. 48 11 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาซื้อชุดบันทึกภาพและตัดต่อวีดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 ต.ค. 48 11 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล 2 พ.ย. 48 18 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อความดันไอน้ำแบบไฟฟ้า 2 พ.ย. 48 18 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอส่งน้ำ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง 10 พ.ย. 48 22 พ.ย. 48
ประกาศสอบราคาเครื่องวัดกระแสน้ำ 29 พ.ย. 48 14 ธ.ค. 48
ประกาศสอบราคาชุดบันทึกภาพและตัดต่อวิดีโอด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 48 6 ม.ค. 49
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร สถานีวิจัยเทพา 22 ธ.ค. 48 6 ม.ค. 49
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร สถานีวิจัยเทพา 26 ม.ค. 49 7 ก.พ. 49
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ก.พ. 49 15 ก.พ. 49
ประกาศสอบราคาจ้าง ปรับปรุงและต่อเติมสโมสรนักศึกษา ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 28 ก.พ. 49 17 มี.ค. 49
ประกาศขายรถยนต์ 16 มี.ค. 49 28 มี.ค. 49
ประกาศขายรถยนต์ 22 พ.ค. 49 23 พ.ค. 49
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมหน่วยช่างเกษตร 24 พ.ค. 49 5 มิ.ย. 49
ประกาศการเช่าพื้นที่พิเศษงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2549 30 พ.ค.49 12 มิ.ย.49

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th