หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2551
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 1 ตู้ 5 มิ.ย.51 18 มิ.ย.51
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักโค จำนวน 1 เครื่อง 3 ธ.ค.50 18 ธ.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืชแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ย.50 12 ธ.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือวัดสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 20 พ.ย.50 4 ธ.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องหมุนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง 20 พ.ย.50 4 ธ.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด 6 พ.ย.50 26 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักโค จำนวน 1 เครื่อง 22 ต.ค.50 14 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องจักรผลิตยางแผ่นดิบแบบตะกงเสียบ จำนวน 1 ชุด 22 ต.ค.50 12 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง 22 ต.ค.50 16 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการสังเคราะห์แสงของพืชแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง 11 ต.ค.50 14 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือวัดสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 11 ต.ค.50 12 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องหมุนเหวี่ยงชนิดความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง 11 ต.ค.50 5 พ.ย.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง 10 ต.ค.50 29 ต.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดความชื้นตามลำดับชั้นของดิน จำนวน 1 ชุด 10 ต.ค.50 24 ต.ค.50
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือวัดหาความหนาแน่นของดิน 1 เครื่อง และ ตู้ดูดควัน 1 ตู้ 10 ต.ค.50 24 ต.ค.50

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th