หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2552
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เป็นห้องประชุมและห้องชมรมศิษย์เก่า 13 พ.ย.52 25 พ.ย.52
ขอแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 10 มี.ค.52 17 มี.ค.52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ
     1. โต๊ะขาพับพื้นบุโฟเมก้าสีขาวเหล็กชุบ จำนวน 43 ตัว
     2. เก้าอี้กลมพื้นไม้ จำนวน 100 ตัว
     3. จอรับภาพขนาด 135 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
2 มี.ค.52 17 มี.ค.52
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 76 ชุด 27 ก.พ.52 13 มี.ค.52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 5 ก.พ.52 19 ก.พ.52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องลดปริมาตรแบบสุญญากาศ จำนวน 1 ชุด 18 ม.ค.52 19 ม.ค.52
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าชุดใบมีดหมุนเหวี่ยงติดท้ายรถแทรกเตอร์แบบมีคลัชนิรภัย จำนวน 2 เครื่อง 18 ธ.ค.51 13 ม.ค.52
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเห็ดและโรคพืช ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 17 ธ.ค.51 30 ธ.ค.51
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงเรือนกระจก ภาควิชาพืชศาสตร์ 16 ธ.ค.52 30 ธ.ค.51
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์แบบสเตริโอ จำนวน 3 ชุด 23 ก.ย.51 10 ต.ต.51
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง 23 ก.ย.51 6 ต.ต.51
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โมเดลกายวิภาคของสัตว์เลี้ยง จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย.51 6 ต.ต.51
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลั่นโปรตีน จำนวน 1 ชุด 23 ก.ย.51 7 ต.ต.51

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th