หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2553
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์(Rotary Evaporator)  16 ก.ค.53 30 ก.ค.53
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง 28 เม.ย.53  
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องระเหยแบบสุญญากาศพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporator) จำนวน 1 เครื่อง 9 เม.ย.53 6 พ.ค.53
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงท่อเมนประปา (ท่อเหล็ก) 2 เม.ย.53 23 เม.ย.53
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสี (Colorimeter) จำนวน 1 เครื่อง 31 มี.ค.53 20 เม.ย.53
ประกาศสอบราคาเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 ชุด 23 ก.พ.53 10 มี.ค.53
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 26 ชุด 24 ธ.ค.52 11 ม.ค.53

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th