หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2554
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุด Rotary Evaporator  10 ส.ค.54 22 ส.ค.54
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ ชุด Rotary Evaporator  13 มิ.ย.54
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องชั่ง  13 มิ.ย.54 27 มิ.ย.54
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุด Rotary Evaporator  9 มิ.ย.54 27 มิ.ย.54
ประกาศสอบราคาซื้อตู้ดูดควัน  9 มิ.ย.54 27 มิ.ย.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)  20 เม.ย.54 4 พ.ค.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  11 มี.ค.54 25 มี.ค.54
แก้ไขรายละเอียดประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  8 มี.ค.54 15 มี.ค.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  3 มี.ค.54 15 มี.ค.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  14 ก.พ.54 28 ก.พ.54
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  20 ม.ค.54 4 ก.พ.54
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคาร ๑(ลานเรือ) และเปลี่ยนกระเบื้อง มุงหลังหลังคา ซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องเรียนชั้น ๑ อาคาร ๑  12 ม.ค.54 19 ม.ค.54
รายละเอียดเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์(ชั้น ๑,๒,๓)  6 ม.ค.54 12 ม.ค.54
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคาร ๑(ลานเรือ) และเปลี่ยนกระเบื้อง มุงหลังหลังคา ซ่อมโครงหลังคา ฝ้าเพดาน ทาสี ห้องเรียนชั้น ๑ อาคาร ๑  23 ธ.ค.53 19 ม.ค.54
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงผิวพื้นอาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์(ชั้น ๑,๒,๓)  22 ธ.ค.53 12 ม.ค.54
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงชนิดควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ  14 ธ.ค.53 27 ธ.ค.53
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารสัตวศาสตร์  14 ต.ค.53 15 พ.ย.53
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่คณะเศรษฐศาสตร์เป็นสำนักงานของคณะทรัพย์  22 ต.ค.53 12 พ.ย.53
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารสัตวศาสตร์  14 ต.ค.53 2 พ.ย.53

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th