หน้าหลัก PSU | หน้าหลักคณะ | รู้จักคณะ | สรุปข่าวภายในคณะ
 
ประกาศสอบราคา
ปีงบประมาณ: 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549

ประจำปีงบประมาณ 2555
รายการ เริ่มวันที่ สิ้นสุด
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างสถานีวิจัยเทพา 13 ก.ค.55 30 ก.ค.55
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง ELISA reader 10 พ.ค.55 24 พ.ค.55
ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง ELISA reader 10 พ.ค.55 24 พ.ค.55
ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 18 เม.ย.55 8 พ.ค.55
ขอเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 มี.ค.55 19 เม.ย.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 เม.ย.55 18 เม.ย.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 30 มี.ค.55 19 เม.ย.55
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 28 ก.พ.55 19 มี.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบใช้ไฟฟ้า (Autoclaves) 29 ก.พ.55 13 มี.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น 28 ก.พ.55 19 มี.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 28 ก.พ.55 12 มี.ค.55
แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 8 ก.พ.55 2 มี.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์อาคารปฏิบัติการสัตวศาสตร์ 8 ก.พ.55 2 มี.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 ก.พ.55 29 ก.พ.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์กระบะดีเซลขับเคลื่อน 2 ล้อ 1 ก.พ.55 13 ก.พ.55
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงเรือนกระจกทดลองหลังที่ 1 , 2 และ 3 18 ม.ค.55 7 ก.พ.55
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงพื้นห้องบรรยาย 164 และ 165 12 ม.ค.55 31 ม.ค.55
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิล    30 พ.ย.54 13 ธ.ค.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำหัวรวมแบบภาคสนาม    4 พ.ย.54 16 พ.ย.54
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้ออัตโนมัติ    4 พ.ย.54 16 พ.ย.54

ติดต่อสอบถามได้ที่
คุณ วราภรณ์ สุภเกษมวงศ์
E-mail : waraporn.su@psu.ac.th

เริ่ม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2548
จัดทำโดย ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถนนกาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 โทรสาร 0-7455-8803
http://www.natres.psu.ac.th/
สำหรับคำแนะนำ email: chanyar.p@psu.ac.th
email คณะฯ : natural-res@group.psu.ac.th